19

19 pen, stelt Gribnau. “Informeel contact is heel belangrijk. Als een particulier een bezwaar indient, kun je als Belastingdienst bellen ‘wat is er aan de hand?’ Zo haal je de kou uit de lucht.” Hij is kritisch op de jurisprudentie dat een belastingplichtige geen rechten kan ontlenen aan informatie op de site van de Belastingdienst. “Het is raar als je vervolgens zegt ‘ik heb me vergist, jammer dan, maar jij blijft zitten met de gebakken peren’. Daar wringt iets. Dat schendt het vertrouwen van de burger. Dan zeg je ‘wij geven u informatie, maar je mag er niet op vertrouwen’.” Je kunt je niet op het standpunt stellen dat de burger is geacht de wet te kennen, benadrukt hij. “Je kunt de burger niet verwijten dat hij de wet niet begrijpt. Dat is in 1978 met de doorbraakarresten al overboord gegooid. De burger is afhankelijk van de uitleg en informatie van de Belastingdienst.” Daarom is zo’n vooringevulde aangifte zo belangrijk, meent Gribnau. “Dat creëert vertrouwen.” ‘De compliance is redelijk groot, maar wel conditioneel’ “Politici willen scoren, ook via het belastingsysteem. Nieuw kabinet, nieuw beleid. Er is geen rustige analyse. Vroeger waren belastingen rustig bezit.” Oud-staatssecretaris Vermeend zag belastingen als beleidsinstrument bij uitstek. “Als Economische Zaken een bepaald doel heeft? Dat doen we via de belastingen. Vergroening? Via de belastingen, et cetera. Het wordt een vergaarbak van instrumenten.” Vervolgens zie je weer dat er te veel van wordt gebruikgemaakt. “Er ontstaat een proces van steeds verfijndere en ingewikkeldere wetgeving, die vervolgens ook vaak verandert.” Dat laatste is weer slecht voor de rechtszekerheid en de rechtsgelijkheid. “Op het moment dat een inspecteur of een burger de wet niet kent, maakt hij er geen gebruik van of past de inspecteur ’m verkeerd toe. Dan betaalt de burger meer dan nodig.” Tax-incentive Lobby- en belangengroepen krijgen te veel invloed op het beleid, constateert hij. “Je krijgt een enorm claimgedrag. Daarom wordt een belastingherziening zo moeilijk. Iedereen heeft een ‘vested interest’: dat is van mij, daar mag je niet aankomen.” Het tweede risico is dat het een gevoel van ongelijkheid in de hand werkt. “Belastingen kunnen worden gebruikt om van alles te stimuleren. Elke doelgroep heeft z’n eigen tax-incentive. Maar degenen die zich niet vertegenwoordigd voelen vragen zich af: ‘Waarom zit er dan niks voor mij in het systeem?’ Het gevoel ontstaat dat belastingen alleen over geld gaan. Iedereen is voor z’n eigen cluppie bezig. Terwijl het gaat om het financieren van onze samenleving, waaraan we allemaal in redelijke mate moeten bijdragen. Het draait om maatschappelijke samenwerking.” Een voorbeeld dat wetgeving steeds complexer wordt, maar daarmee ook vertrouwen gaat schenden, is de expatregeling. “Om budgettaire redenen moet daar wat vanaf, met terugwerkende kracht. Dat accepteren mensen niet.” De compliance, de bereidheid om bij te dragen en belasting te betalen, is redelijk groot, maar wel conditioneel, waarschuwt Gribnau. “Als je het gevoel hebt dat je de enige bent die zich aan de regels houdt, denk je op een gegeven moment ‘en nou doe ik het ook niet meer’. Vertrouwen is de basis waar het systeem op drijft. Als 20 procent van de belastingplichtigen zijn kont tegen de krib gooit en zegt ‘ik doe niet meer mee’, kan de Belastingdienst haar werk bijna niet meer doen. Belastingen kunnen alleen maar geheven worden op grote basis van medewerking.” ■ adviesgroep partners in kwaliteit pUNT & VAN DE WEERDT, BELASTINgADVISEURS Parkstraat 20 2514 JK Den Haag T. 070 - 302 58 25 E. info@defiscalisten.nl VAN ELDEREN ACCOUNTANTS | BELASTINgADVISEURS Kanaalpad 77 | 7321 AN Apeldoorn T. 055 - 522 33 77 E. apeldoorn@vanelderen.nl Met vestigingen in: Ommen 0529 - 46 96 00 Wezep Zwolle NOAB 038 - 444 62 44 038 - 423 15 83 Activa | Nummer 4 - 2018 Postbus 2478 5202 CL ‘s-Hertogenbosch T. 073 - 614 14 19 E. info@noab.nl www.noab.nl

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication