7

BOEKENTIP: Niet het einde van de wereld van Hannah Ritchie TOELEVERANCIER EMISSIEHOTSPOTS Coolset heeft een duurzaamheidscompliance-oplossing ontwikkeld voor middelgrote bedrijven. “We brengen voor klanten in kaart welke activiteiten van de organisatie een hoge impact hebben. Dat noemen wij emissiehotspots. En voor die emissiehotspots kijken we wat de toeleveranciers zijn die daar een grote bijdrage aan hebben geleverd,” vertelt Kouzelis. “Zodra je daar zicht op hebt, kun je een aantal dingen doen. Je kunt op zoek gaan naar een andere leverancier, omdat de huidige partij niet hetzelfde duurzaamheidsperspectief heeft als jij. Of je gaat samen met je toeleverancier of dienstverlener kijken of er een meer duurzame oplossing mogelijk is.” Hij wijst op de transport- en logistieksector. “Elektrisch is nu misschien duurder, maar als je nu al een partnerschap aangaat, ben je een toekomstig knelpunt voor.” De derde optie is het stoppen of verminderen van een activiteit of nieuwe werkwijze. “Dat is een trend die je steeds meer ziet.” Als voorbeeld noemt Kouzelis de keuze om vaker digitaal te overleggen in plaats van de auto of het vliegtuig te pakken. “Je moet de balans zien te houden waarbij mensen nog enthousiast zijn over verduurzaming. Die balans proberen wij te kwantificeren.” “UITEINDELIJK IS ALLE INFORMATIE BESCHIKBAAR ALS DATA BINNEN HET BEDRIJF” Sinds dit jaar geldt de nieuwe CSRDrichtlijn (Corporate Sustainability Reporting Directive) voor niet-financiële verslaglegging. Vanaf 2025 vallen hier ruim 50.000 Europese bedrijven onder. De CSRD-verslaglegging betreft 1.300 datapunten, verklaart Kouzelis. “Dat kun je niet oplossen met Excel-sheets die tussen verschillende afdelingen heen en weer gaan. We helpen bedrijven om door het wettelijk raamwerk te navigeren en zorgen dat ze compliant zijn en geen cruciale informatie missen.” Indirect raakt de richtlijn ook kleine ondernemingen. “Als je toeleverancier bent van Albert Heijn of Microsoft móet je aan hen rapporteren op ESGprestaties. Nu is de niet-financiële rapportage verplicht voor de grote en middelgrote bedrijven, maar de ambitie van de Europese Commissie is om het uit te breiden met het kleinbedrijf.” Juist die kleinere bedrijven hebben behoefte aan ondersteuning, meent hij. Daar ligt een kans voor de vertrouwde adviseur. “Auditors krijgen steeds vaker de vraag: is er een gestructureerde manier om CSRD vast te leggen? Ik zie als de meest succesvolle samenwerking die waarbij de ondernemer en zijn accountant zich samen opstellen als partners, waarbij je samenwerkt met een partij die de expertise en datatools heeft, zoals wij.” NOAB.NL 7 COVERARTIKEL

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication