6

Ten slotte was de vraag wat mensen positief vonden aan het werken tijdens de coronacrisis en wat zij negatief vonden. Hieronder een greep uit de antwoorden. Positief Negatief  Meer vrije tijd, meer zelf tijd indelen, meer buiten kunnen zijn, geen reistijd en files, meer tijd voor privé en gezin, hechtere band met het gezin, minder werkdruk, meer rust, minder en efficiëntere vergaderingen  Kwaliteiten van collega’s worden zichtbaarder, meer waardering, meer samenwerking en verbondenheid  Meer ruimte voor creatieve oplossingen, ontwikkeling van digitale competenties, meer openheid voor veranderingen  Minder fysiek contact met collega’s, minder sociale en informele contacten, eenzaamheid, saai  Werkomstandigheden thuis minder goed, vermoeiend werken  Gevoel werk minder goed te kunnen doen, tekort te schieten, klanten of cliënten reageren angstig of moeilijk  Combinatie thuis werken en schoolgaande kinderen  Angst voor besmetting  Minder of geen werk, minder inkomsten, angst voor verlies van werk of inkomen Baas over eigen tijd Samengevat zien we dat de positieve effecten vooral betrekking hebben op tijdsindeling. Mensen ervaren meer balans tussen werk en privé, ervaren minder werkdruk en kunnen keuzes maken om hun tijd in te delen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de pauze in de tuin door te brengen. Er wordt minder tijd besteed aan vergaderingen en reistijd. De band met gezinsleden is hechter geworden. Samen sterk Een tweede positief effect heeft betrekking op de kwaliteiten van collega’s, die juist nu zichtbaarder worden. Sommigen ervaren meer onderlinge verbondenheid en betere samenwerking. Ruimte voor creativiteit en verandering Als derde noemen mensen dat er creatiever omgegaan wordt met problemen. Er wordt minder snel gezegd dat iets niet kan en met staat meer open voor veranderingen. Te veel alleen of juist niet Negatieve effecten hebben vooral betrekking op het sociale aspect. Men ziet minder mensen en voelt zich soms eenzaam. Het combineren van werk met thuiszittende, schoolkinderen is moeilijk. Angsten en belemmeringen in het werk Verder is het in sommige beroepen moeilijker om het werk goed te doen en voelt men zich soms tekort schieten. Ook wordt het vele digitale werken als vermoeiend ervaren. Ten slotte zijn er angsten, soms voor besmetting, vaker voor verlies van werk en inkomen, nu of in de toekomst. 6

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication