37

“ VAAK HEB JE WEL EEN BEPAALDE DENKRICHTING, MAAR DAN WIL JE TOCH EVEN SPIEGELEN” KETENREGELING Waar vaak problemen ontstaan, is bij het verlengen van arbeidsovereenkomsten. “De zogenoemde ketenregeling. Meerdere aaneengesloten contracten voor bepaalde tijd gaan op een gegeven moment, na zoveel contracten of na een bepaalde tijd, van rechtswege over in een contract voor onbepaalde tijd. In de praktijk zien we dat het juist daar nog wel eens fout gaat. Dan is er bijvoorbeeld een termijn overschreden, waardoor automatisch een verlenging ingaat, terwijl je dat als werkgever niet hebt door gehad. Een werknemer claimt dan ineens een contract voor onbepaalde tijd, terwijl de werkgever dacht dat hij nog ‘makkelijk’ afscheid kon nemen van de werknemer.” Ook blijkt in de praktijk dat ontslagdossiers niet altijd op orde zijn. “Het schort vaak aan schriftelijke vastlegging en dossieropbouw. En dat kan juridisch vervelend uitpakken.” SAMENWERKEN Zoals aangegeven is WVO Advocaten al bijna twee decennia samenwerkingspartner van NOAB en lid van de Adviesgroep. “En we werken op meer terreinen samen met NOAB. Zo staan we de organisatie bij met het aanpassen van reglementen, we schrijven voor leden praktijknotities en kennisvragen, behandelen juridische uitspraken en delen waar mogelijk kennis. Verder ondersteunen we NOAB bij conflictbemiddeling, bijvoorbeeld als er een klacht van een klant over een lid is binnengekomen. We doen dat dan niet in onze hoedanigheid van advocaat, maar proberen wel naar een oplossing voor de klacht te zoeken. Verder verzorgen we af en toe ook cursussen bij afdelingen, zo leren we elkaar steeds beter kennen.” IEDEREEN DRAAIT MEE Terug naar de NOAB-Adviesgroep en de Telefonische helpdesk. De telefoontjes vanuit NOAB-leden komen in eerste instantie bij het secretariaat van WVO Advocaten binnen. Vervolgens worden ze uitgezet bij een (arbeidsrecht)advocaat die op dat moment aanwezig is. “Iedereen draait daarin mee. En gaat de vraag over een rechtsgebied waar wij ons niet mee bezighouden, dan kan een NOAB-lid contact opnemen met een collega-advocatenkantoor die een bepaalde specialiteit wél in huis heeft.” “En uiteraard kunnen we ingewikkelde zaken ook uitzoeken. Dan duiken we er verder in, vanzelfsprekend na overleg, want de bijkomende kosten zijn in dat geval wel voor het bettreffende NOAB-lid zelf. De Telefonische helpdesk is bedoeld voor korte, makkelijk te beantwoorden vragen, NOAB-leden weten dat inmiddels wel. Niet voor niets zijn we al bijna twintig jaar betrokken bij elkaar, dat zegt wel iets.” Janna van der Kamp is advocaat arbeidsrecht in de meest brede zin bij WVO Advocaten. Naast het arbeidsrecht houdt ze zich bezig met de algemene civiele praktijk. Sparren met een specialist? Check hier de mogelijkheden. Exclusief voor leden “Het is erg leuk om te zien hoe NOAB zich ook na dertig jaar nog steeds ontwikkelt. En dat NOAB in al die jaren het aantal leden heeft zien groeien. De organisatie is telkens in staat stappen te zetten, waar de ontwikkelingen van dat moment om vragen. Zo is de laatste tijd veel aandacht besteed aan digitalisering. Wij vinden het een mooie club, met leden die bereid zijn hun kennis met elkaar te delen. Dat zie ik bijvoorbeeld ook tijdens cursussen. Men ziet elkaar niet zozeer als concurrent, maar meer als collega. Dat is een belangrijke meerwaarde van NOAB; om met elkaar het beste eruit te halen en de kwaliteit hoog te houden.” NOAB.NL 37 ADVIES

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication