48

795. 1947. 796. 1948. 797. 1949. 798. 1950. 799. 1951 800. 1952 801. 1953 802. 1954. 803. 1955. -804. 1957. 805. 1958. 806. 1959. 808. 1960. 809. 1961. 810. 1963. 811. 1964. 812. 1965. 813. 1966. 814. 1967-1968. 815. 1969-1970 816. 1971. 817. 1972 (concept) 818. 1973 -819. 1978 820. 1979 821. 1980 -822. 1982 823. 1983 824. 1984 -825. 1986 826. 1987. 827. 1988. 828. 1989. 829. 1990. 830. 1991. 831. 1992. 832. 1993. 833. 1994. 834. 1995. 835. 1996. 836. 1997. 837. 1998. 838. 1999. -839. 2002. N.B. Zie voor ontbrekende rekeningen en rekeningen pastoralia, voor zover van toepassing, bij de accountants-rapporten 840-841. Rekeningboeken van Skillaerd, 1636-1783. 2 delen. 840. 1636-1693. 841. 1695-1783. N.B. 840 bevat rekeningen, 1636-1646, 1650-1660, alsmede handelingen van de kerkenraad, 1646, 1650, 1659, 1661-1693. 842-855. Rekeningboeken van [aanvankelijk alleen] Mantgum, 1691-1985. 14 delen. 842. 1691-1763. 843. (1759)1774-1793. 844. (1785)1796-1801. (2e rekeningboek). 845. 1804-1823. 846. 1824-1831. 847. 1832-1839. 848. 1840-1858. 849. 1859-1869. 850. 1870-1884. 851. 1885-1904. 852. 1905-1921. 853. 1921-1941. 854. 1942-1958. 855. 1959-1985. 856-940. Bijlagen bij de rekeningen, 1876-1995. 84 pakken en omslagen. 856. 1876. 857. 1877. -858. 1879. -859. 1881. 860. 1882. 861. 1883. -862. 1885. -863. 1890. 48

49 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication