10

10 Wel de wil, maar nog niet de stap Dat er grote veranderingen zullen gaan optreden in het vak van accountants, boekhouders en belastingdeskundigen is allang geen vraag meer. Wél wanneer de slag wordt gemaakt. In de branche is de wil veelal wel aanwezig, maar wordt de stap nog uitgesteld. Door: Chris Wolters Mark Bisschop is manager Advies & Implementatie bij SBR Nexus (voorheen SBR Banken) en aangetrokken om bij te dragen aan de snelle veranderingen. Bisschop heeft de nodige ervaring opgedaan met SBR en wordt door velen uit de branche gezien als een ervaren en gedreven professional. In december gaat SBR Banken over in SBR Nexus. Bisschop geeft aan: “Een nieuwe naam, nieuwe energie en een nieuwe visie: makkelijk en veilig delen van bedrijfsinformatie.” SBR Nexus gaat verder dan de drie grootbanken waarmee SBR Banken in 2010 live is gegaan. Onlangs sloot de Volksbank officieel aan en op korte termijn worden er nieuwe uitvragende partijen aangesloten, zijnde niet-banken. Ambitie vertraagd door de praktijk Een recente analyse laat zien waarom SBR-kredietrapportages moeizaam van de grond zijn gekomen. De uitvraag door banken sluit namelijk niet aan bij de processen en de data, of het ontbreken daarvan, bij intermediairs. Daardoor kost het relatief veel tijd om goedgevulde SBR-kredietrapportages aan te leveren. Banken vragen daarbij op lokaal niveau, ondanks aangekondigde boetes, nog steeds om pdf-jaarrekeningen bij intermediairs. ‘Een nieuwe naam, nieuwe energie en een nieuwe visie’ Bisschop merkt op: “Ondanks het feit dat SBR over data gaat, wil men kennelijk over een leesbare variant beschikken. Begin 2019 bieden wij de mogelijkheid om SBR-(inrichtings)jaarrekeningen aan te leveren bij de banken en nieuwe ontvangende partijen. We gaan op korte termijn toe naar hergebruik van SBR-rapportages. Dat zal betekenen dat later in het voorjaar 2019 ook IB/Vpb-aangiften via SBR Nexus te verwerken zijn. Deze stap betekent dat banken anders moeten omgaan met de NOAB ontvangst en uitvraag van data. 2019 zal wat dat betreft een overgangsjaar zijn waarmee we de trend van sectorspecifieke uitvraag middels branchetaxonomieën verder willen vormgeven.” Dat zijn een fors aantal ontwikkelingen. Toch maken we even een zijstap naar de eigen ambities van Bisschop. “De transitie naar SBR Nexus is voor mij persoonlijk een belangrijke drijfveer. Het doorbreken van patronen uit het verleden en doorvoeren van verbeteringen kunnen we op korte termijn effectueren. Mijn ambitie voor 2019 is een SBR Nexus op de kaart te zetten dat private ketens ondersteunt bij de implementatie van gestandaardiseerde SBR-processen. Door de ontwikkeling van specifieke taxonomieën en verbreding van het netwerk zullen de verschillende kruisbestuivingen ongetwijfeld leiden tot nieuwe kansen voor iedereen.” Vormgeven aan veranderingen SBR lijkt alleen maar voordelen te bieden: aan de financiële branche, aan de ondernemers, aan de overheid. Softwareleveranciers kunnen helpen om de transitie naar meer advieswerk (en dus meerwaarde) te realiseren. Toch blijken er drempels, weerstanden of hoe je ze ook wilt noemen, te bestaan. Bisschop houdt voor: “Er wordt overal geroepen dat intermediairs meer moeten adviseren en dat samenstelwerk een commodity wordt. Dat is nogal wat voor veel kantoren.” Ontwikkelingen als SBR, elektronisch factureren, RGS, PSD2, bankkoppelingen et cetera maken het zonder meer technisch gemakkelijker om daadwerkelijk die slag te maken. Bisschop: “Standaardisatie en digitalisering zijn randvoorwaarden om die adviseur te kunnen zijn. De weg hier naartoe is voor iedereen anders. SBR is hiervan maar een klein onderdeel.” Door SBR zal volgens Bisschop niet het gehele IT-landschap op de kop worden gezet binnen het gemiddelde kantoor. Zo wordt SBR nu meestal toegepast binnen rapportagesoftware: aan het eind van het proces wordt er een SBR-rapportage gegenereerd. Bisschop geeft aan: “Daar worden geen efficiencyvoordelen gerealiseerd door het aanhaken bij het traditionele proces. SBR moet zo vroeg mogelijk in het proces toegepast worden.” ‘Embedden’ in het rapportageproces betekent dat je daadwerkelijk meer het proces in moet. De toepassing van RGS helpt hier erg bij. Die slaat de Activa | Nummer 4 - 2018

11 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication