6

Een uitgebalanceerd ontwerp Het ontwerp...is een samenspel tussen ruimte voor zonnepanelen voor voldoende energieopwek en ruimte voor de natuur en recreatie. Door de goede balans te vinden creëert de Energietuin meerwaarde voor het gebied. De zonnepanelen leveren ca. 19 GWh/jaar stroom. Dat is genoeg voor ca. 6.000 huishoudens. De Energietuin wordt vrij toegankelijk en je kunt erdoorheen wandelen. Fietsers kunnen er rusten, even picknicken en de elektrische fiets laden. Kinderen spelen in de natuurlijk aangelegde speeltuin. Over de beplanting is goed nagedacht met een ontwerp op maat: De Energietuin wordt opgebouwd uit een aantal ‘kamers’, met allemaal een ander type beplanting. Denk aan een grote bloemenstrook, een fruitboomgaard, inheemse planten onder de panelen en een kleurrijke ’bloeiboog’, die op elk moment van het jaar voedsel en beschutting biedt voor verschillende diersoorten. De beplanting en inrichting van de kamers ondersteunen elk verschillende diersoorten, zoals vogels, amfibieën, insecten en bijen en vlinders. Wat gaat er gebeuren? Vanaf het begin zijn bewoners door de gemeente betrokken bij het ontwerp. Daarna hebben de partners samen gewerkt aan het uiteindelijke plan. Samen legden we onze ervaringen vast, zodat de deelnemers én anderen van dit proces kunnen leren. Klik hier om de video te bekijken Partners: • Bronnen VanOns is de coöperatieve ontwikkelaar van Noord-Nederland. Dit bedrijf zonder winstoogmerk ontwikkelt duurzame energieprojecten. • ENGIE/EQUANS werkt als bedrijf aan vele duurzame oplossingen, onder andere aan de warmtetransitie in Assen-Zuid en natuurlijk aan diverse zonneparken in Nederland. • Energiecoöperatie duurzaam Assen is een bewonerscoöperatie die de energietransitie in Assen wil versnellen. Bekijk hier het voorlopig ontwerp van de Energietuin 6 • Wageningen University & Research is als onderzoeks- en ontwerppartner betrokken, landschapsarchitecten doen ontwerpend onderzoek naar een integraal ontwerp voor de Energietuin, daarnaast wordt er onderzoek gedaan naar de ecologische effecten.

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication