13

“MET EEN TOTAALBELEVING SPELEN ONDERNEMERS IN OP VERANDERINGEN IN CONSUMENTENGEDRAG EN GAAN ZIJ DE CONCURRENTIE MET WEBSHOPS AAN” te maken om mengformules in te zetten. Tegenstanders van het voorstel vrezen dat het aantal verkooppunten van alcohol met een versoepeling van de regelgeving sterk zou stijgen, wat haaks zou staan op het gevoerde alcoholbeleid. REGELS ROND BLURRING Waar moet een innovatieve ondernemer die retail en horeca (zonder alcohol) wil combineren nu rekening mee houden? Allereerst met het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan zijn de regels bepaald voor het gebruik van een perceel. De mogelijkheden en het beleid rond blurring kunnen per gemeente verschillend zijn. Is enkel horeca of detailhandel toegestaan of is het bestemmingsplan flexibel genoeg om een mengvorm mogelijk te maken? Soms kan een vergunning worden aangevraagd om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. Daarnaast is het belangrijk om de afspraken met de verhuurder erop na te slaan. Staat de huurovereenkomst toe dat er andere activiteiten in het pand plaatsvinden of dat er andere producten worden aangeboden? In een winkelcentrum kunnen er bijvoorbeeld strenge regels gelden, om een uitgebalanceerde mix van winkels te garanderen. Ben je als ondernemer van plan om fruitsalades te gaan verkopen in de beautysalon van een winkelcentrum? Dan zou de fruitwinkel in hetzelfde winkelcentrum daar hinder van kunnen ondervinden. BRANCHEVERVAGING EN ARBEIDSVOORWAARDEN Naast vragen over de regels van de gemeente en de verhuurder speelt ook de vraag omtrent de juiste inschrijving bij de Kamer van Koophandel: onder welke branche valt jouw onderneming? Zo kan blurring ook van invloed zijn op cao’s en pensioenregelingen. Om ervoor te zorgen dat een cao voor alle werkgevers in een bepaalde bedrijfstak geldt, kan een cao door de minister algemeen verbindend zijn verklaard. Ook kan de minister deelname in een bedrijfstakpensioenfonds verplicht hebben gesteld. Als de werkzaamheden onder de bepalingen van de werkingssfeer vallen, heeft een werknemer recht op pensioen van het bedrijfstakpensioenfonds. Ook kan een werknemer eisen dat de cao wordt gevolgd. Daarom is het belangrijk om de branche duidelijk te omschrijven. Maar nu branches vervagen, is het niet altijd duidelijk onder welke branche een werkgever valt. Dat kan voor lastige discussies zorgen en zelfs tot rechtszaken leiden. Blurring blijft een actueel thema, waar gemeenten en politici flink mee worstelen. Blurring met alcohol is in Nederland nog altijd verboden onder de Alcoholwet, maar het voornemen om mengformules toe te staan in winkelgebieden werd eind 2021 opgenomen in het coalitieakkoord: “We staan mengformules toe door het reguleren van ‘blurring’ in winkelgebieden op een verantwoorde manier waarbij we streng toezien op alcoholmisbruik.” Het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Ondernemers die aan de slag willen met een mengvorm, doen er goed aan om zich goed te informeren en te laten adviseren, en de ontwikkelingen te blijven volgen. 13 &GO magazine NOAB.NL 13 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication