2

COLOFON INDEX &GO is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 2, uitgave 3, september 2021 HOOFDREDACTIE Ed de Vlam BLADMANAGEMENT Chantal van Pelt EINDREDACTIE Loft 238 Tekst & Media REDACTIE Femke Hellings, Hans Pieters, Henk Poker Eveline aan de Wiel, Chris Wolters VORMGEVING Campagne, Rotterdam OPMAAK Appeltje Eva, Lith FOTOGRAFIE Paul Tolenaar, Maarten van der Wal DRUK Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch ABONNEESERVICE Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Meer informatie over abonnementen via: info@noab.nl ADVERTEREN? Meer informatie via: communicatie@noab.nl Commentaar, ideeën en suggesties? Welkom via: communicatie@noab.nl CONTACT NOAB Rompertdreef 7, 5233 ED ‘s-Hertogenbosch Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch 073 614 14 19 I www.noab.nl ISSN 2666-8068 Cybersecurity vereist een holistische blik IN DIT NUMMER: 03 Voorwoord 05 Alles verandert continu. Kijk dus vooruit en pas je aan 08 Verbinden in vertrouwen 12 Naar een next level van automatisering 14 Een stukje communicatie tussen de cijfers 16 1.000 kilometer woon-werkverkeer 20 Stilstaan bij verandering om vooruit te komen 2 &GO magazine 22 Aandacht, betrokkenheid en coaching 26 Cybersecurity vereist een holistische blik 28 Positief zelfleiderschap: focus op je sterke punten 30 Samenwerking in de keten 34 Ik ervaar louter voordelen 36 De overwaardering van het ‘nu’ zit pensioenopbouw in de weg 38 Stoppen met verkopen 40 Een eigen woning, ook als je weg bent 26 wachtwoord: ‘welkom01’ 14 Communicatie tussen de cijfers Stilstaan bij verandering 20 INDEX

3 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication