3

Historische dorpswandeling Mantgum Deze wandeling is voortgekomen uit de dorpswandeling die Rinse Brink ontwikkelde in het kader van Simmer 2000, aangevuld met gegevens van de website http://rijksmonumenten.nl en uit de boekjes “Baerderadiel sa’t it wie” en “Notabele woningen in Mantgum”. Nadat leden van de werkgroep “Werkgroep Historie Mantgum” meerdere malen de bestaande wandeling hadden begeleid, waren de beschrijvingen zodanig aangevuld door oud Mantgumers dat er in principe een nieuwe versie was ontstaan. Deze versie is vervolgens door de werkgroep voorzien van nieuwe afbeeldingen. De wandeling bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het multifunctioneel centrum Wjukken naar het treinstation en het tweede deel van het treinstation naar mfc Wjukken. U kunt zelf kiezen of u het treinstation als beginpunt neemt (u begint dan met het tweede deel en neemt vervolgens de route van het eerste deel) of mfc Wjukken (u begint met het eerste deel en volgt dan de beschrijvingen van het tweede deel). Het multifunctioneel centrum Wjukken is gelegen aan Om’e Terp 21 te Mantgum. Meer informatie over o.a. openingstijden is te vinden op de website www.wjukken.nl. Algemeen: Mantgum is een dorp in de gemeente Littenseradiel in de Nederlandse provincie Friesland. Het dorp, met bijna 1200 inwoners, is gelegen tussen Leeuwarden en Sneek. In bronnen uit 1329 wordt het dorp Mantinga-heem genoemd, het hiem of erf van de Mantinga’s. Het dorp bestaat uit veel kenmerkende dorpswoningen. Deze hoofdplaats van de voormalige gemeente Baarderadeel trok eind 19e en begin 20e eeuw veel renteniers. De rentenierswoningen zijn er in allerlei soorten en maten, alle met ruime tuinen met dikwijls monumentaal geboomte. Eén tuin, aangelegd in ‘Engelse landschapsstijl’, compleet met een prieeltje en een vijver, bevindt zich nog in originele staat. De dorpskom van Mantgum is aangewezen als beschermd dorpsgezicht en is daarmee een van de beschermde stads- en dorpsgezichten in Friesland (bron: Wikipedia). Doarpsmienskip Mantgum 3

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication