31

31 is ook aan het monitoren en rapporteren. De adviesrol wordt daarmee steeds belangrijker en dat blijkt niet voor iedereen even gemakkelijk te zijn. Dit heeft tot gevolg dat de salarisadministrateur zich moet blijven ontwikkelen. We zien in de praktijk dat met name jongeren heel snel van PDL naar VPS doorgroeien.” Uit het onderzoek blijkt zelfs dat de respondenten denken dat de adviesrol uitgroeit tot de belangrijkste competentie van de salarisprofessional en dat is iets om over na te denken. ‘De tekorten in de branche nemen toe’ Dat de rol van de salarisprofessional belangrijker wordt, vindt Van der Sluis logisch. “Hij heeft inzicht in alle dossiers en kan zijn baas/klant daarover rapporteren en adviseren, waarmee hij meer toegevoegde waarde binnen de organisatie krijgt. Waar loop je tegenaan, wat signaleer je en wat zijn de consequenties? Wat we echter nog zien is dat niet elke organisatie daarvoor openstaat. Wat dat betreft kunnen de financieel manager en de HR-manager daar veel meer gebruik van maken. Organisaties die dit wel doen, plukken daar de vruchten van.” Marcel van der Sluis Werkdruk Ruim 60 procent van de respondenten geeft aan dat de werkdruk is toegenomen. “Daarmee blijft de ervaren werkdruk onverminderd hoog,” zegt Van der Sluis. “Verder vindt 75 procent van de respondenten dat de complexiteit van de werkzaamheden toeneemt. Bijvoorbeeld als gevolg van veranderende wet- en regelgeving, maar dus ook door de invoering van de AVG. Daar ligt dan ook de prioriteit van salarisprofessionals, in 2018, maar de verwachting is dat dit in 2019 eveneens een aandachtspunt blijft.” Maar liefst 71 procent van de salarisadministrateurs verwacht NOAB dat de functie de komende jaren alleen maar zwaarder wordt, met name door de grotere adviesrol, maar ook door een verdere uitbreiding van het takenpakket. “Waar de salarisprofessional vroeger vooral een uitvoerende taak had, wordt hij nu steeds meer actief. Bedrijven en organisaties kunnen daar hun voordeel mee doen. Ja, het vak wordt interessanter en leuker, en de uitdagingen worden groter. De salarisadministrateur doet ertoe, mits de organisatie daarvoor openstaat. Dit Trendonderzoek geeft aan dat elke organisatie veel meer met de kennis van de salarisadministrateur kan doen. Zeker in het licht van de toenemende adviesrol van kantoren, krijgt de salarisadministrateur dan ook een steeds grotere meerwaarde.” ■ Het Trendonderzoek 2018 is gratis te downloaden op www.nirpa.nl. Activa | Nummer 4 - 2018

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication