55

1085. Presentielijsten, 1961-1971. 1 omslag. 1086. (Overige) stukken betreffende de vergaderingen, 1961-1971. 1 pak. N.B. Het betreft hier voornamelijk de voor- en najaarsvergaderingen van de vereniging. Onder de vergaderstukken bevinden zich ook jaarverslagen. d. Archief van het Vrijzinnig Kerkkoor en van de Gemengde Zangvereniging Mantgum, 1931-1962 1089. Lijst van koorleden, z.d. 1 stuk 1090. Reglement, 1931. 1 katern. 1091. Programma voor de feestelijke herdenking van het tienjarig bestaan van het “Kerkkoor Mantgum”, 1942. 1 stuk. 1092. Programma’s van concerten en concoursdagen, 1948-1983. 1 omslag. N.B. Zie ook inventarisnummers 171 en 172. 1093. Beoordelingen door de Bond van Zangkoren in Friesland, 1948-1949. 1 omslag. 1094. Liedteksten ter gelegenheid van enkele huwelijken ca. 1950-1959. 1 omslag. 1095. Agenda voor de jaarvergadering, 1962. 1 stuk. 55

56 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication