32

DOOR: MR. ERIC VAN UUNEN Partner bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs en lid van de NOAB-Adviesgroep Met ingang van 15 november 2023 treedt de ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ in werking. Die wet is op 14 maart 2023 door de Eerste Kamer aangenomen en op 15 maart 2023 verschenen in Staatsblad 2023, 243. Het is een tijdelijke wet. Hij geldt in beginsel twee jaar, ofwel tot 15 november 2025. Tegen die tijd wordt bekeken of de wet in de praktijk goed werkt. Als dat zo is, wordt de transparantie turboliquidatie in al dan niet aangepaste versie permanent. In het vervolg van deze bijdrage ga ik uit van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) die wordt ontbonden, maar de turboliquidatie kan ook bij andere rechtspersonen zoals een nv, een vereniging of een stichting aan de orde zijn. En ik veronderstel simpelweg dat die bv maar één directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft. Binnen de NOAB-adviespraktijk is dit de meest voorkomende situatie. WAT IS EEN TURBOLIQUIDATIE? Als een bv op het moment van ontbinding geen baten meer heeft, houdt hij onmiddellijk op te bestaan. Dat betekent dat een simpel besluit van de Algemene Vergadering (AV) vastgelegd in notulen van de AV, gevolgd door inschrijving in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel van de ontbinding van de bv via het alom bekende formulier 17a, voldoende is om een bv te laten ophouden te bestaan. Alleen let wel: geen baten is ook écht geen enkele bate, dus ook geen recht op teruggave vennootschapsbelasting en ook geen rekening-couranttegoed op de dga. In de praktijk zien we dat dit laatste nogal eens wordt vergeten… 32 &GO magazine NIEUWE REGELS VOOR EEN TURBOLIQUIDATIE

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication