6

4. Tegenover het café bevindt zich de werkplaats waar na de oorlog de (destijds) bekende kruiwagens van Wiersma werden gemaakt. Daarna kwam er in het pand er voor o.a. een winkel met postkantoor. Voor het huis stond enige tijd de plaatselijke benzinepomp. Nu is er een schildersatelier gevestigd. U loopt nu richting de kerk, maar blijft staan waar de weg bij It Bosk komt. 5. Dit is ongeveer waar de eerder genoemde foto van het oude café is gemaakt. Als u de foto opnieuw bekijkt, ziet u dat de wegbedekking destijds niet veel meer dan modder en puin is geweest. In dezelfde tijd werd de huidige Seerp van Galemawei het “Sintelpad” genoemd. Het was bedekt met sintels i.p.v. modder en puin. Ook hier weer een statusverschil. De weg It Bosk heet waarschijnlijk niet zo omdat zich hier vroeger een bos bevond, maar wel omdat hier iets meer bomen stonden dan in de rest van het dorp. 6. Aan de overkant, in de bocht van de weg, staat een boerderij met een neoclassicistisch voorhuis. Het voorhuis is oorspronkelijk gebouwd als rentenierswoning voor een rijke boer die hier van zijn oude dag kwam genieten. De schuur is van latere datum. Mantgum was, vooral eind 19e eeuw een bekend renteniersdorp en het bevat meerdere neo-classicistische rentenierswoningen. Het ene nog groter en mooier dan het andere. Aangezien er in die tijd nog kerkbelasting werd betaald, naar rato van persoonlijk vermogen, werd de plaatselijke kerk ook rijk. U loopt nu door tot de ingang van het kerkhof. 6 Doarpsmienskip Mantgum

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication