41

e. Electriciteit 552. Ingekomen berekeningen van het P.E.B. inzake vergoeding aan de kerkvoogdij vanwege het plaatsen van een bovengrondse hoogspanningsleiding op en boven percelen van de kerkvoogdij, 1922. 3 stukken. 553. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij] van een bouwterrein te Mantgum aan het gemeentelijk electriciteitsbedrijf, 1923. 1 afschrift. 554. Verzoek van het P.E.B. tot aankoop van de ondergrond van het transformatorstation, 1926. 1 stuk. 555. Akte van verkoop [door de kerkvoogdij!] van het transformatorstation en de ondergrond daarvan aan de provincie Friesland, 1927. 1 afschrift. 556. Stukken betreffende de verkoop [aan de provincie] van een gedeelte van de tuin van de pastorie t.b.v. de bouw van een transformatorstation, 1951-1952. 1 omslag. 557. Mededeling van het P.E.B. inzake de grondoverdracht t.b.v. de voedingscabine achter de pastorie, 1973. 1 stuk. f. Kaatsterrein en sportveld Zie ook inventarisnummers 290 en 315. 558. Toestemming van de wed. L.J. Kooistra aan de kerkvoogdij inzake het gebruik van het kaatsterrein, 1916. 1 stuk. 559. Huurcontrakten inzake aan de kerk toebehorende schapenweiden op het sportveld, 1922. 3 stukken. 560. Stukken betreffende het beheer van het kaatsveld en de verkoop van het veld aan de gemeente, 1937, 1965, 1972-1973. 1 omslag. 561. Verzoek van de Friesche Maatschappij van Landbouw, afdeling Baarderadeel tot het mogen huren van het sportveld t.b.v. het houden van een fokveekeuring, 1942. 1 stuk. 562. Stukken betreffende het voornemen van de kerkvoogdij tot aanleg van een sportveld in Mantgum, 1953. Met tekeningen. 1 omslag. g. Brandspuit 563. Dankbetuiging door B&W van Baarderadeel voor het ter dienst stellen van de brandspuit, 1865. 1 stuk 564. Dankbetuiging door de Brand Assurantie Sociëteit voor Leeuwarderadeel, Idaarderadeel, Rauwerderhem en Baarderadeel etc. voor het ter dienst stellen van de brandspuit, 1881. 1 stuk. 565. Ingekomen brochures inzake o.a. een nieuwe brandspuit, 1905-1906. 4 stukken. 41

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication