40

DOOR: RICK VAN PELT Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs Een woning kan als eigen woning aangemerkt worden, ook als je tijdelijk wordt uitgezonden of overgeplaatst binnen Nederland of naar het buitenland. Toch is vaak discutabel wat in dat geval de fiscale positie van de eigen woning is. De meesten willen voorkomen dat de eigen woning ‘verhuist’ van box 1 naar box 3, want ommekeer van deze sfeerovergang is lastig. UITZENDREGELING De eigenwoningregeling is opgenomen in de artikel 3.111 Wet IB 2001 en maakt onderdeel uit van het belastbaar inkomen uit werk en woning van box 1. Een woning valt in box 1 als die woning de belastingplichtige (of zijn huishouden) anders dan tijdelijk als hoofdverblijf ter beschikking staat. Kort gezegd moet worden voldaan aan twee cumulatieve vereisten. De belastingplichtige moet de woning in (economisch) eigendom hebben en deze moet zijn hoofdverblijf vormen. Op deze hoofdregel heeft de wetgever enkele uitzonderingen bedacht. Eén van die uitzonderingen is de zogenoemde uitzendregeling genoemd in artikel 3.111, zesde lid, Wet IB 2001. De toepassing van de eigenwoningregeling blijft behouden ingeval een woning wordt aangehouden in verband met een tijdelijke uitzending. De aangehouden woning is geen echte eigen woning, want de woning vormt voor de belastingplichtige geen hoofdverblijf. De uitzendregeling kent drie voorwaarden, te weten: 1) de woning heeft ten minste één jaar daadwerkelijk als hoofdverblijf gediend; 2) de woning mag niet aan derden ter beschikking worden gesteld; en, tot slot, 3) er mogen niet uit een andere eigen woning belastbare inkomsten worden genoten. 40 &GO magazine EEN EIGEN WONING, OOK ALS JE WEG BENT

41 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication