34

De documenten die vanaf 15 november 2023 bij een turboliquidatie moeten worden gedeponeerd in het Handelsregister zijn opgenomen in art. 2:19b BW: a. een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt; b. een beschrijving van: 1. de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding; 2. indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en 3. indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en c. de jaarrekeningen inzake de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor op grond van artikel 394 lid 3 van dit boek een plicht tot openbaarmaking bestaat waar nog niet aan is voldaan, in voorkomend geval inclusief de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 393 lid 5. WAT NU TE DOEN? Als u nog een ‘lege bv’ heeft (nogmaals: dat is een bv die echt geen bezittingen meer heeft, dus ook geen rekeningcourant vordering op de dga), kunt u overwegen om die bv nog voor 15 november 2023 te liquideren via de turboliquidatiemethode. Dat is tot die datum administratief eenvoudiger dan daarna. Vanaf 15 november 2023 geldt in elk geval tot 15 november 2025 immers dat een turboliquidatie door de transparantiemaatregelen aanzienlijk meer werk met zich meebrengt. NOAB adviesgroep voor leden NOAB heeft een betrouwbaar netwerk van specialisten opgebouwd om op terug te vallen zodra extra specialistische kennis nodig is. Fiscaal-juridisch Marree & van Uunen Belastingadviseurs T: 013 - 5 773 481 E: info@marree-cs.nl W: www.marree-cs.nl Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs T: 070 - 3 025 825 E: friso@defiscalisten.nl W: www.defiscalisten.nl Voor meer informatie: WWW.NOAB.NL/ADVIESGROEP 34 &GO magazine

35 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication