45

598. Stukken betreffende een enquête naar de financiële toestand van de Ring Wirdum, 1975-1976. 1 omslag. 599. Voorstel en afschrift van overeenkomst tot combinatie met Deersum, Huins-Lions, Irnsum-Rauwerd-Poppingawier, 1981. 2 stukken. 600. Stukken betreffende vergaderingen van de kerkeraden en colleges van kerkvoogden van de Hervormde gemeenten van Deersum, Huins-Lions, Irnsum, Mantgum en Rauwerd, 1981-1999. 1 pak. N.B. Bevat ook bescheiden inzake het onderhoud van de pastorie. 601. Brief van T. Verdenius inzake het ter beschikking stellen van zijn functie bij de integratie van de kerkenraad en de kerkvoogdij, 1996. 1 stuk. 602. Beleidsplan na de samenvoeging van de kerkenraad en de kerkvoogdij, 1996?. 1 stuk. 603. Ingekomen brief van de kerkvoogdij te Rauwerd inzake afspraken bij de lastenverdeling, 1993. 1 stuk. 45

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication