30

30 De salarisadministrateur wordt steeds meer adviseur Onlangs publiceerde NIRPA, het Nederlands Instituut Register Payroll Accounting, het Trendonderzoek Salarisprofessionals 2018. Belangrijkste conclusies: de achterstand die veel organisaties hebben ten aanzien van de AVG, toenemende werkdruk en de complexiteit van de werkzaamheden. “De salarisprofessional is een specialisme geworden, waarin de ontwikkelingen niet stilstaan. Integendeel, de trein dendert door en de adviesrol die de salarisprofessional kan vervullen wordt steeds belangrijker,” stelt NIRPA-bestuurder Marcel van der Sluis. Door: Henk Poker Dit is een heel ander beeld dan pakweg tien, vijftien jaar geleden, toen het vak er minder toe deed. Van der Sluis: “Ook dit derde trendonderzoek op rij toont opnieuw aan hoeveel verschillende kennisgebieden er inmiddels zijn en hoe belangrijk de werkzaamheden zijn geworden. Deze beroepsgroep mag tegenwoordig worden gezien als een specialisme, waarin goed opgeleide mensen hun werkzaamheden verrichten.” ‘De AVg staat dit jaar met stip op één’ Van der Sluis noemt het vakgebied dynamischer, veeleisender en volop in beweging. “Om die reden is ontwikkeling en opleiding van de salarisprofessional essentieel. De meeste professionals krijgen hiervoor budget van hun werkgever, gemiddeld € 1.500. Maar, 13 procent van de professionals krijgt helemaal geen budget. Opvallend, gezien het grote bedrijfsbelang van een juiste salarisafwikkeling binnen bedrijven en organisaties. Dat is een aandachtspunt voor werkgevers.” AVg Het trendonderzoek staat niet alleen open voor NIRPA-geregistreerde professionals, alle salarisprofessionals in Nederland mogen deelnemen. Aan het Trendonderzoek SalarisprofessioNOAB nals 2018 gaven meer dan 1.000 respondenten gehoor, waarvan 42% werkzaam is voor een accountants- of administratiekantoor. “De invoering van de AVG staat dit jaar met stip op één, waarbij opvalt dat maar liefst 25 procent alle werkzaamheden rondom de AVG nog niet in orde heeft. Daar valt dus nog wel wat te doen.” Andere belangrijke thema’s die de aandacht blijven vragen zijn cao-wijzigingen en de werkkostenregeling. “De respondenten geven ook aan dat door de invoering van de aangescherpte privacywet de complexiteit van de werkzaamheden is toegenomen, evenals de werkdruk.” Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de gemiddelde salarisadministrateur goed is opgeleid, met minimaal Praktijkdiploma Loonadministratie (PDL), maar veelal ook de Vakopleiding Payroll Services (VPS) met succes gevolgd. “En met name die laatste groep is zeer gewild,” legt Van der Sluis uit. “Maar liefst 56 procent van de respondenten is actief benaderd door een andere werkgever, vorig jaar lag dit percentage nog op 49 procent. Het geeft wel aan dat de tekorten in de branche toenemen. Maar, mensen zijn over het algemeen honkvast en zijn meestal niet zelf op zoek naar ander werk. De gemiddelde lengte van een arbeidscontract ligt dan ook tussen de acht en tien jaar.” Adviesrol De software is tegenwoordig leidend in de branche en de ontwikkelingen daarin gaan heel snel. Van der Sluis: “Dit leidt er mede toe dat de rol van de salarisadministrateur verandert. Hij voert niet alleen meer uit en verwerkt de salarissen, maar Activa | Nummer 4 - 2018

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication