0

JAARGANG 4 UITGAVE 3. 2023 VOOR ONDERNEMERS ADV I SEURS IN DE ADMINI S T R AT IE VE EN FI S C A LE SEC T OR PAGINA 10 Bloedheet maar verfrissend Ledendag Festival PAGINA 36 E-boekhouders zonder fratsen en mét aandacht PAGINA 5 ‘ We maken kunstmatige intelligentie te groot’

COLOFON INDEX &GO is een uitgave van de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen en verschijnt 4x per jaar. Jaargang 4, uitgave 3, september 2023 BLADMANAGEMENT Chantal van Pelt, Janine Molin EINDREDACTIE Loft 238 Tekst & Media REDACTIE Femke Hellings, Hans Pieters, Henk Poker, Eveline aan de Wiel VORMGEVING Campagne, Rotterdam OPMAAK Appeltje Eva, Lith FOTOGRAFIE Paul Tolenaar, Maarten van der Wal DRUK Dekkers van Gerwen, ’s-Hertogenbosch ABONNEESERVICE Opgave van abonnementen, opzegging en adreswijziging uitsluitend schriftelijk doorgeven aan de uitgever. Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van opzegging is ontvangen wordt het abonnement automatisch met een jaar verlengd. Meer informatie over abonnementen via: info@noab.nl ADVERTEREN? Meer informatie via: communicatie@noab.nl Commentaar, ideeën en suggesties? Welkom via: communicatie@noab.nl CONTACT NOAB Rompertdreef 7, 5233 ED ‘s-Hertogenbosch Postbus 2478, 5202 CL ‘s-Hertogenbosch 073 614 14 19 I www.noab.nl ISSN 2666-8068 IN DIT NUMMER: 03 Voorwoord 05 ‘ We maken kunstmatige intelligentie te groot’ 08 En wéér gaat de arbeidsmarkt op de schop 10 Bloedheet maar verfrissend Ledendag Festival 18 ‘ Snelheid van handelen bij cybercrime van belang’ 20 Van factuurtinderen tot werktijd minderen 24 Private equity ontdekt markt administratiekantoren 2 &GO magazine 26 ‘Kantoren zijn op zoek naar kwaliteit en samenwerking’ 30 Social media heads-up: ‘Durf creatief te zijn’ 32 Nieuwe regels voor een turboliquidatie 35 Het blijkt toch uit te maken wie er op de knop drukt 40 Van vragenbrief tot heffing en boete 42 Van ‘digital nomad’ naar kantoorpand met personeel Gastcolumn 36 E-boekhouders zonder fratsen en mét aandacht Digital nomad 42 Factuurtinderen 20 18 Cybercrime INDEX

Voorwoord Het stond al een tijd in onze en mijn agenda. NOAB Ledendag Festival 2023, donderdag 7 september 2023. Alleen van de voorpret werd ik al gelukkig. Van het opnemen van het promotiefilmpje tot het doornemen van de laatste zaken voorafgaand aan het festival. Zouden er veel leden komen? Zouden de weersomstandigheden goed zijn? Zou alles naar behoren verlopen? Geen bijzonderheden? Geen calamiteiten? En niet onbelangrijk, zou het naar tevredenheid zijn van de aanwezigen? Onze leden? We mogen spreken van wederom een daverend succes. Alles is goed verlopen. De eerste berichten en signalen die mij op de dag bereikten waren zeer positief. Het was een topdag. Ik noemde het een jaarlijks hoogtepunt van verbinding en dat is het ook. En niet alleen tijdens het Ledendag Festival is de mix aan aangesloten kantoren zichtbaar. We spreken in deze editie van &GO verschillende NOAB-kantoren waaronder de cijferbazen van Paperdork die de leukste start-up van Utrecht genoemd worden, No Frills dat als missie heeft het imago van de branche minder stoffig te maken en Erwin Jonkman van kantoor Binos die het leven als ‘digital nomad’ vooral veel stress op vond opleveren. Ook komt mijn collega-bestuurslid Matteun Aarsen aan het woord, die spreekt over verschillende ontwikkelingen waarin we kantoren zoveel mogelijk willen meenemen. Matteun is er ook van overtuigd dat digitalisering hier een belangrijke rol in speelt. In dit kader spreken we ook Guido van der Knaap, die het boek schreef van Aristoles tot Algoritme, waarin het thema vanuit filosofisch standpunt toegelicht wordt. Zoals overal wel weer uit blijkt is de menselijke factor onmisbaar. Dirk-Jan van Blijderveen, voorzitter NOAB NOAB.NL 3 VOORWOORD

4 &GO magazine

‘WE MAKEN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE TE GROOT’ DOOR: HANS PIETERS “We mythologiseren kunstmatige intelligentie (AI) te veel,” meent Guido van der Knaap. “Het lijkt alsof we ons er maar aan moeten overgeven. Alsof we er niks meer over te zeggen hebben. Dat het de weg is die we móeten inslaan, in plaats van dat we ons afvragen: wat hebben wij er eigenlijk aan?” In zijn boek Van Aristoteles tot algoritme onderzoekt hij de (on)mogelijkheden van AI vanuit een filosofisch standpunt. NO NOAB.NL AB.NL 5 5 COVERARTIKEL

AI is grotendeels het domein van technici en programmeurs. In het rapport ‘Aandacht voor algoritmes’ stelt de Algemene Rekenkamer vast dat bij algoritmes niet de burger, maar de overheid centraal staat. ‘Verkeerd gebruik van een dataverzameling kan een discriminerende werking hebben als deze vooroordelen bevat,’ waarschuwt de Rekenkamer. TAALKUNDIG “Een eerste, ethische vraag die je bij AI-toepassingen kunt stellen is: willen we dit wel en zouden we dit moeten willen,” stelt Van der Knaap. Daarnaast speelt taal een belangrijke rol bij AI. “ De manier waarop AI een taal leert en met taal omgaat is heel anders dan zoals wij dat doen.” Kunstmatige intelligentie leert in een gecontroleerde laboratoriumsetting, legt hij uit. “ChatGTP heeft bijvoorbeeld heel goed geleerd om een volgend woord in een zin te voorspellen. Bij ‘ik zit op een…’ is de waarschijnlijkheid dat het volgende woord ‘stoel’ is, een kwestie van kansberekening. Voor mij is een stoel een fysiek iets waarvan ik gebruikmaak en waarvan ik een beeld heb.” Bij een empirisch model is AI volledig afhankelijk van de data waarmee het wordt getraind. “Dat betekent dat, als er een ‘bias’ in de data zit – en je bent je daar niet bewust van – het AI-model dat overneemt.” Van der Knaap legt het uit aan de hand van een praktijkvoorbeeld. “ChatGTP ging er meestal vanuit dat een dokter altijd een man is en een verpleger een vrouw.” Grofweg zijn er twee mogelijkheden om de kans op dit soort fouten te verminderen. “Je kunt kijken naar de data. Zijn dat wel de juiste data om het AI-model te trainen? En ten tweede kun je kijken naar het team programmeurs waarmee je werkt of die het model controleren. Is dat wel divers genoeg? Als je alleen maar witte mannelijke ontwerpers van middelbare leeftijd hebt, zullen ze zich waarschijnlijk helemaal niet bewust zijn van de eigen vooronderstellingen.” “ WE KUNNEN NOG STEEDS ZELF DE REGELS STELLEN” “De accountancy is een van de branches waarvoor kunstmatige intelligentie grote gevolgen gaat hebben” Het fraudeprofiel dat leidde tot de Toeslagenaffaire is een voorbeeld van zo’n ‘confirmation bias’. Van der Knaap: “Een algoritme werkt op basis van correlaties. Als je aan het sociale profiel voldoet, word je als fraudeur aangemerkt, ook als je helemaal niks hebt gedaan. Het gaat niet altijd goed, doordat we ons onvoldoende bewust zijn hoe AI werkt. Wat een algoritme niet kan, is het detecteren van oorzaak-gevolg. Dat heb je nodig om fraude echt te 6 &GO magazine

”HET MENSELIJKE ASPECT ZAL RELEVANT BLIJVEN. “DAT IS VOOR ELK BEROEP WEER ANDERS” kunnen aantonen.” Gevraagd of fouten zoals bij de Belastingdienst en nu weer bij DUO vermijdbaar zijn, antwoordt hij: “We laten het aan de data over om te kijken wat een fraudeur is in plaats van zelf na te denken wat een verantwoord risicoprofiel is en welke criteria je acceptabel vindt om fraude te detecteren.” HET MENSELIJKE ASPECT “Wat ik uit de reacties op ChatGTP proef, is dat men er vooral van onder de indruk is en minder oog heeft voor het belang van de sociale context. Mijn studenten zien bijvoorbeeld het verschil niet tussen ChatGTP om suggesties te vragen en zelf moeite doen en op onderzoek te gaan bij het schrijven van een essay. In dat opzicht is het vooral het gemak waar we van onder de indruk zijn.” De accountancy is een van de branches waarvoor kunstmatige intelligentie grote gevolgen gaat hebben. Administratieve functies, zoals boekhouden, staan hoog in de lijstjes van beroepen waar AI impact op heeft, constateert Van der Knaap. “AI is enorm goed in het verwerken van enorme hoeveelheden data in een relatief afgebakende omgeving. Er gebeuren weinig onverwachte dingen, wat wel het geval is bij een loodgieter die in elk huis een andere keuken kan tegenkomen.” Het menselijke aspect zal relevant blijven. “Dat is voor elk beroep weer anders. Een fotograaf kan een foto maken en er een verhaal bij maken, met de betekenis van de plek. De vervolgvraag luidt: waarderen we dat aspect? Misschien zijn er minder fotografen die er goed van kunnen leven. Je voegt nog steeds iets toe ten opzichte van de machine. Er is alleen misschien minder vraag naar fotografen. Een boekhouder functioneert weer binnen een organisatie en kan makkelijker vertalen wat de cijfers betekenen. Waarschijnlijk had je vier boekhouders nodig voor hetzelfde werk, maar er komt nieuw werk en nieuwe expertise voor in de plaats.” ETHISCHE VRAGEN “We mythologiseren kunstmatige intelligentie veel te veel. We maken het relatief groot. Je hoort heel vaak: het gaat niet meer weg, ook al weten mensen er niet veel van. Daardoor lijkt het alsof we ons er maar aan moeten overgeven. Alsof we er niks meer over te zeggen hebben en het de weg is die we móeten inslaan, in plaats van dat we ons afvragen: wat hebben wij er eigenlijk aan? We kunnen nog steeds zelf de regels stellen.” Gevraagd hoe de ethiek terug aan tafel kan keren, slaat Van der Knaap een zucht. “Ik ben een product van de vroeg-21ste eeuw. Ik denk dat we naar onszelf moeten kijken, hoe je met elkaar omgaat en welke keuzes je maakt. Je ziet soms vanuit de politiek dat ze vaak snel geloven in een technologische oplossing. Daarbij vergeten ze vaak de juiste ethische vragen te stellen.” LEESTIP: Van Aristoteles tot algoritme van Guido van der Knaap NOAB.NL 7 COVERARTIKEL

En wéér gaat de arbeidsmarkt op de schop In de regel worden onderwerpen en wetsvoorstellen ‘controversieel’ verklaard bij de DOOR: HANS PIETERS Het kabinet Rutte IV is passé, maar op het bureau van de toekomstige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt de blauwdruk klaar voor de hervorming van de arbeidsmarkt. In hoofdlijnen is het beleid erop gericht om vast werk de norm te maken. Zelfs in het zzp-dossier lijkt beweging te komen. val van een kabinet. Tenzij een Kamermeerderheid bepaalt dat het voorstel zo urgent is dat het wél kan worden behandeld. Bij de plannen voor de arbeidsmarkt is de kans groot dat dit zal gebeuren. Uitgangspunt vormt de brief die minister Karien van Gennip (SZW) op 3 april jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief bevat voorstellen om de flexibilisering van de arbeidsmarkt te beteugelen en maakt werk van het al meer dan tien jaar doorsudderende zzp-dossier. Bij de uitwerking is aangehaakt op de conclusies van de commissie Borstlap en het SER-advies op het terrein van arbeidsmarkt en inkomensbeleid. Een samenvatting van de hoofdpunten. 8 &GO magazine

“VANAF 2025 GAAT DE BELASTINGDIENST (WEER) HANDHAVEN OP SCHIJNZELFSTANDIGHEID” GELIJKER SPEELVELD WERKNEMER EN ZZP’ER Schijnzelfstandigheid wordt aangepakt, net als de groei van het aantal zzp’ers. Om de groei van het aantal zelfstandigen terug te dringen, moet loondienst weer de norm worden. Afgelopen jaar heeft het kabinet al de eerste stappen gezet om toe te werken naar een gelijker speelveld voor werknemers en zelfstandigen rondom werk. De eerste maatregel om dat te bewerkstelligen is al van kracht: de zelfstandigenaftrek wordt sterker en sneller verlaagd. Een tweede stap, de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen, heeft meer voeten in de aarde, maar de invulling krijgt steeds meer vorm. Elke zelfstandige verzekert zich standaard voor een uitkering van 70% van het laatstverdiende inkomen tot aan de grens van rond de € 30.000 bruto per jaar (143% van het wettelijk minimumloon). De uitkering bedraagt maximaal € 1.650 bruto per maand; dit komt overeen met het minimumloon. De premie voor de verplichte AOV bedraagt naar schatting 8% van het inkomen en is aftrekbaar. Dit komt neer op een premie van maximaal rond de € 205 p/maand bruto bij een inkomen van € 30.000 of meer. IN DIENST OF ZELFSTANDIG? Vaak werken mensen naast elkaar in dezelfde rol, met dezelfde taakomschrijving, terwijl de één in loondienst werkt en de collega als zzp’er. Het kabinet wil deze ontwikkeling inperken door duidelijkere kaders rondom de beoordeling van arbeidsrelaties. Hierbij maakt het kabinet dankbaar gebruik van het voorwerk van de rechtbank en het gerechtshof Amsterdam, die oordeelden dat de bezorgers ‘werken in dienst van’ (gezag). Van Gennip heeft dit in haar Kamerbrief verder ingevuld. Er is sprake van een rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst bij een uurtarief onder de € 30/€ 35. In haar brief laat ze ook weten dat de Belastingdienst vanaf 2025 (weer) gaat handhaven op schijnzelfstandigheid. SNELLER EEN VAST CONTRACT Niet alleen het verschil tussen werknemer en zzp’er zorgt voor ongelijkheid op de arbeidsmarkt, maar ook het verschil tussen vast en flexibel. Meestal staat het laatste synoniem aan laagbetaald. Deze krijgen in de plannen extra bescherming: • Het oproepcontract wordt afgeschaft en vervangen door een basiscontract met daarin het minimumaantal uren dat de werknemer wordt ingezet. Werkt iemand structureel meer uren dan contractueel als minimum is vastgelegd, dan moet de werkgever na twaalf maanden een aanbod doen tot aanpassing van de arbeidsomvang. • Draaideurconstructies worden aan banden gelegd. De huidige onderbrekingstermijn van zes maanden bij meer dan drie tijdelijke contracten (ketenregeling) komt te vervallen. Om het perspectief op een vast contract te vergroten, mag na drie tijdelijke aaneengesloten tijdelijke contracten pas na vijf jaar een nieuw tijdelijk contract worden gesloten. Ook uitzendkrachten krijgen eerder recht op een vast contract. RE-INTEGRATIE ZIEKE WERKNEMER Een klein beetje goed nieuws is er op het gebied van de re-integratieverplichting bij ziekte. Werkgevers (t/m 100 werknemers) kunnen na één ziektejaar al werk gaan maken van de duurzame vervanging van de zieke werknemer. De verplichte loondoorbetaling bij ziekte blijft onveranderd op twee jaar. PERSONEELSBEHOUD BIJ MINDER WERK De ad hoc-maatregelen tijdens de coronacrisis (o.a. de NOW-regeling) worden omgezet in een Crisisregeling Personeelsbehoud. Deze vervangt de deeltijd-WW en kan worden ingezet als een onderneming tijdelijk minimaal 20% minder werk heeft. Oorspronkelijk stond in de planning dat de benodigde wetsvoorstellen begin 2024 zouden worden voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dat wordt ongetwijfeld later, maar ongeacht de uitkomst van de verkiezingen in november lijkt het erop dat de plannen op brede steun kunnen rekenen. NOAB.NL 9 TRENDS & ONTWIKKELINGEN

Fotografie: Maarten van der Wal

Bloedheet maar verfrissend Ledendag Festival DOOR: FEMKE HELLINGS Korte broeken, foodtrucks en het strand. Het zijn deze ingrediënten in combinatie met het complete festivalterrein die je meteen de ultieme vibe geven van een hippe beachclub. We zijn in Zoelen, voor het NOAB Ledendag Festival. Tussen de workshops en presentaties door pikken we even een massage, brainmachine of zipline mee … en weer dóór! GOING IN WITH A BANG Wat een energie knalde ervanaf bij de opening van het festival. De brassband wist iedereen letterlijk in beweging te krijgen. De achtkoppige band had een mooie boodschap: voor mooie resultaten hebben we samenwerking en energie nodig. Verbinden is dan ook hét toverwoord van dit festival volgens bestuursvoorzitter Dirk-Jan van Blijderveen, die alle NOAB-leden, sprekers en gasten een warm welkom geeft. ONS BIJZONDERE BREIN Filosoof, cabaretier en neurowetenschapper Paul Smit is de eerste spreker van de dag. En wat voor een. Met boeiende beelden, grappige video’s en perfecte imitaties van Prince en Guns N’ Roses laat hij ons ervaren hoe lastig objectief waarnemen en veranderen zijn. Ons oerbrein houdt van routine en bepaalt 99% van wat we doen en denken. Het laat ons ook in 0,2 seconde beslissen of een sollicitant wel of niet bij ons past. Hoe kunnen we als mens flexibel en ontspannen in het leven staan en denken in mogelijkheden? Hoe ontstaan vertrouwen en creativiteit binnen onze organisaties? Eén ding is duidelijk: het begint bij fysiek ontmoeten. BOEIEN EN BINDEN VAN PERSONEEL Met Pauls praatje nog in onze prefrontale cortex, duiken enkele nieuwe NOAB-leden via een spel in elkaars wereld tijdens de NOAB Meet & Greet. Anderen hangen aan de lippen van Arjen Banach, organisatiefuturoloog. We spelen een gezellig potje commando-pinkelen en leren dat de bedrijfscultuur ons succes als werkgever bepaalt. Arjen benoemt vier V’s als manieren om te werken aan die cultuur: Veerkracht, Van waarde, Vooruitgang en Verbinding. Als je doet wat je altijd al deed, krijg je steeds minder. Deze spreuk maakt de noodzaak van flexibel zijn meteen duidelijk. Verder pleit Arjen voor een organogram waarin medewerkers op de werkvloer bovenaan staan, selectie op basis van iemands DNA in plaats van cv én voor een mentale fooi zo nu en dan, want ‘motion is created by emotion’. Andere zaken die we oppikken in Arjens interactieve workshop, zijn dat we personeel vertrouwen en verantwoordelijkheid moeten geven in plaats van controle. Met oprechte aandacht en waardering maak je zelfs van zombies weer lerende medewerkers. NOAB.NL 11 COMMUNITY

EMPLOYER BRANDING De workshop van Bas en Fleur van Steamz borduurt voort op Arjens thema en gaat over het bouwen van een werkgeversimago. “Je bent misschien niet bijzonder, maar wel uniek”, zegt Bas. “Je hebt bepaalde normen en waarden in je bedrijf. Door deze te delen met toekomstige medewerkers, krijgen zij een beeld van je organisatie en trek je de mensen aan die je wilt aantrekken.” Hoe ga je hiermee aan de slag? Het begint met een brainstorm over wat jou als werkgever omschrijft. Doe dit het liefst samen met je medewerkers. Staan plezier en innovatie bij jullie centraal? Of misschien vitaliteit en samenwerking? Probeer te komen tot maximaal vijf kernwaarden die iedereen voelt. Geef deze waarden vervolgens regelmatig aandacht op social media en je website. Je hoeft echt niet te strooien met gembershots of workations op Ibiza. Foto’s van teamuitjes, verjaardagen of lunchwandelingen maken al duidelijk waar jullie voor staan. Hier wil je toch werken? BOKSCOACHING Even genoeg geluisterd: tijd voor actie! De workshop Bokscoaching van Evertine Schouten biedt welkome afwisseling. Al sparrend krijgen we verrassende inzichten als het gaat om ons gedrag en het effect daarvan. Hoe pak ik dingen aan en waarom doe ik wat ik doe? Wat bereik ik ermee en wat wil ik bereiken? Door te ervaren wat er gebeurt als je tegenover een ander staat, leer je dat je niet alleen kunt scoren door aan te vallen. Gebruikmaken van de kracht van de ander is ook een manier. Aan de hand van de vier DISC-typen zien we dat sommige mensen in het spel zitten om te winnen. Anderen om te leren, te vieren of te ontmoeten. In zakelijke relaties en samenwerkingen raadt Evertine aan te kijken waar de ander zit en je af te vragen wat hij of zij nodig heeft. Smalltalk of meteen terzake? Wel of geen grapje tussendoor? Haar ultieme tip tot slot: “Zoek tegenpolen op of mensen die net zo goed of iets beter zijn dan jij. Van hen kun je leren.” 12 &GO magazine

“ZOEK TEGENPOLEN OP OF MENSEN DIE NET ZO GOED OF IETS BETER ZIJN DAN JIJ. VAN HEN KUN JE LEREN.” VAN EXPEDITIE ROBINSON TOT MINDFUL WALKING De grootste durfals van de dag vullen de middag in op het strand en wagen zich aan uitdagende Expeditie Robinson-proeven die we kennen van tv. Vooral tijdens het finalespel bewijzen drie teamcaptains dat de hitte hen niet belemmert in de strijd. ‘The winner takes it all.’ Zij krijgen chocoladerepen die zich in recordtijd blijken te transformeren tot chocolademelk en een cadeaubon. Plus eeuwige roem natuurlijk. Tegelijkertijd doen zo’n 90 mensen mee aan de mindful walk met trainer Esther Korteweg. “Ik zie nu in dat ik adem zoals ik leef”, weet een van de deelnemers treffend te verwoorden wanneer de geplakte mondtape weer verwijderd is. “Esther heeft me bewust gemaakt van mijn snelle en oppervlakkige ademhaling. Door langzamer, minder én door mijn neus te ademen, voel ik minder stress en meer rust.” Amen. WAARDEVOLLE KLANTRELATIE Helemaal opgeladen zijn we klaar voor de volgende ronde workshops, bijvoorbeeld een van de volgeboekte sessies met Daniëlle de Jonge. Veel NOAB-leden blijken te willen weten hoe ze zichzelf zakelijk onweerstaanbaar maken. “Onze maatschappij is steeds meer ik-leven dan samenleven”, vindt Marinus Kers van administratiekantoor Non Stop. “Als je wint, heb je vrienden. Klantrelaties onderhouden ervaar ik als grotere uitdaging dan vroeger.” NOAB.NL 13 COMMUNITY

“OM VERBINDING TE KUNNEN MAKEN, MOET JE JE BEWUST ZIJN VAN JE EGO, ANGST EN GECONDITIONEERD GEDRAG” Daniëlle geeft commerciële alertheid als eerste tip. “Wees meer geïnteresseerd en minder interessant. Focus in gesprekken op wat jullie verbindt en blijf je continu afvragen hoe je in beeld blijft bij je klanten. Geef eens een relatiegeschenk dat bij iemands hobby past, in plaats van een standaard fles wijn.” Goede raad die Marinus zeker waardeert. “Ik heb veel inspiratie opgedaan. Nu de tijd en discipline zoeken om er iets mee te doen en te vinden wat bij mij en mijn collega’s past.” TOEKOMSTIGE SKILLS Als ’t over zakelijk flirten gaat, doen de aanwezige professionals bij Angelique van ’t Riet ook waardevolle inzichten op. Om verbinding te kunnen maken, moet je je bewust zijn van je ego, angst en geconditioneerd gedrag. Wist je bijvoorbeeld dat we allemaal onze eigen fysieke krachtplek hebben? “Let maar eens op als je met iemand op straat loopt of aan de vergadertafel zit. Tien tegen een dat je altijd aan dezelfde kant loopt of zit. Vaak dezelfde kant als waar je slaapt in bed.” Deelnemer Dani Beijer van Administratie- en adviesbureau Beijer is het eens met Angelique’s stelling dat je als financial van de toekomst aan je soft skills moet werken. “Ik ben pas 22 en werk nu nog 14 &GO magazine

vooral aan het vergroten van mijn kennis. Straks gaat mijn persoonlijkheid echter meespelen, daar ben ik van overtuigd. Hoe meer computers van ons overnemen, hoe belangrijker het relatie- en adviesstuk wordt.” DIGITALE AFSLUITING Eenmaal alles uit de dag en onszelf gehaald is het tijd voor de cooling down: Peter Ros sluit af met een blik op toekomstige technologie. “Innovatie is de waardecreatie van morgen”, aldus Peter. Of we bang moeten zijn dat AI ons werk overneemt? “Welnee, zie het vooral als hulpmiddel dat je kunt inzetten voor meer vrije tijd. Probeer Chat GPT gewoon eens. Het is gratis en kan meer dan je denkt.” Met het oog op menselijke verbinding raadt Peter ons aan minder e-mails te sturen en de telefoon te pakken bij lange boodschappen. Kijk, daar kunnen we wat mee. De boodschap sluit ook perfect aan bij het slotwoord van voorzitter Dirk-Jan, die zich bij Peter op het podium voegt en ons uitnodigt voor een koel drankje ter afsluiting van een geweldige dag. “De persoonlijke touch wordt alsmaar belangrijker. Blijf je klantwens in het vizier houden en geef aandacht. Dus hup, op naar de borrel met z’n allen. Die hebben we verdiend!” “ÉÉN DING IS DUIDELIJK: HET BEGINT BIJ FYSIEK ONTMOETEN” DE SFEER NOG EVEN PROEVEN? Check hier de aftermovie van het Ledendag Festival NOAB.NL 15 COMMUNITY

‘ Mijn klanten hebben meer plezier in hun administratie’ Mirthe (39) Boekhouder Samen maken we het makkelijk Met de software van SnelStart doe je de administratie van je klanten sneller en efficiënter én behoud je het persoonlijke contact met je klanten. Bekijk meer op: snelstart.nl/boekhouder 16 &GO magazine

Zo bedien je al jouw klanten vanuit één platform DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Eén platform voor het samenstellen van jaarrekeningen én tussentijdse rapportages, gekoppeld aan jouw boekhoudpakket: Visionplanner Compilation is ontwikkeld om het werk van accountants- en administratiekantoren makkelijker te maken, vertelt productmanager Arjan van Beek. “We hebben de beste eigenschappen van onze bestaande pakketten samengebracht in een nóg betere cloudoplossing. Zo kun je op elk moment relevante regelgeving raadplegen in de applicatie, zijn de werkprocessen uniform, maar schaalbaar én kies je zelf een passend template voor jouw rapportage. Het pakket is nieuw, maar volwassen en rijk aan functionaliteit.” In Visionplanner Compilation zijn de werkprocessen voor rapportages en dossiers geïntegreerd. “Dat betekent dat je nooit te veel doet,” vertelt Van Beek. ”Je hoeft elke post maar één keer te behandelen. Als je bijvoorbeeld een specificatie maakt van de materiële vaste activa voor in het dossier, dan beoordeel je ook meteen de tekst voor de grondslagen voor in de jaarrekening. Als je die post hebt afgehandeld, ben je dus helemaal klaar: zowel voor je dossier als voor de jaarrekening.” HERKENBARE MANIER VAN WERKEN Visionplanner Compilation is te gebruiken voor al je klanten, van een kleine eenmanszaak tot een grote rechtspersoon. Het werkproces ziet er steeds hetzelfde uit, met als verschil dat je voor grotere klanten meer doet dan voor kleinere klanten. ”Afhankelijk van de opdracht en de omvang van jouw klant schaalt het werkproces mee,” legt Van Beek uit. “Dat maakt het werkproces herkenbaar voor de medewerkers. Dankzij de Sharepoint-integratie kunnen kantoren die met Microsoft Office werken, hun vertrouwde documenten bovendien makkelijk toevoegen aan een dossier en daarin samenwerken.” DIRECT ZICHT OP WET- EN REGELGEVING Relevante wet- en regelgeving is steeds binnen handbereik. “In de applicatie verschijnen automatisch de wettelijke eisen voor het onderdeel waar je op dat moment mee bezig bent,” vertelt Van Beek. “Voor vrijwel elke situatie is Arjan van Beek een standaardtekst beschikbaar die je vanuit de bibliotheek kunt opnemen in jouw rapport. Ook voor uitzonderlijke situaties die je in de praktijk niet vaak tegenkomt. Daarnaast kun je gebruikmaken van content van brancheen adviesorganisaties, zoals NOAB.” ONTZORGD BIJ DE OVERSTAP Visionplanner Compilation is ontwikkeld als cloudoplossing: met een browser en een internetverbinding kun je al aan de slag. Alle relevante boekhoudpakketten kunnen worden gekoppeld. Om de overstap zo makkelijk mogelijk te maken, heeft Visionplanner conversietools ontwikkeld. “Kantoren die voor onze oplossing kiezen, werken efficiënter, besparen tijd én voorkomen piekdrukte,” aldus Van Beek. “Visionplanner Compilation is een onmisbare schakel in de administratiestraat van moderne administratiekantoren. Onze oplossing helpt kantoren vooruit.” www.visionplanner.com NOAB.NL NOAB.NL 17 ADVERTORIAL

‘ Snelheid van handelen bij cybercrime van cruciaal belang’ DOOR: HENK POKER Malware, phishing, een virus, ransomware, botnet, identiteitsfraude, DDoS-aanvallen, hacking, spoofing; de lijst met verschillende vormen van cybercrime is lang. Met name ransomware, oftewel gijzelsoftware, is de schrik van menig kantoorhouder. Met bewustwording, tweede verificatie en training van medewerkers kan veel leed worden voorkomen. De meeste bedrijven en organisaties doen er alles aan om cybercrime te voorkomen, maar 100 procent veiligheid is, hoe graag we dat ook willen, niet te realiseren. “Krijg je te maken met cybercrime, bijvoorbeeld doordat een medewerker per ongeluk op phishing mail heeft gedrukt, meld het dan zo snel mogelijk,” zegt Edwin Oud, specialist in cyberrisico’s bij Hiscox Verzekeringen. “HET IS ALTIJD GOED OM EEN SECURITYBEDRIJF NAAR JE OMGEVING TE LATEN KIJKEN” Vaak speelt het handelen van de mens, de medewerker, een belangrijke rol bij cybercrime. “Daarom is het belangrijk dat je awareness bij je medewerker creëert,” legt Edwin uit. “In de privé-situatie zijn we vaak wel alert, maar zakelijk is dat lastiger. Dat kan onder andere met de hoeveelheid werkzaamheden te maken hebben. Onder druk van tijd worden soms beslissingen genomen, die achteraf verkeerd uitpakken.” 18 &GO magazine

“JE WERKT MET KLANTGEGEVENS EN DIE KLANTEN VERWACHTEN DAT JE DAAR PROFESSIONEEL MEE OMGAAT” DUBBELCHECK Edwin is ervan overtuigd dat met enkele simpele handelingen veel leed te voorkomen is. “Ga bijvoorbeeld voorzichtig met je muis over een e-mailadres, om te zien of het degene is die je denkt dat het is. En gaat het om een betaling, verifieer dit dan. Het komt regelmatig voor dat er op vrijdagmiddag, als de eigenaar er bijvoorbeeld niet is, een verzoek tot betaling binnenkomt. Controleer altijd of dit klopt, voordat je tot betaling overgaat. Beter een dubbele check, dan helemaal niet. Het gaat echt om bewustwording, je moet scherp blijven, altijd.” Hackers en internetcriminelen zijn slim. “Ze houden alles in de gaten. Wanneer jij bijvoorbeeld op een beurs bent en je stuurt daarvan een app of bericht de wereld in, en een hacker ziet dit, dan kan hij besluiten actie te ondernemen. Hij kan dan profiteren van eventuele zwakheden in de organisatie. Daarom adviseren wij om zoveel mogelijk beveiligingsmaatregelen te nemen, zeker ook wanneer er vanuit huis wordt gewerkt.” WACHTWOORDEN Bewustwording speelt ook bij het gebruik van wachtwoorden. Het komt regelmatig voor dat deze ‘op straat’ liggen, met alle gevolgen van dien. “Wij hebben het afgelopen jaar bij alle klanten een tweede verificatie doorgevoerd, om daarmee het niveau van beveiliging verder omhoog te krijgen. Hackers en cybercriminelen scannen namelijk online naar kwetsbaarheden binnen jouw ICTomgeving en kijken vervolgens waar wat te halen valt. Met een tweede verificatie is veel leed te voorkomen.” Edwin wijst erop dat kantoren sowieso een back-up moeten maken. “Wij noemen dat de 1-2-3 methode. Eén back-up in de cloud, één offline en één in de fietstas, oftewel de kluis, waar je altijd op terug kunt vallen. Je werkt met klantgegevens en die klanten verwachten dat je daar professioneel mee omgaat. Vergis je niet, als je alle data kwijt bent, dan is dat een ramp. Niet alleen voor het vertrouwen in jouw kantoor, maar ook voor de gevolgen die dit voor klanten heeft. Bijvoorbeeld als er daardoor te laat belastingen worden betaald of andere verplichtingen niet op tijd worden voldaan.” VOORDEUR OPEN Veel bedrijven en organisaties werken nog met verouderde softwareprogramma’s, waarbij zelfs de beveiliging niet meer wordt ondersteund. “Eigenlijk zet je daarmee de voordeur open. Bedenk wel dat ICT de kern van je bedrijfsvoering is en dat moet op orde zijn, zeker ook qua beveiliging.” Mocht het ondanks alle maatregelen toch misgaan, dan moet de gedupeerde zo snel mogelijk actie ondernemen. “Forensisch experts doen onderzoek, het systeem moet zo snel mogelijk hersteld worden en je moet het melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Doe je dit niet binnen 72 uur, dan volgt een boete. En uiteraard moet je je klanten informeren.” FACTOR MENS Het trainen van personeel, het instellen van Multi Factor Authenticatie (tweede verificatie) en alert zijn op afwijkend gedrag van het dataverloop, zijn volgens Edwin belangrijk om de veiligheid binnen organisaties te verhogen. “Het is altijd goed om een securitybedrijf naar je omgeving te laten kijken. En nee, ook dan heb je nog geen 100 procent zekerheid, want je hebt altijd met de factor mens te maken. Dat is niet erg, dat hoort erbij. Het is wel belangrijk om binnen je kantoor een open cultuur te hebben waarin mensen durven te melden dat ze bijvoorbeeld op phishing mail hebben gedrukt. Je kunt dan namelijk zo snel mogelijk actie ondernemen. Immers, snelheid is bij cybercrime van cruciaal belang om de schade zo veel mogelijk te beperken.” NOAB.NL 19 TRENDS & ONTWIKKELINGEN

DOOR: FEMKE HELLINGS Drie jaar terug begonnen twee jonge ondernemers vanuit een droom: saaie boekhouding moderner en leuker maken. Nikkie den Dekker en Marc Derksen begonnen voor zichzelf, haalden er een IT’er en een aantal cijferbazen bij en inmiddels wordt hun kantoor Paperdork de leukste startup van Utrecht genoemd. Niet zo gek, want ze doen gezellig aan factuurtinder omdat dat hun werk leuker maakt, ontwikkelden hun eigen boekhoudprogramma omdat het voor klanten makkelijker kon en sturen hun personeel ’s zomers het terras op. BOEKHOUDEN, MAAR DAN LEUK Marc werkte een tijd als accountant, maar werd niet gelukkig van elk uurtje schrijven. Nikkie komt uit de creatieve hoek, had vroeger een webshop en vond administratie verschrikkelijk. “Ik zocht een boekhouder voor mijn bedrijf, maar vond niemand die bij me paste. Makkelijk taalgebruik, een moderne 20 &GO magazine uitstraling, alles digitaal en een zo simpel mogelijk systeem; zocht ik dan zoiets raars?” Marc en Nikkie besloten Paperdork op te richten, samen met IT-developer Erik Greuter. Zowel hun medewerkers- als klantenbestand bevat veel jonge creatievelingen. “Fotografen, weddingplanners, webbouwers; bedrijven zoeken iemand die hun taal Nikkie den Dekker en Marc Derksen VAN FACTUURTINDEREN TOT WERKTIJD MINDEREN

“WAAROM ZOUDEN WE ONS TEAM LATEN WERKEN ALS HET RUSTIG IS? DIT LEVERT VEEL MEER OP!” spreekt,” legt Nikkie uit. “Met onze moderne aanpak en informele karakter staan we naast onze klanten, op hetzelfde level. Dat neemt drempels om bepaalde vragen te stellen weg en voelt voor iedereen fijn.” EIGEN BOEKHOUDAPP Een voorbeeld van hoe Paperdork boekhouding leuker en makkelijker maakt: ze hebben hun eigen boekhoudprogramma. “Naast zeven cijferbazen hebben we ook drie ontwikkelaars in dienst. We hebben onze app helemaal gebouwd zoals wij het wilden. En als iets makkelijker of duidelijker kan, zorgen we daar gewoon voor. Zo zat er eerst geen urenregistratie in, nu wel. En bonnetjes stuur je sinds kort vanuit je mail rechtstreeks door. Het programma bevat koppelingen met veel webshopsystemen en een community voor onze klanten. Hierin kunnen ze inhoudelijke info vinden en suggesties voor de app doen.” ‘S ZOMERS LAPTOP DICHT Iets anders wat Paperdork leuk maakt: in augustus werkt iedereen 25% per dag minder, voor hetzelfde salaris. “Toen we dit vorig jaar invoerden, was het hele team vol ongeloof. In de loop van augustus begon het vroeg dichtklappen van de laptop pas te wennen,” vertelt Marc. “In de zomer is het rustig. Waarom zouden we iedereen dan verplicht volle dagen op kantoor laten zitten? Ga alsjeblieft op het terras zitten! Op deze manier bedanken we onze medewerkers voor het extra stapje dat ze in drukke maanden zetten. Wel kiezen we bewust voor kortere dagen en niet een vrije dag per week. Zo behouden we onze reactiesnelheid naar klanten. Ons personeel wordt er gelukkig van en klanten vinden het alleen maar tof dat we dit doen.” REMOTE WERKEN Als Marc en Nikkie niet op kantoor zitten, is de kans groot dat ze op reis zijn. “We houden ervan de wereld te ontdekken,” aldus Nikkie. “We zorgen ervoor dat we niet veel vaker weg zijn dan onze medewerkers en zijn ook op vakantie bereikbaar. In tegenstelling tot de rest, die nemen geen van allen hun laptop mee.” Tenzij het remote werken betreft, want ook dat is bij Paperdork heel gewoon. “Eén van onze programmeurs woont in Spanje en laatst zat een medewerker drie maanden in Zuid-Afrika. Iemand anders combineerde in augustus werk met vakantie op Madeira en zelf werken we in september vanuit Indonesië. De regel is altijd: klanten mogen er geen last van hebben. We passen ons dus aan de Nederlandse tijden aan.” VRIJHEID BLIJHEID Bij Paperdork is weinig beleid en gaat veel op gevoel. Marc legt uit. “Wil iemand hardlopen rond lunchtijd? Of eerder naar huis om een kind op te halen? Be my guest. Als mensen iets willen en wij hebben er nog niet over nagedacht, overleggen we en vaak mag het gewoon. Iemand van het team komt regelmatig met de wielrenfiets Door drie uur woon-werkverkeer begint hij later. NOAB.NL 21 COMMUNITY

“’S MIDDAGS EERDER NAAR HUIS EN ’S AVONDS EEN UURTJE SWIPEN? DAT NOEMEN WIJ EFFICIËNT WERKEN” Helemaal prima, zolang hij het werk voor klanten maar af heeft. We zijn niet de moeilijkste en binnen bepaalde kaders mag hier veel.” FACTUURTINDER “Het moderniseren en leuker maken van saaie boekhouding is en blijft onze missie,” vertelt Nikkie. “Naast dat we voor klanten op IT-vlak continu doorontwikkelen en onze werkwijzen blijven optimaliseren, maken we het ook intern steeds leuker en makkelijker. Zo hebben we een swipesysteem om facturen te checken. Je krijgt een factuur in beeld die je naar links of rechts kunt swipen. Velen van ons doen dat ’s avonds op de bank als hun partner een saai programma kijkt. Of in de trein, dan telt hun reistijd als werktijd.” GROEIEN IS LEUK Of ze over X jaar X omzet of klanten willen hebben? “Nee, we doen expres niet aan dit soort doelen,” sluit Marc af. “We groeien wel hard, maar niet omdat dat per se hoeft. We willen ook geen investeerders. Omdat we doen wat we leuk vinden en meegaan met de tijd, blijft het werk dynamisch.” Hoeveel Paperdork ook investeert in automatisering, de factor leuk/makkelijk blijft het allerbelangrijkst. “Krijgen we een ontwikkelverzoek van een klant? Als het voor 80% van onze klanten nuttig is, bouwen we het. Is het maar voor 20% interessant en wordt het voor anderen ingewikkelder en minder gebruiksvriendelijk? Dan doen we het niet. Ook tegen een volledig geautomatiseerd proces zeggen we nee. Onze cijferbazen worden nooit robots! Het moet wel leuk blijven hè.” Team Paperdork 22 &GO magazine

Slim verzekeren? Beroepsaansprakelijkheid & datarisk www.bav.covermij.nl Ben jij ondernemer? Ben jij als ondernemer op zoek naar advies, hulp bij je administratie of wil je over bepaalde onderwerpen sparren? Of je nu zzp’er bent of mkb’er, kies voor een kantoor dat NOAB gecertificeerd is. Waarom? LAAT JE INSPIREREN door andere ondernemers NOAB.NLNOAB.NL 23 23

Private equity ontdekt markt administratiekantoren DOOR: HENK POKER Private equity-bedrijven kopen steeds vaker accountantskantoren op, een ontwikkeling die nu al een paar jaar gaande is. De vraag of inmiddels ook administratiekantoren als serieuze overnamepartners worden gezien, kan volmondig met ‘ja’ worden beantwoord. Diverse partijen storten zich op de markt van administratiekantoren. Is dit een kans of een bedreiging? Niet voor niets waarschuwde de AFM enige maanden geleden voor de honger van private equity-ondernemingen, die rendement boven kwaliteit zouden verkiezen. Uit een onderzoek van Accountancy van Morgen bleek dat de meeste accountants niet op private equity zitten te wachten. En ook op LinkedIn lieten stemmers weten de intrede van private equity in de branche niet toe te juichen. Blijkbaar is het stemgedrag niet conform de gesignaleerde ontwikkelingen. Niet alleen neemt het aantal private equity-partijen toe, ze zeggen zonder uitzondering ook dat de groei er flink inzit. VERSCHIL PIA Nederland, CNBB Equity Partners, ETL Nederland, BANVO, Investeringsmaatschappij Waterland; zomaar wat namen van organisaties die bezig zijn met de overname van kantoren. Er zit tussen deze bedrijven onderling wel verschil in de manier waarop ze de markt benaderen. Waar private equity-partijen vooral geïnteresseerd lijken te zijn in rendement, daar kiest een partij als BANVO voor een andere benadering. Zij speelt vooral in op allerlei 24 &GO magazine ontwikkelingen in de markt, waarop individuele kantoren steeds moeilijker een antwoord kunnen vinden. Denk aan de invulling van vacatures, opvolgingsproblematiek, maar ook ICT-investeringen. Daarover later meer. “ ALS DE VOORTEKENEN NIET BEDRIEGEN GROEIT DE MARKT VAN PRIVATE EQUITY-INVESTEERDERS DE KOMENDE TIJD NOG BEHOORLIJK VERDER” ZORGEN Eerst maar eens naar de zorgen van de Autoriteit Financiële Markten. ‘Commerciële belangen kunnen de duurzame borging van de kwaliteit van de wettelijke controle in de weg staan’, zo stelt de AFM. Maar, zij zien ook voordelen, denk aan kapitaal en expertise, die een impuls kunnen zijn voor mogelijke kwaliteitsverbetering

“‘COMMERCIËLE BELANGEN KUNNEN DE DUURZAME BORGING VAN DE KWALITEIT VAN DE WETTELIJKE CONTROLE IN DE WEG STAAN’, ZO STELT DE AFM” of groei van een kantoor. Echter, voor de AFM wegen de eventuele negatieve gevolgen van private equity daar niet tegenop. Daarbij wijst ze met name op het feit dat de onafhankelijkheid in het geding kan komen als derden een belangrijk aandeel in het kantoor hebben.Verder wijst de AFM erop dat private equity-bedrijven zich vaak voor korte tijd, gemiddeld tussen de vijf en zeven jaar, binden en dan weer vertrekken. Dit leidt vaak tot hoge druk, zo stelt de AFM, en kan onzekerheid met zich meebrengen. Ook wijst ze op de kwaliteit van de wettelijke controle van accountants, die te allen tijde geborgd moet zijn. ANDERE AANPAK BANVO (Belastingadvies- & Administratiekantoren Netwerk Voor Ondernemers) is een organisatie die het anders aanpakt. BANVO ontstond twee jaar geleden, mede omdat de oprichters regelmatig geluiden bereikten dat bepaalde vraagstukken in de markt steeds moeilijker op te lossen waren. Denk aan de invulling van vacatures, maar ook aan opvolgingsproblematiek, ICT en wet- en regelgeving. Zo heeft de organisatie voor arbeidsmarktvraagstukken een volledig team in dienst. Dat geldt ook voor opvolgingsvraagstukken. Inmiddels heeft BANVO een meerderheidsbelang in 24 kantoren en 10 portefeuilleovernames gedaan. “En ik denk dat er dit jaar nog wel zes à zeven kantoren gaan aansluiten,” zegt Mark Boelens van BANVO. “Ook daarna zal de groei doorzetten. ”BANVO houdt zich verre van de manier waarop private equity meestal opereert. Boelens: “Private equity heeft vaak een exitstrategie, dat hebben wij niet. Wij geloven in de markt en in volume en we zitten er voor de langere termijn in. We zijn toekomstgericht en ondersteunen aangesloten kantoren met hun vraagstukken. Met elkaar kunnen we meer kwaliteit bieden en zijn er meer mogelijkheden.” SAMENWERKING Waar BANVO zich niet mee bemoeit zijn vakinhoudelijke zaken, daarvoor zijn volgens Boelens de brancheorganisaties het meest toegeëigend. “Nee, ik sluit samenwerking met één of meer brancheorganisaties in de toekomst niet uit. Volgens mij zitten we niet in elkaars vaarwater en kunnen we elkaar versterken.” Als de voortekenen niet bedriegen groeit de markt van private equity-investeerders die zich op de branche gaan storten de komende tijd nog behoorlijk verder. Is dat een kans of een bedreiging? De beantwoording van die vraag laten we graag aan u als lezer over. De discussie is in elk geval op gang gekomen. En de groei van het aantal te koop staande kantoren ook. Dat idee alleen al maakt de branche tot een interessante markt. NOAB.NL 25 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

‘Kantoren zijn op zoek naar kwaliteit en samenwerking’ Matteun Aarsen

DOOR: HENK POKER “Ik vind het leuk om te besturen en een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere groei van NOAB.” Dat zegt Matteun Aarsen, die sinds november vorig jaar deel uitmaakt van het bestuur van NOAB. Verbinden en elkaar vooruit helpen staan wat hem betreft centraal. “NOAB is een mooie organisatie, een hechte club, waar enthousiaste en gedreven mensen zich elke dag voor 1.100 leden inzetten.” Hij viel in november met de neus in de boter, want toen presenteerde NOAB nieuwe plannen met een duidelijk strategie, gericht op het personeelsvraagstuk en de almaar toenemende digitalisering. Daarover later meer. SELECTEREN Matteun Aarsen is in het dagelijks leven werkzaam bij Aarsen Advies in het ‘mooie’ Kootwijkerbroek, zoals hij het zelf noemt. Er werken vier mensen en het kantoor heeft een breed klantenbestand in het mkb. Automatisering en digitalisering staan binnen het kantoor centraal en ja, daar zijn de klanten van Aarsen Advies klaar voor. “De meeste klanten zijn met ons meegegaan toen we verdergaand gingen automatiseren en nieuwe klanten selecteren we daarop,” legt Matteun uit. De manier van werken bevalt prima. Matteun noemt het laagdrempelig en onderscheidend, waarbij de medewerkers op elk moment van de dag heel direct benaderbaar zijn. “We werken met Yuki, waarmee we de dagelijkse administratie van de klant op orde hebben. Dat wordt als erg prettig ervaren. ’s Morgens werken we de vragen die zijn binnengekomen op het klantenportaal weg en dan is elke klant helemaal bij. Dat is precies waar deze tijd om vraagt.” Zoals aangegeven staat een verdere digitalisering dan wel automatisering van NOAB centraal in de komende jaren. Matteun: “Zo willen we het aanmelden van nieuwe “ IEDEREEN DIE IS AANGESLOTEN BIJ NOAB WILLEN WE MEENEMEN IN DEZE NIEUWE ONTWIKKELINGEN” PERSONEEL Een grote uitdaging ligt er ook op het gebied van personeel. Ook de 1.100 aangesloten kantoren merken de tekorten op de arbeidsmarkt. “Wij zien het zelf ook,” geeft Matteun aan. “Er komen te weinig mensen van de opleidingen. Hoe dat komt? Dat is een vraag die iedereen bezighoudt. Blijkbaar is ons beroep niet sexy genoeg. Daar moeten we iets aan doen. Hoe? Laten zien hoe sexy ons beroep is. Bijvoorbeeld door ons werk anders in te richten en (jaar)cijfers anders te presenteren dan op de traditionele manier. Door te laten zien dat ons werk tegenwoordig zoveel leuker is dan pakweg twintig jaar geleden. Het beeld dat boekhouden een stoffig beroep is leeft nog steeds. En het imago van lange dagen, veel overuren en niet veel betaald krijgen ook. Dat wil de jeugd niet meer. leden verder automatiseren. Maar, nog veel belangrijker is dat we data die kantoren aanleveren gaan vastleggen in software. Daardoor kun je mensen en kantoren veel beter bij elkaar brengen en daar kunnen ze hun voordeel mee doen.” NOAB.NL 27 COMMUNITY

“BLIJKBAAR IS ONS BEROEP NIET SEXY GENOEG. DAAR MOETEN WE IETS AAN DOEN. HOE? LATEN ZIEN HOE SEXY ONS BEROEP IS” Zij werken om leuk te kunnen leven. Er ligt een uitdaging om dat beeld te veranderen.” Matteun denkt bijvoorbeeld aan het maken van filmpjes waarin het beroep anno 2023 centraal staat. “Dat we daarin de boeiende kanten van ons beroep laten zien, een inkijkje geven in de dagelijkse praktijk. En tijdens de wervingsdagen op de opleidingen moeten we ons veel meer laten zien.” CHATGPT EN AI Matteun is er ook van overtuigd dat ICT en digitalisering daar een rol in kunnen spelen. “We moeten er als kantoren naar blijven streven dat zoveel mogelijk werkzaamheden geautomatiseerd worden. We zullen daardoor steeds minder handjes nodig hebben. Maar, we moeten ook ontwikkelingen als ChatGPT en AI niet uitsluiten. Wat gaat dat betekenen voor ons beroep? Het is een uitdaging hoe we daar in de komende jaren mee om moeten gaan. Ik ben ervan overtuigd dat het menselijk aspect met persoonlijke aandacht nodig blijft wanneer we klanten adviseren en onderscheidend willen zijn. Iedereen die is aangesloten bij NOAB willen we meenemen in deze nieuwe ontwikkelingen en daarin is een belangrijke rol voor het bestuur weggelegd.” Wat Matteun in de afgelopen maanden al heeft gemerkt is dat de naam NOAB en het keurmerk dat daarbij hoort steeds belangrijker wordt. “We zien het aan de groei van het aantal leden. Kantoren die nu aansluiten zijn vaak jonge kantoorhouders. Zij willen een kwaliteitskeurmerk en graag samenwerken met andere kantoren. Dat kan bij NOAB. Daarom geloof ik in een sterke groei van NOAB.” Prophix Consolidation & Reporting optimaliseert consolidatie en rapportage • Audit trail • Automatisering en integratie • Diverse rapporten • Cloud-based • Meertalig • Voldoet aan wettelijke eisen Meer info: www.prophix.com Ik ben dol op de flexibiliteit van Prophix! Met deze software hebben we de touwtjes in handen. Hierdoor kunnen we onze klanten een toegevoegde waarde bieden bij consolidatie outsourcing, support en consultancy.” 28 &GO magazine

Producten ontwikkelen doe je samen DOOR: FEMKE HELLINGS Of het nu gaat om het ERP-systeem Profit of het boekhoudprogramma SB+, bij AFAS staat de klant centraal in het proces van productontwikkeling. Hoe maken ze hun software? Hoe betrekt AFAS klanten hierbij? Productmanager Mohamed El Abdouni legt uit. AFAS biedt een standaardoplossing, met best practices als uitgangspunt. Het idee: je organisatie is uniek, maar veel van je bedrijfsprocessen zijn dat niet. “Zo is onze fiscale template gebaseerd op de best practices die we hebben opgedaan met zowel kleinere accountantskantoren als de top 30 accountantskantoren die werken met AFAS,” legt Mohamed uit. “Als nieuwe klant hoef je daardoor over veel processen niet meer zelf na te denken. En heeft een collega-kantoor een goed idee om de software mee te verrijken? Dan maken we geen maatwerk, maar voeren we de verbetering door voor alle klanten.” Als productmanager heeft Mohamed daardoor veel contact met belanghebbenden. “Ik ontvang wensen van klanten, partners, onze eigen consultants en sales. Het doel? Klanten verder en slimmer automatiseren.” INSPRAAKSESSIES Wat vinden klanten echt van de software? Wat kan beter en op welke punten kunnen we elkaar inspireren? Antwoorden op deze vragen krijgt Mohamed onder andere tijdens inspraaksessies. Dé manier voor klanten om face-to-face hun wensen en input te uiten. “De inspraaksessies worden ingedeeld per branche of product. Zo is er ook een inspraaksessie accountancy. Tientallen accountantskantoren zitten dan bij elkaar. Er ontstaan mooie gesprekken en discussies waarbij we de emoties kunnen proeven die bij gebruikers leven. Dit geeft waardevolle inzichten. Verder is het een dag waarop klanten netwerken en ervaringen delen. Wat de ene klant als wens aandraagt, heeft een ander misschien al kunnen oplossen.” OPENBARE WENSENLIJST Naast de inspraaksessies kunnen klanten het hele jaar door gebruikmaken van een openbare wensenlijst. ‘’Klanten kunnen hier hun wensen indienen, stemmen op wensen van anderen en de voortgang en status van alle wensen zien. De lijst is open en transparant, waarmee we een Mohamed El Abdouni groot deel van ons ontwikkelproces blootleggen en duidelijkheid geven in wat we wel of niet gaan oppakken. Dit wordt enorm gewaardeerd door onze klanten.’’ FOCUSSESSIES Uit je als klant een wens, dan kun je een uitnodiging van AFAS verwachten om mee te denken over de oplossing. “In focussessies met klanten bespreken we de oplossingsrichting en toetsen we of deze aansluit bij de behoefte. Voor ons heeft dit enorme meerwaarde en klanten vinden het leuk om mee te denken. Aan het einde van het traject vragen we ze te komen testen.” Over welke fase van productontwikkeling we het ook hebben: klanten worden overal bij betrokken. “Zo houden we binding en inspireren we hen zo veel mogelijk. AFAS is toch een familiebedrijf hè. Het woord samen zit erin gebakken.” www.afas.nl NOAB.NL 29 ADVERTORIAL

Social media heads-up: ‘Durf creatief te zijn’ DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Nieuwe klanten vinden, je naamsbekendheid vergroten of in contact blijven met bestaande relaties: social media kan een mooi middel zijn om jouw doelgroep te bereiken. Door de nieuwe algoritmes is relevante en aantrekkelijke content belangrijker dan ooit, vertelt Selma Maroufi, Head of Connect bij social-mediabureau Dorst & Lesser. “Binnen een seconde bepalen mensen of ze verder scrollen of niet. Dus hoe maak je ‘scroll-stopping’ content?” ‘Hoeveel volgers heb ik?’ Veel bedrijven staren zich nog altijd blind op de omvang van hun kanaal, merkt Selma. Maar met de verandering van de algoritmes wordt het aantal volgers steeds minder relevant. “Voorheen kreeg je op social media vooral updates te zien van vrienden. Maar nu zijn algoritmes voor het eerst slim genoeg om in te schatten wat jij leuk vindt en content voor te stellen die bij jouw interesses past. Dat biedt kansen – ook voor bedrijven met minder volgers. Het maken van inhoudelijke én vermakelijke content wordt steeds belangrijker.” SOCIAL MEDIA ALS ENTERTAINMENT Ook in de behoefte van mensen voor social media ziet Selma een verschuiving. “Voorheen werd social media vooral gebruikt om in contact te blijven met vrienden en familie. Die behoefte zal er altijd wel blijven, maar verdwijnt meer naar de achtergrond. De connectie zoeken we meer op andere manieren, meer persoonlijk, terwijl social media steeds meer wordt gebruikt om korte filmpjes en parodieën te bekijken en vermaakt te worden. TikTok noemt zich bijvoorbeeld ook geen social-mediaplatform meer, maar een entertainmentplatform.” Veel bedrijven denken dat zij vooral over hun producten moeten vertellen op social media. Dat is een valkuil, merkt Selma. 30 &GO magazine

“BRENG IN KAART WIE JOUW DOELGROEP IS EN WELKE KANALEN DAARBIJ PASSEN” “Producten verkopen of de bekendheid ervan vergroten kan natuurlijk wel het einddoel zijn, maar vaak wordt vergeten dat mensen op social media zitten vanuit een bepaalde behoefte. Ze willen vermaakt worden, in contact blijven met vrienden of iets leren, want ook educatieve content wint snel aan populariteit. Dus het is vooral belangrijk om content te maken waar mensen op social media behoefte aan hebben.” TOP OF MIND BIJ JOUW DOELGROEP Toch begint een strategie voor social media altijd bij de doelstellingen van jouw bedrijf, vertelt Selma. Voor welke doelen kan social media worden ingezet en welke kanalen wil je daarvoor gebruiken? Maak bewuste keuzes in plaats van alles te willen doen. “Op TikTok vind je bijvoorbeeld voornamelijk generatie Z. Als jouw doelgroep ouder is dan dertig, dan heb je daar weinig te zoeken. Breng dus in kaart wie jouw doelgroep is en welke kanalen daarbij passen. Dat kan voor elk bedrijf verschillend zijn.” Zorg vervolgens dat je een verhaal vertelt dat mensen ook willen horen, adviseert Selma. “Je kunt bijvoorbeeld een kijkje geven achter de schermen of grappige filmpjes maken met jouw product.” Een bekend voorbeeld is Duolingo, een app waarmee je een taal kunt leren. “Zij hebben iemand in een pak gestopt van hun mascotte, het bekende groene uiltje, en maken random content. Ze leggen zelf geen duidelijke link naar hun app, maar hun filmpjes worden miljoenen keren bekeken. Daarmee zijn zij ‘top of mind’ bij een specifieke doelgroep. Het is een beetje zaaien voordat je gaat oogsten.” SCROLL-STOPPING CONTENT VRAAGT OM LEF IInspiratie nodig? Kijk eens bij concurrenten in het buitenland. “Soms heb je als bedrijf ogenschijnlijk een ingewikkeld product om te verkopen op social media, maar dan hebben andere bedrijven daar wél een oplossing voor gevonden, met een iets andere invalshoek. Dat vraagt soms ook om lef, zeker als je content bedenkt waarin je jouw product niet duidelijk benoemt. Dat voelt eng. Maar uiteindelijk levert aantrekkelijke content naamsbekendheid op bij jouw doelgroep, en op langere termijn ook sales. Bedrijven die goed zijn in social media hebben één ding gemeen: zij doen het gewoon, ze durven creatief te zijn. Let’s go!” NOAB.NL 31 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN

DOOR: MR. ERIC VAN UUNEN Partner bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs en lid van de NOAB-Adviesgroep Met ingang van 15 november 2023 treedt de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in werking. Die wet is op 14 maart 2023 door de Eerste Kamer aangenomen en op 15 maart 2023 verschenen in Staatsblad 2023, 243. Het is een tijdelijke wet. Hij geldt in beginsel twee jaar, ofwel tot 15 november 2025. Tegen die tijd wordt bekeken of de wet in de praktijk goed werkt. Als dat zo is, wordt de transparantie turboliquidatie in al dan niet aangepaste versie permanent. In het vervolg van deze bijdrage ga ik uit van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) die wordt ontbonden, maar de turboliquidatie kan ook bij andere rechtspersonen zoals een nv, een vereniging of een stichting aan de orde zijn. En ik veronderstel simpelweg dat die bv maar één directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft. Binnen de NOAB-adviespraktijk is dit de meest voorkomende situatie. WAT IS EEN TURBOLIQUIDATIE? Als een bv op het moment van ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij onmiddellijk op te bestaan. Dat betekent dat een simpel besluit van de Algemene Vergadering (AV) vastgelegd in notulen van de AV, gevolgd door inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel van de ontbinding van de bv via het alom bekende formulier 17a, voldoende is om een bv te laten ophouden te bestaan. Alleen let wel: geen baten is ook écht geen enkele bate, dus ook geen recht op teruggave vennootschapsbelasting en ook geen rekening-couranttegoed op de dga. In de praktijk zien we dat dit laatste nogal eens wordt vergeten… 32 &GO magazine NIEUWE REGELS VOOR EEN TURBOLIQUIDATIE

“DE TURBOLIQUIDATIE GAAT AANZIENLIJK VERANDEREN EN FORS MEER ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN MET ZICH MEEBRENGEN” WAT TE DOEN MET SCHULDEN? Wil sprake zijn van een turboliquidatie, wordt er alleen maar gekeken naar bezittingen van de bv. Of die bv ook nog schulden heeft, is op zich niet relevant. Want er valt voor schuldeisers toch niets te halen, is het achterliggende argument. Dat maakt de positie van schuldeisers erg lastig. Want de dga heeft door een simpel aandeelhoudersbesluit en inschrijving van de liquidatie bij de KVK de bv laten ‘verdwijnen’. Schuldeisers hebben in beginsel bij een turboliquidatie het nakijken, en dat kan verleiden tot oneigenlijk gebruik. Stel een nagenoeg ‘lege bv’ heeft een schuld aan een kind van de dga van 100 en nog voor 200 andere schuldeisers (crediteuren, bank, Belastingdienst of wie dan ook). De bv heeft als bezitting enkel en alleen maar een vordering van 50 op haar dga. Dan is het erg verleidelijk dat de dga die 50 terug in de bv stort, waarna de bv snel de lening aan het kind gedeeltelijk aflost, gevolgd door een turboliquidatie. Het kind wordt dan bevoordeeld ten laste van de andere schuldeisers. Natuurlijk is dat niet toegestaan, vormt wellicht zelf een actio pauliana. Voormalige bestuurders kunnen dan onder voorwaarden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de schuldeisers van de bv lijden. En, aldus handelen kan zelfs een strafbaar feit met zich meebrengen. Er kan in die situatie immers sprake zijn van een bewust onrechtmatig handelen door het voormalige bestuur. En dat kan de dga zuur komen te staan. Alleen hebben de schuldeisers een achterstand in informatie en documentatie. Die moeten alle (kostbare) registers opentrekken om ook een deel van die 50 te krijgen. WAT ZEGT DE TIJDELIJKE WET TRANSPARANTIE TURBOLIQUIDATIE? Het is een misverstand dat een turboliquidatie vanaf 15 november 2023 niet langer mogelijk is. Neen, de turboliquidatie blijft op zich bestaan. Een besluit van de AV en inschrijving van de liquidatie van de bv in het Handelsregister zijn nog steeds voldoende om de bv op te heffen. Een reguliere ontbinding van de bv met een vereffening is op zich nog steeds niet vereist als er in de bv geen baten meer zijn. Alleen gelden vanaf 15 november 2023 extra transparantieverplichtingen. Het voormalige bestuur van de ontbonden rechtspersoon (ofwel veelal in onze praktijk: de dga van de ontbonden bv) moet binnen 14 dagen na de ontbinding van de bv een aantal financiële documenten bij het Handelsregister deponeren. En moet het voormalige bestuur de schuldeisers van de ontbonden bv zelf, actief, over de turboliquidatie informeren. En hen erop wijzen dat bij het Handelsregister stukken zijn gedeponeerd over de financiële positie van de ontbonden bv. Daardoor wordt een turboliquidatie transparanter voor de schuldeisers, en daardoor weer wordt oneigenlijk gebruik bestreden. Als overigens sprake is van oneigenlijk gebruik van de turboliquidatie, wordt het Openbaar Ministerie in staat gesteld een bestuursverbod toe te passen op de voormalige bestuurders. Ten slotte krijgen schuldeisers een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen. Kortom, de turboliquidatie gaat aanzienlijk veranderen en fors meer administratieve verplichtingen met zich meebrengen. NOAB.NL 33 ADVIES

De documenten die vanaf 15 november 2023 bij een turboliquidatie moeten worden gedeponeerd in het Handelsregister zijn opgenomen in art. 2:19b BW: a. een balans en een staat van baten en lasten met betrekking tot het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden en het voorgaande boekjaar als er op het moment van ontbinding over dat jaar nog geen jaarrekening openbaar is gemaakt; b. een beschrijving van: 1. de oorzaak van het ontbreken van baten op het tijdstip van de ontbinding; 2. indien aan de orde, de wijze waarop de baten van de rechtspersoon te gelde zijn gemaakt en de opbrengsten zijn verdeeld, en 3. indien aan de orde, de redenen waarom een schuldeiser of schuldeisers geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven, en c. de jaarrekeningen inzake de boekjaren die vooraf zijn gegaan aan het boekjaar waarin de rechtspersoon is ontbonden, indien daarvoor op grond van artikel 394 lid 3 van dit boek een plicht tot openbaarmaking bestaat waar nog niet aan is voldaan, in voorkomend geval inclusief de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 393 lid 5. WAT NU TE DOEN? Als u nog een ‘lege bv’ heeft (nogmaals: dat is een bv die echt geen bezittingen meer heeft, dus ook geen rekeningcourant vordering op de dga), kunt u overwegen om die bv nog voor 15 november 2023 te liquideren via de turboliquidatiemethode. Dat is tot die datum administratief eenvoudiger dan daarna. Vanaf 15 november 2023 geldt in elk geval tot 15 november 2025 immers dat een turboliquidatie door de transparantiemaatregelen aanzienlijk meer werk met zich meebrengt. NOAB adviesgroep voor leden NOAB heeft een betrouwbaar netwerk van specialisten opgebouwd om op terug te vallen zodra extra specialistische kennis nodig is. Fiscaal-juridisch Marree & van Uunen Belastingadviseurs T: 013 - 5 773 481 E: info@marree-cs.nl W: www.marree-cs.nl Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs T: 070 - 3 025 825 E: friso@defiscalisten.nl W: www.defiscalisten.nl Voor meer informatie: WWW.NOAB.NL/ADVIESGROEP 34 &GO magazine

MIJN AVONTUREN VOLGEN? DOOR: HET BLIJKT TOCH UIT TE MAKEN WIE ER OP DE KNOP DRUKT Velen van jullie hebben de afgelopen jaren vast wel eens een lezing bijgewoond of een artikel gelezen waarin wordt gewaarschuwd dat technologie jullie werk gaat overnemen. Met gemak wordt een vonnis over een heel vakgebied uitgeroepen, ‘Pas je aan anders ben je straks overbodig!’ Het fenomeen A.I. wakkert deze onheilstijding verder aan. We zijn nu echt de klos. En hoewel het vermogen tot aanpassen een onmisbare eigenschap is, ben ik nog niemand tegengekomen die zijn baan verloren is aan kunstmatige intelligentie. De komst van tools als ChatGPT en Midjourney laten een onvoorstelbare versnelling in de mogelijkheden van het genereren van tekst en beeld zien. Een stuk tekst schrijven was nog nooit zo simpel en een ‘kunstwerk’ creëren al helemaal niet. Dus wat is de voorspelling nu? Tekstschrijvers zijn binnenkort overbodig en een groot deel van de kunstenaars kan op zoek naar ander werk. Ik denk dat het wel losloopt. Waarom? Laten we eens naar het verleden kijken. Toen fotografie werd uitgevonden was de algehele verwachting dat tekenaars direct zonder werk kwamen te zitten. Dat bleek niet zo te zijn, de tekenaars die niets toevoegden in het creatieproces of gewoon slecht waren wel, maar het gilde bleef bestaan. Met de opkomst van de digitale fotografie en zeker de mogelijkheden van de smartphone was de voorspelling dat fotografen weldra werkloos zouden zijn. Ook dat gebeurt niet, het blijkt namelijk toch uit te maken wie er op de knop drukt ;). Wat gaat er dan wel gebeuren? Zoals vaker zal diegene die leert om samen met de technologie een beter, goedkoper of heel nieuw niveau van product, dienst of service te creëren wint. Technologie lost meestal net iets meer frictie op dan het zelf veroorzaakt. In de tussentijd is het onze taak als mens om uit te vogelen hoe het ons werk leuker maakt en het resultaat daarvan relevanter wordt. Met vriendelijkste groet, Peter Ros Heart & Mind shaker NOAB.NL 35 Peter Ros GASTCOLUMN

E-boekhouders zonder fratsen en mét aandacht “ WE ZOUDEN WEL GEK ZIJN ALS WE KLANTEN LIETEN BETALEN VOOR CONTACT” Cindy van Velsen

DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Ze combineren online boekhouden met persoonlijke raad en daad voor ondernemers. Voor een vast maandbedrag. Want, zoals de naam van advieskantoor No Frills. al zegt, ze houden niet van fratsen. “In tijden van online dienstverlening wordt inleven in de klant alsmaar belangrijker,” vindt eigenaar Cindy van Velsen. “Omdat kennisdeling en training helpen onze ambities waar te maken, zijn we momenteel aspirant NOAB-lid. Jullie kunnen vernieuwende ideeën van ons verwachten!” RECHTTOE RECHTAAN No Frills. is gericht op zzp’ers. Ze bieden één dienstenpakket aan voor een vast bedrag. “Onze klant krijgt alles wat hij in basis nodig heeft en komt niet voor negatieve verrassingen te staan,” vertelt Cindy. “Natuurlijk bestaan er situaties die extra kosten opleveren, zoals een overgang naar een bv. Maar meer betalen voor meer rapportages of een uitgebreidere aangifte? Daar doen we niet aan. Onbeperkt bellen en appen met ons valt ook binnen het pakket. Oók als we een kwartier over de vakantie praten. Zo maken we persoonlijk contact zo laagdrempelig mogelijk.” PERSONAL NUMBERS Bij veel grotere kantoren voelen zzp’ers zich een nummer. Je krijgt de jaarcijfers toegestuurd en hoort alleen iets als er wat mis is. “Dat doen wij dus anders,” legt Cindy uit. “We reageren proactief op cijfers en geven tussentijds advies over bijvoorbeeld investeringen.” Voor Cindy is de persoonlijke benadering altijd belangrijk geweest. “Bij digitaal boekhouden is dit stukje laten versloffen een valkuil. Het is nu belangrijker dan ooit om de klant achter de cijfers te kennen.” Het cijferwerk moet gebeuren, maar de focus van No Frills. ligt op advies en coaching. “We kennen alle klanten persoonlijk. Sturen bloemen bij een verhuizing en een cadeautje bij een geboorte. Toen onze klanten in de horeca en sportbranche het moeilijk hadden in coronatijd, verhoogden we onze prijzen niet. Dat vond ik als mens niet kunnen. We dachten creatief mee over hoe ze hun klanten betrokken konden houden. Denk bij sportscholen aan personal training en unieke content voor betalende leden.” GROEIWENS No Frills. bestaat na tien jaar uit vijf personen en heeft aan groeiambitie geen gebrek. “Over pak ‘m beet tien jaar willen we door heel Nederland zitten,” aldus Cindy. “Het administratieve werk kan best op één plek gebeuren, maar voor een adviseur vind ik fysieke aanwezigheid en kennis van de lokale markt belangrijk. Eerst maken we van onze vestiging in Enschede een voorbeeldvestiging. Dan kunnen we straks medewerkers en klanten zoeken die bij ons passen en ons concept, de automatisering, werkwijze en normen en waarden elders kopiëren.” EIGEN PLANNINGSSOFTWARE Waar No Frills. ook mee bezig is, is het mee helpen ontwikkelen van planningssoftware. Dit doen ze samen met ontwikkelaar Flawless Workflow BV, die inmiddels ook klant is. In bestaande accountancypakketten kon Cindy niet vinden wat ze zocht. Vandaar dat ze tegen Geanny van Flawless Workflow, die ze leerde kennen toen ze een API-koppeling ontwikkelden voor een van hun klanten, begon over haar wens voor NOAB.NL 37 COMMUNITY

“IK ZIE HET ALS MIJN MISSIE DE BRANCHE EN HAAR IMAGO MINDER STOFFIG TE MAKEN” een onderscheidende planningtool. “Ik wilde financiële en fiscale taken beter en duidelijker kunnen inplannen in een soort Outlook-omgeving, door ze te slepen en schuiven. Dat maakt ook de capaciteitsplanning visueler en makkelijker. Inmiddels geven wij en twee andere kantoren input en de ontwikkelaar maakt de tool. We hopen hem nog dit jaar af te hebben.” COMMUNITY VOOR ONDERNEMERS Doordat Cindy en haar collega’s hun klanten goed kennen, weten ze ook wat zij nodig hebben en wie bij hen zou passen. “Zoekt klant A een stukadoor en heeft klant B – een stukadoor – ons net verteld dat een klus niet doorgaat? Wil klant A sparren en is klant B de ideale sparringpartner? Dan matchen we klant A met klant B. Waarom laten we onze klanten niet direct met elkaar communiceren, dachten we op een bepaald moment. Zo ontstond het plan voor onze eigen community. We denken aan webinars of thema-avonden voor klanten in bepaalde branches. Hier worden actualiteiten besproken en ontmoeten ze interessante mensen. Nog even en we zijn niet alleen een boekhoudkantoor maar ook een soort van netwerkvereniging.” ASPIRANT NOAB-LID Op aanraden van een collega-kantoor kwam No Frills. bij NOAB uit voor een certificering. “De grootste reden om lid te worden, is dat NOAB interessante cursussen en trainingen biedt,” vertelt Cindy. “Dat wil ik mijn medewerkers bieden. Bij het waarmaken van onze ambities zijn kennisdeling en training onmisbaar. Ik denk bovendien dat we elkaar als NOAB-kantoren verder kunnen helpen. Zo zou ik zomaar het idee kunnen opperen om personeel onderling heen en weer te gaan schuiven, of elkaar te helpen met automatiseren. Dit soort innovaties vraagt om een aardverschuiving in onze stoffige branche, maar ik ben meer dan bereid het zetje hiertoe te geven!” 38 &GO magazine

Slimme accountancy begint met inzicht + Bedrijfssoftware voor Accountancy. Slimme accountancy. Vaak is het een kwestie van anders kijken naar digitale processen. Door één totaaloplossing te gebruiken regel je alles heel efficiënt vanuit hetzelfde systeem. Door slimme automatisering krijg je meer ruimte voor de persoonlijke benadering van jouw klanten. Uitzicht begint met inzicht. Kijk voor meer informatie op Exact.nl

DOOR: HANS PIETERS De Belastingdienst kan op twee manieren een controle uitvoeren, door middel van een boekenonderzoek of een vragenbrief. In de komende NOABcursus staat de laatste centraal. Cursisten wordt verteld waarop ze moeten letten en hoe je het beste met een vragenbrief kunt omgaan, om in de toekomst problemen te voorkomen. De vragenbrief wordt vaak naar de belastingadviseur of het administratiekantoor verstuurd. “Soms is de brief kort en duidelijk en weet je hoe je ermee aan de slag moet gaan, maar vaak zijn de vragen ook uitgebreid. Wat je de laatste tijd vaak ziet, is dat bijvoorbeeld om e-mails of naar de rol van de adviseur wordt gevraagd. Dan gaat het niet zozeer om de feiten die van belang zijn voor de belastingheffing.” Het is belangrijk om vanaf het begin af aan alert te zijn en vooral te weten waarop je moet letten als je zo’n vragenbrief ontvangt, benadrukt fiscaal advocaat Angelique Perdaems van Hertoghs Advocaten. Vaak is ze op de achtergrond als sparringpartner van de adviseur bij belastingvragen betrokken. 40 &GO magazine Van vragenbrief tot heffing en boete

“DE CLIËNT HEEFT EEN INSPANNINGSVERPLICHTING OM DE INFORMATIE TE GEVEN” AFSTEMMING ZOEKEN Eén van de vragen die speelt is de eigen positie ten opzichte van de cliënt. “De vraag wordt wel naar de belastingadviseur gestuurd, maar is gericht aan de cliënt. Daarom is het belangrijk dat je als adviseur altijd afstemming met de cliënt zoekt. Het gebeurt nog wel eens dat de adviseur zelf gaat communiceren met de Belastingdienst, bijvoorbeeld omdat hij een foutje heeft gemaakt en dat wil herstellen. Als het dan later groter blijkt te worden, komt de cliënt daar uiteindelijk achter.” Feitelijke vragen kunnen het beste door de cliënt zelf worden beantwoord, stelt Perdaems. Ze heeft daarbij een belangrijk advies: “Kijk goed welke gegevens voor de belastingheffing van belang kunnen zijn. En ga ook niet méér informatie verstrekken dan waar naar wordt gevraagd.” ALERT ZIJN Het is belangrijk om bij de vraag te blijven. “Alles wat je vertelt, kan ook weer vragen oproepen. Ik zie vaak dat ondernemers en adviseurs de neiging hebben om te denken: ik zal even goed uitleggen hoe het zit. Dan is het opgelost. Bij de dossiers die wij tegenkomen en waar het vaak uit de hand loopt, zijn hele verhalen verteld en is veel te veel uitgeweid. Terwijl je, als je concreet de vraag beantwoordt en de stukken bijvoegt waar om is gevraagd, vaak veel sneller uit het traject komt.” Het belangrijkste wat Perdaems met de nieuwe cursus hoopt te bereiken, is dat de cursisten na afloop weten waar ze alert op moeten zijn als een controle van de Belastingdienst plaatsvindt: “Een stukje bewustwording waarop je moet letten. Waar zitten de valkuilen? Wat voor vragen duiden op boetes of strafrecht? Welke informatie moet je verstrekken en waar houdt je informatieplicht op? Fiscaal advies hoef je bijvoorbeeld niet te verstrekken. Hoe ga je daarmee om als bijvoorbeeld om inzage in het mailverkeer wordt gevraagd? Een gewone vraag kan ook uitmonden in fiscaal advies.” Gevraagd wat een adviseur het beste kan doen als een cliënt de gevraagde informatie niet kan of wil verstrekken, antwoordt ze: “Dan kun je niet zo veel kanten op. Maar het is wel goed om je cliënt duidelijk te maken wat de opties van de Belastingdienst zijn om informatieverstrekking af te dwingen. Het is belangrijk om de cliënt goed mee te nemen in dat traject. Hij heeft een inspanningsverplichting om de informatie te geven.” Check hier het actuele aanbod van de NOAB Academy NOAB.NL 41 NOAB ACADEMY

Erwin Jonkman DOOR: EVELINE AAN DE WIEL Werken en reizen tegelijk: met een laptop en internet kun je tegenwoordig overal aan de slag. Toch past een bestaan als ‘digital nomad’ niet bij iedereen, merkte NOAB-lid Erwin Jonkman van administratiekantoor Binos. “Toen ik voor mezelf begon, was het idee om veel te gaan reizen en locatieonafhankelijk te gaan werken, maar in de praktijk leverde dat mij vooral stress op. Dan maakte ik een prachtige wandeling in Noorwegen, maar pakte ik continu mijn telefoon omdat ik een belletje van een klant verwachtte. Voor mij werkte dat niet.” Toen zijn broer in mei 2018 voor zichzelf begon, bood Erwin aan om zijn administratie te verzorgen. “Zo is het balletje gaan rollen,” vertelt hij. “Zelf was ik op dat moment nog in vaste dienst op een financiële afdeling, maar ik kreeg er steeds meer klanten bij. Dus toen heb ik mezelf ingeschreven als zelfstandig ondernemer. Vanaf 1 januari 2020 heb ik uiteindelijk mijn baan opgezegd en ben ik volledig voor mezelf gegaan. Vooral de vrijheid vond ik erg fijn.” 42 &GO magazine VAN ‘DIGITAL NOMAD’ NAAR KANTOORPAND MET PERSONEEL

“OOK THUIS HAD IK MOEITE MET HET SCHEIDEN VAN WERK EN PRIVÉ” OVERAL EN NERGENS WERKEN Een paar maanden later raakte de wereld in de ban van de coronacrisis en stond alles er weer anders voor. “Qua omzet had ik er niet zozeer last van,” blikt Erwin terug. “Maar het veranderde wél de manier van werken. Zo ontstond ook het idee om te gaan werken tijdens het reizen, dus overal en nergens, zonder kantoorpand. Rond die tijd besloot ook mijn vriendin om als zzp’er aan de slag te gaan, dus ons plan was vooral om er veel op uit te trekken.” Maar als ‘digital nomad’ kwam Erwin al snel van een koude kermis thuis. “We gingen een maand naar Noorwegen om het uit te proberen. Het klinkt allemaal heel mooi: met je laptop op schoot in het buitenland werken, maar ik werd er vooral onrustig van. Je trekt aan het einde van de dag niet even een deur dicht en je werk is klaar. Als ik erop uit ben, vind ik het juist fijn om te genieten van een andere omgeving. Maar daar stond mijn hoofd totaal niet naar, ik was alleen maar bezig met wat er allemaal nog moest gebeuren. Ik kon werk en privé moeilijk scheiden.” VAN KEUKENTAFEL NAAR KANTOOR Ook samen thuiswerken bleek niet ideaal. “We wonen in een klein appartement met twee kamers,” vertelt Erwin. “Hartstikke fijn, maar als je allebei aan de keukentafel je werk moet doen, word je gillend gek. Bovendien had ik de neiging om tussendoor steeds andere dingen op te pakken. Dan ging ik de vaatwasser uitruimen of zette ik even de televisie aan. Dat werkte niet: ook thuis had ik moeite met het scheiden van werk en privé.” In september 2020 besloot Erwin een bedrijfspand te huren in Heerenveen én niet veel later personeel aan te nemen. Ook voor zijn klanten bleek het pand een goede beslissing. “Onze klanten zijn bijna allemaal lokale ondernemers die hier even binnen kunnen lopen. Met iedereen is een persoonlijke band opgebouwd. Dat was anders geweest als ik had gezegd: ik ben zzp’er en werk overal en nergens, dus kijk maar of je mij kunt bereiken. Dat voelt niet goed.” LOSLATEN EN ADEMHALEN Uiteindelijk streeft Erwin naar een zelfredzaam kantoor, dat niet afhankelijk is van één persoon. “Dan kan ik zeggen: we gaan volgende maand naar Bali, dus dan ben ik niet bereikbaar. Dat betekent ook dat ik meer uit handen moet geven, want loslaten is soms nog moeilijk. Maar dat is een doel voor de langere termijn. Het is een drukke tijd geweest. Dit jaar zijn we getrouwd, hebben we het kantoorpand gekocht en zijn we gaan verbouwen. Komend jaar wil ik vooral wat privétijd terughalen: meer tijd en energie besteden aan hobby’s in plaats van steeds maar doorwerken in de avonduren. Het is goed om even adem te kunnen halen. Ook dat is vrijheid voor mij.” NOAB.NL 43 COMMUNITY

44 &GO magazine

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
Home


You need flash player to view this online publication