2

Doos 1 1-1 De wording van De Wjuk: Onderzoeken, Inspecties, Suggesties, 1-1-1 Voorstellen, Afspraken, Begrotingen, Overdracht, Subsidies. 1-1-2 Opbouworgaan Friesland, 1-2 Verslagen, Rapporten, Evenementen: 1-2-1 Jaarverslagen van de Wjuk 1-2-2 Freed allerlei (o.m.: de voorloper van Mandeguod) 1-2-3 Oproepen aan het dorp door de Beheer Commissie (B.C.) 1-2-4 Openingsactiviteit gecombineerd met 25 jr. Doarpms Mantgum op 2/3-11-1985 1-3 Contacten met de Overheid en Organisaties 1-3-1 Vergunningen voor evenementen e.d. 1-3-2 Horecavergunning & Hinderwet 1-3-3 (Gemeentelijke) Verordeningen. 1-3-4 Aktes; Inschrijvingen Kamer v K. ; etc. 1-4 Diverse partijen en zaken 1-4-1 Belasting, Heffingen en Waterschap 1-4-2 Verzekeringen 1-4-3 Banken 1-4-4 Nutsbedrijven 1-4-5 (Bestellingen/Aanschaf) Apparatuur 1-5 Allerlei 1-5-1 Activiteiten in de Wjuk (meestal georganiseerd door B.C. of Freed) 1-5-2 Huurders 1-5-3 Regelementen en Afspraken: Beheer commissie Huurders/Gebruikers Freed 1-5-4 Consumptieprijzen en tarieven 1-5-5 Adressen dorpelingen (i.v.m. donaties) Doos 2 2-1 Bestuursvergaderingen BC 12-10-1978  28-11-1984 2-2 Bestuursvergaderingen BC 23- 1-1985  14-12-1989 2-3 Bestuursvergaderingen BC 22- 1-1990  3- 4 -1998 2-4 Freed en de Wjuk: 2-4-1 Verslagen overleg Beheercommissie en Bestuur Freed 2-4-2 Freed activiteiten 2-4-3 Rapportage en Telstaten Freed 2-4-4 Diversen Freed. 2-5 Beheercommissie (B.C.): 2-5-1 Vergaderingen met: DoarpMienSkip Mantgum 2-5-2 2-5-3 idem idem Dagelijks Bestuur DMS Stichting Dorpshuizen in Friesland 2-5-4 Bestuur mutaties B.C. 2-5-5 Diversen aangaande B.C. (27-2-1979 maart '98) 1977  1987 (chronologisch gerangschikt)

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication