24

24 Nieuwe BTW-regels voor grensoverschrijdende online verkoop De Europese Commissie wil de huidige regelgeving rondom de grensoverschrijdende online verkoop van goederen en diensten vereenvoudigen. In 2021 komt er een Europees aangifteloket. Online handelsplatforms worden (mede)verantwoordelijk voor de afdracht van BTW over transacties die via hun platform lopen. Door: Hans Pieters Met de nieuwe regels, die in 2021 van kracht moeten zijn, komt er één Europese BTW-aangifte. Een Nederlandse e-commerce onderneming kan zijn verkopen aan buitenlandse consumenten dan voortaan aangeven en afdragen via een Europees digitaal portaal. Een ondernemer hoeft zich niet langer in elk land afzonderlijk te registreren voor de BTW, maar kan zijn omzet voor alle afstandsverkopen die belast zijn in andere EU-lidstaten, via dit e-loket aangeven. Voor start-ups en microbedrijfjes wordt een omzetdrempel van € 10.000 geïntroduceerd. Blijft de grensoverschrijdende omzet onder deze drempel, dan kan een bedrijf de BTW afhandelen via de eigen belastingdienst. Oneerlijke concurrentie Naast het reguleren van de BTW-inning voor omzet in andere EU-landen, probeert de Europese Commissie de (oneerlijke) concurrentie van e-commerce uit China/Azië en de VS aan te pakken, door de BTW-vrijstelling voor geïmporteerde producten van buiten de EU met een waarde tot € 22 vanaf 2021 af te schaffen. ‘Elke Chinese partij kan hier zonder veel obstakels aan de slag’ “De signalen over oneerlijke concurrentie zijn van alle tijden, maar komen vooral neer op het bekende BTW-verhaal,” stelt Just Hasselaar van Thuiswinkel.org. “Het is goed dat er momenteel maatregelen voor worden genomen op Europees niveau. Dit is niet iets waar we alleen als Nederland iets aan NOAB kunnen doen.” Een ander veelgehoord geluid is de onevenredigheid in handelen, vervolgt hij. “De wederkerigheid van het vestigingsklimaat laat nog te wensen over. Elke Chinese partij kan hier zonder veel obstakels aan de slag, terwijl onze leden alleen met lokale hulp in China iets kunnen ondernemen. Op die manier is er helaas geen sprake van een level playing field.” Het concurrentievoordeel voor e-commercepartijen van buiten de EU beperkte zich overigens niet alleen tot de (niet-afgedragen) BTW. De verzendkosten voor Chinese e-commercebedrijven leverden nog een extra, substantieel voordeel op ten aanzien van postale verzendtarieven richting Europa. Dit vond zijn basis in tariefafspraken die in het kader van de UPU (Universal Postal Union, red.) tussen Europese postale bedrijven en China in 1969 zijn gemaakt. Hierdoor konden Chinese bedrijven pakketjes goedkoop verzenden als brievenbusstuk. “Destijds was China nog een ontwikkelingsland en werden er extra lage postale tarieven afgesproken om de handel met China te bevorderen,” licht Hasselaar toe. Per 1 januari 2018 is hier een einde aan gekomen. “Er geldt nu een nieuw internationaal tariefsysteem waardoor het vanuit China versturen van commerciële post duurder is geworden.” goede stappen In combinatie met de verplichte BTW-afdracht door Chinese webwinkels voor cross-borderzendingen met een orderwaarde lager dan € 22, met ingang van 2021, komt er een einde aan de jarenlange uitzonderingspositie van China en de BTWontwijking die daarmee gepaard ging. Helemaal waterdicht zal het systeem niet direct zijn, verwacht Hasselaar. “De goederenwaarde wordt bepaald door de waarde die de verzender aangeeft op de verzending. De kwaliteit van de data is cruciaal om te bepalen of de gedeclareerde goederenwaarde overeenkomt Activa | Nummer 4 - 2018

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication