41

SFEEROVERGANG Ingeval aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, wordt gedurende de afwezigheid van de belastingplichtige de woning behandeld als eigen woning in box 1. Het gevolg is dat daardoor ook tijdens de periode van uitzending bijvoorbeeld hypotheekrente in box 1 in aftrek kan worden gebracht. In beginsel valt namelijk de woning die wordt aangehouden in verband met uitzending in box 3. De voorwaarde die vaak leidt tot discussie met de Belastingdienst, is de voorwaarde dat de woning gedurende de uitzending niet aan derden ter beschikking mag worden gesteld. Hiermee wordt bedoeld dat in die periode de woning niet mag worden verhuurd of dat gedoogd wordt dat de woning door derden wordt gebruikt. De woning moet de belastingplichtige ter beschikking blijven staan. Er is veel jurisprudentie op dit vlak. Hieronder beperk ik mij tot twee praktijksituaties. Een uitzendregeling werd verstoord doordat een meerderjarig kind na het behalen van een studie weer in de ouderlijke woning ging verblijven. Doordat het kind eerder zelfstandig woonde, behoorde deze niet meer tot het gezin. Het kind had een maatschappelijk zelfstandige positie buiten het gezin van de ouders ingenomen. Voor deze beoordeling is het niet van belang of het kind door haar ouders financieel wordt ondersteund. Het gaat ook mis in de situatie dat een kennis in moeilijkheden ‘om niet’ in de woning mag verblijven, ongeacht of sociale redenen hiertoe nopen. De woning wordt ook dan ter beschikking gesteld. In beide gevallen vindt een sfeerovergang plaats en verhuist de woning naar box 3. Van een eigen woning is dus niet langer sprake. Dit is alleen anders in geval van een kraakwacht-situatie. De Hoge Raad heeft zich namelijk uitgelaten over de toepassing van de uitzendregeling in de situatie waarin een belastingplichtige een kraakwacht had aangesteld voor de periode van zijn uitzending. Hij oordeelde dat aanstelling van een kraakwacht niet kwalificeert als terbeschikkingstelling aan een derde, nu de woning niet wordt verhuurd noch wordt gedoogd dat derden de woning gebruiken. Dit is het geval als met een derde is overeengekomen dat hij zorg zal dragen dat de woning niet wordt gekraakt, en deze derde, behalve voor de energiekosten, geen vergoeding betaalt voor het verblijf in de woning. Ook moet hij de woning verlaten zodra de eigenaar dat noodzakelijk acht. OMMEKEER SFEEROVERGANG Ingeval niet aan één van de drie voorwaarden van de uitzendregeling wordt voldaan, valt – zoals beschreven – de woning die wordt aangehouden in verband met uitzending in box 3. Deze box 3-bezitting wordt zodoende volgens het box 3-regime belast. De bij de woning bijbehorende schuld valt ook in box 3. NOAB.NL 41 ADVIES

42 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication