2

13 Chequeboek, z.d. 1 deel. 14-16 Notulenboeken, 1934-1995. 3 delen. 14. Notulen van de Plaatselijk Commissie in het Bouwbedrijf, 1935-1937 15. Notulen van de Huishoudelijke – en Jaarvergaderingen, 1934-1940, 1945-1951 16. Notulen van de Huishoudelijke – en Jaarvergaderingen, 1952-1995 17. Ledenregister over de jaren 1920-1933 (1937), 1929-1933 (1937). 1 katern. 18-20 Contributieregisters, 1931-1995. 3 delen. 18. Register van inning van contributie, 1931-1941. 19. Register van inning van contributie van bestuursleden, 1965-1981 20. Register van inning van contributie van bestuursleden, 1981-1995 21-22 Presentielijsten van vergaderingen, 1950-1975, 1978-1995. 2 katerns. 21. 1950-1975 22. 1978-1995 23. 24. Gedrukte jaarverslagen, 1963-1994. 1 pak. Receptieboek bij het 50-jarig bestaan van de Bouwbond N.V.V., afdeling Baarderadeel, 1971. 1 deel. Documentatie 25-27 Gedrukte jaarverslagen van de Bouw- en Houtbond, afdeling Mid-Fryslân, 1995-1996, 1999. 3 stukken. 25. 1995 26. 1996 27. 1999 28. historische beschrijving van 100 jaar Bouw- en Houtbond F.N.V. afdeling Mid-Fryslân, 1998. 1 stuk. 29. Op Hechte Fundamenten, geschiedenis van de alg. Nederl. Bouwarbeidersbond, 1950, met diverse krantenknipsels. 1 deel. Werkgroep Historie Mantgum, R.W. Steensma

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication