36

36 ‘Als iets niet lijkt te kloppen, klopt het ook vaak niet’ Op 25 juli jl. vond er een wijziging plaats in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, kortweg Wwft. “Sommige dingen moesten verduidelijkt worden, ze bevonden zich in een grijs gebied,” zegt Rinus Beumer, toezichthouder bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT), de toezichthouder Wwft voor onder meer administratiekantoren en belastingadviseurs. Het advies blijft: kom je afwijkingen tegen, vraag dan door en meld deze zo nodig bij de FIU in Zoetermeer. Door: Henk Poker De sancties bij het niet naleven van de Wwft zijn namelijk niet mals. Daarover later meer. “Helaas,” zo begint Beumer zijn verhaal, “komt het nog te vaak voor dat kantoren ongebruikelijke transacties niet melden. Bewust dan wel onbewust. Dat kan komen doordat er te weinig kennis bij kantoren is over wat witwassen nu precies is, dat de consequenties van het niet melden worden onderschat of dat de prioriteit van kantoren er niet ligt.” ‘NOAB ontwikkelde een gratis Wwft-scan’ “Als BFT proberen we daar van alles aan te doen, bijvoorbeeld door voorlichting te geven, te spreken op seminars en congressen, en door de beroepsorganisaties in te schakelen. Zo heeft NOAB een gratis Wwft-scan ontwikkeld, waarmee het kantoor in vijf à tien minuten kan zien of het voldoet aan de aangescherpte wetgeving.” Witwassen Over het begrip witwassen bestaan nog onduidelijkheden, want wat is het precies? In de Dikke Van Dale staat: iets illegaals legaliseren. Beumer noemt het illegaal vermogen een legale status geven. Maar, wat is dan ongebruikelijk? Beumer: “Deelnemen in een BTW-carrousel, maar ook pure belastingfraude kan een vorm van witwassen zijn. Of geld verkregen uit een misdrijf in het reguliere circuit brengen.” NOAB De website van BFT noemt een drietal voorbeelden van transacties die ongebruikelijk zijn: 1. De beroepsbeoefenaar ontvangt voor zijn dienstverlening aan zijn klanten 10.000 euro of meer in contanten. 2. De beroepsbeoefenaar neemt in het kader van zijn beroepsactiviteiten kennis van een transactie waarbij een (rechts)persoon betrokken is die woonachtig of gevestigd is in een land dat door de EU-Commissie is aangewezen als een land met een hoger risico op witwassen of financieren van terrorisme. 3. De beroepsbeoefenaar neemt kennis van een transactie die aanleiding geeft te veronderstellen dat deze verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme. Zien en melden Beumer ziet regelmatig dat kantoren geen melding maken van ongebruikelijke transacties, met alle risico’s van dien. “De wet is hierin duidelijk: als je het had kunnen zien, dan had je het ook moeten melden.” Overigens snapt hij wel dat het soms lastig kan zijn om achter ongebruikelijke transacties te komen. “Dat zijn dan de gevallen die je echt niet in de gaten kunt hebben, al was het maar omdat je klant bewust niet alle informatie met je deelt. Dat zijn overigens ook niet de situaties waar wij ons direct mee bezighouden, daar zijn andere instanties voor, met meer bevoegdheden. Wij richten ons op de gevallen waarbij je het wel had móeten zien. En daarin moet je niet naïef zijn: als iets niet lijkt te kloppen, dan klopt het ook vaak niet. In de wet staat duidelijk omschreven dat elk kantoor een monitoringsverplichting heeft, je moet je klanten dus goed in de gaten houden en zijn er afwijkingen, vraag dan door.” Risico-indeling In de gewijzigde wetgeving is onder andere vastgelegd dat Activa | Nummer 4 - 2018

37 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication