42

In de komende wet is een uitgebreide regeling opgenomen voor ‘ontstentenis en belet’. De nieuwe wet verlangt dat dit statutair zal worden geregeld. De wet wordt op dit punt heel duidelijk; de waarnemend of tijdelijke bestuurder wordt gelijkgesteld aan de bestuurder, met alle verplichtingen, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. De vraag rijst dan of het wel verstandig is om een lid van het toezichthoudend orgaan als tijdelijk bestuurder aan te stellen, wat in de praktijk vaak gebeurt. Omdat een stichting geen leden heeft en ook niet verplicht is om meer dan één bestuurder te hebben, heeft de wetgever de regeling waarbij de rechter een bestuurder kan ontslaan, verruimd. Dat wordt nu ook mogelijk bij wanbeheer. Het ontslag kan worden aangevraagd door het Openbaar Ministerie en voorts door elke belanghebbende. HOGER PLAN De wet heeft duidelijk als doel om het besturen van stichtingen en verenigingen op een hoger en professioneler plan te trekken, in de hoop daarmee een einde te maken aan wanbeheer en zelfverrijking. De wetgever heeft ervoor gekozen om de meeste statutaire aanpassingen pas verplicht te laten doorvoeren, als er een statutenwijziging plaatsvindt. Niettemin moeten de huidige statuten wel gecontroleerd worden op strijdigheden met de komende wet. En de wet moet ook goed bestudeerd worden, want dat is de leidraad bij de ‘governance’ van de vereniging of stichting. Zolang er geen statutaire aanpassingen zullen of moeten plaatsvinden, zijn reglementen een goede optie. Als consequentie van deze nieuwe wetgeving moet worden vermeld dat de aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders drastisch is toegenomen. Het is dus van belang dat de zaken op orde zullen zijn en dat daar ook naar gehandeld wordt. De nieuwe wet geldt voor elke vereniging en stichting, van klein tot groot. Voor nadere inlichtingen of advies kunt u contact opnemen met mr. Hilmar F. Dijkstra van Dijkstra & van den Ende Advocaten (tel. 06–2256 8566). NOAB adviesgroep voor leden NOAB heeft een betrouwbaar netwerk van specialisten opgebouwd om op terug te vallen zodra extra specialistische kennis nodig is. Fiscaal-juridisch Marree & van Uunen Belastingadviseurs T: 013 - 5 773 481 E: info@marree-cs.nl W: www.marree-cs.nl Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs T: 070 - 3 025 825 E: friso@defiscalisten.nl W: www.defiscalisten.nl 42 &GO magazine Advocatuur Dijkstra & Van den Ende Advocaten T: 06 - 22 56 85 66 Hilmar Dijkstra 06 - 53 45 92 98 Lilian van den Ende E: secretariaat@de-advocaten.nl W: www.de-advocaten.nl Accountancy KRC Van Elderen Accountants | Belastingadviseurs T: 038 - 4 231 583 E: info@krcvanelderen.nl W: www.krcvanelderen.nl Voor meer informatie: WWW.NOAB.NL/ADVIESGROEP

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication