29

29 Jacco Vonhof aftrekposten en een paar jaar later die regel weer intrekt. Ik vind dat de overheid zo betrouwbaar mogelijk moet zijn. Niet halverwege de wedstrijd de spelregels veranderen. En doet ze dat toch, dan moet in elk geval een eerbiedigende werking gelden voor bestaande gevallen. De ondernemer op zijn beurt moet tonen dat vertrouwen waard te zijn.” Andere benadering Jacco Vonhof signaleert dat een veranderende wereld ons op een aantal punten dwingt goed na te denken over de consequenties. “Als Jeff Bezos met Amazon een steeds prominentere plek in de wereldhandel weet te veroveren, dan is dat een ondernemerssucces. De globalisering van de handel dwingt ons echter ook om na te denken over waar dan belasting wordt afgedragen, waar sociale lasten worden betaald en of een deel van de kosten/lasten niet bij de verkeerde mensen terechtkomt. Wordt de winkelier bij wie pakketjes worden afgehaald netjes betaald? Krijgt de zelfstandige pakketbezorger wel voldoende om in zijn inkomen te voorzien en om de afschrijving van zijn bestelbus te betalen? Blijft er geld over voor verzekering en pensioen?” Daar komt de praktijk om de hoek kijken bij Vonhof: “Ik kan geen schoonmakers voor € 18,00 per uur aan het werk houden, laat staan die bezorger die van zo’n bedrag geacht wordt ook nog een auto te kunnen rijden. Als we een samenleving willen houden zoals we die nu kennen, dan moeten we eraan werken om die niet verder te laten afbrokkelen. Dat is een uitdaging waar we met elkaar werk van moeten maken.” gestapelde financiering Vonhof vervolgt: “Er is een groep andere zelfstandig werkenden dan de zzp’ers die daar niet bewust voor gekozen hebben. NOAB Denk aan schijnzelfstandigen die tegen uiterst marginale tarieven moeten werken en dus niet in staat zijn om geld te reserveren als oudedagsvoorziening. Daar zit geen verdienmodel achter. Zo’n situatie waarin geen geld gereserveerd kan worden voor bepaalde voorzieningen veroorzaakt onrust. Daar moeten we antwoorden op bedenken. De arbeidsmarkt verandert enorm, ons sociale zekerheidsstelsel is daar niet op toegerust.” ‘Ik bepleit gestapelde financiering’ Uit de vele onderwerpen die de revue in korte tijd passeren, nog een laatste onderwerp: ondernemingsfinanciering. Vonhof: “Te veel ondernemingen − naar schatting zo’n 90% − zijn nog traditioneel bancair gefinancierd. Dat is een enorme afhankelijkheid. Ik bepleit gestapelde financiering. Er zijn echt goede plannen genoeg, maar die moeten ook op waarde worden geschat. Het is sinds de kredietcrisis voor veel mkb-ondernemers niet zo makkelijk meer om bankfinanciering te krijgen. De eisen die daaraan worden gesteld zijn veel strenger geworden, onder meer door Basel III. En kleine kredieten, tot zo’n € 2,5 ton, zijn voor banken vaak niet meer interessant vanwege de relatief hoge kosten. Ondernemers gaan steeds meer op zoek naar alternatieve en gestapelde vormen van financiering en dat is goed. Maar ze kunnen daar wel hulp bij gebruiken. Bijvoorbeeld van hun bank, maar ook van hun financieel adviseur.” ■ Activa | Nummer 4 - 2018 Fotogr a f i e Mo Ba r end s

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication