5

Dit verschil lijkt samen te hangen met hoe fijn de thuiswerkers het vinden om vanuit huis te werken. Degenen die het prettig vinden rapporteren ook een toename in productiviteit, terwijl degenen die het niet fijn vinden juist een daling in productiviteit ervaren. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 0% meer gelijk minder 78% 60% 28% 11% 12%11% fijn thuis niet fijn thuis Werkgeluk voor en na de crisis Het werkgeluk blijkt te zijn afgenomen. Men gaf zichzelf een gemiddeld cijfer van 7,6 voor de crisis en een 6,7 nu. Daarbij vond ik geen verschil tussen thuiswerkers of niet-thuiswerkers en ook niet tussen degenen die het fijn vinden thuis te werken en degenen die dat niet vinden. Kijken we naar de vijf factoren die het werkgeluk bepalen, dan zie we over het algemeen steeds ongeveer de helft van de mensen geen verschil ervaart met hoe het nu is en hoe het was, maar op het gebied van relaties ervaart de meerderheid een verslechtering in de kwaliteit van de contacten, hoewel ook een relatief grote groep juist een verbetering ervaart. De factor die het meest positief gewaardeerd wordt op dit moment is vrijheid. Slechts een kleine groep van vijftien procent vindt dat hun autonomie is afgenomen, de rest ziet geen verschil of vindt het juist toegenomen. Een vrij grote groep voelt zich minder vitaal na het uitbreken van de coronacrisis. 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% vrijheid groei relaties betekenis vitaliteit 5 57% 48% 37% 33% 29% 22% 15% 21% 19% 17% 38% 33% meer gelijk minder 48% 44% 39%

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication