33

“DE TURBOLIQUIDATIE GAAT AANZIENLIJK VERANDEREN EN FORS MEER ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN MET ZICH MEEBRENGEN” WAT TE DOEN MET SCHULDEN? Wil sprake zijn van een turboliquidatie, wordt er alleen maar gekeken naar bezittingen van de bv. Of die bv ook nog schulden heeft, is op zich niet relevant. Want er valt voor schuldeisers toch niets te halen, is het achterliggende argument. Dat maakt de positie van schuldeisers erg lastig. Want de dga heeft door een simpel aandeelhoudersbesluit en inschrijving van de liquidatie bij de KVK de bv laten ‘verdwijnen’. Schuldeisers hebben in beginsel bij een turboliquidatie het nakijken, en dat kan verleiden tot oneigenlijk gebruik. Stel een nagenoeg ‘lege bv’ heeft een schuld aan een kind van de dga van 100 en nog voor 200 andere schuldeisers (crediteuren, bank, Belastingdienst of wie dan ook). De bv heeft als bezitting enkel en alleen maar een vordering van 50 op haar dga. Dan is het erg verleidelijk dat de dga die 50 terug in de bv stort, waarna de bv snel de lening aan het kind gedeeltelijk aflost, gevolgd door een turboliquidatie. Het kind wordt dan bevoordeeld ten laste van de andere schuldeisers. Natuurlijk is dat niet toegestaan, vormt wellicht zelf een actio pauliana. Voormalige bestuurders kunnen dan onder voorwaarden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schade die de schuldeisers van de bv lijden. En, aldus handelen kan zelfs een strafbaar feit met zich meebrengen. Er kan in die situatie immers sprake zijn van een bewust onrechtmatig handelen door het voormalige bestuur. En dat kan de dga zuur komen te staan. Alleen hebben de schuldeisers een achterstand in informatie en documentatie. Die moeten alle (kostbare) registers opentrekken om ook een deel van die 50 te krijgen. WAT ZEGT DE TIJDELIJKE WET TRANSPARANTIE TURBOLIQUIDATIE? Het is een misverstand dat een turboliquidatie vanaf 15 november 2023 niet langer mogelijk is. Neen, de turboliquidatie blijft op zich bestaan. Een besluit van de AV en inschrijving van de liquidatie van de bv in het Handelsregister zijn nog steeds voldoende om de bv op te heffen. Een reguliere ontbinding van de bv met een vereffening is op zich nog steeds niet vereist als er in de bv geen baten meer zijn. Alleen gelden vanaf 15 november 2023 extra transparantieverplichtingen. Het voormalige bestuur van de ontbonden rechtspersoon (ofwel veelal in onze praktijk: de dga van de ontbonden bv) moet binnen 14 dagen na de ontbinding van de bv een aantal financiële documenten bij het Handelsregister deponeren. En moet het voormalige bestuur de schuldeisers van de ontbonden bv zelf, actief, over de turboliquidatie informeren. En hen erop wijzen dat bij het Handelsregister stukken zijn gedeponeerd over de financiële positie van de ontbonden bv. Daardoor wordt een turboliquidatie transparanter voor de schuldeisers, en daardoor weer wordt oneigenlijk gebruik bestreden. Als overigens sprake is van oneigenlijk gebruik van de turboliquidatie, wordt het Openbaar Ministerie in staat gesteld een bestuursverbod toe te passen op de voormalige bestuurders. Ten slotte krijgen schuldeisers een inzagerecht in de bewaarde administratie van de ontbonden rechtspersoon als het bestuur de verantwoordingsverplichting niet is nagekomen. Kortom, de turboliquidatie gaat aanzienlijk veranderen en fors meer administratieve verplichtingen met zich meebrengen. NOAB.NL 33 ADVIES

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication