8

En wéér gaat de arbeidsmarkt op de schop In de regel worden onderwerpen en wetsvoorstellen ‘controversieel’ verklaard bij de DOOR: HANS PIETERS Het kabinet Rutte IV is passé, maar op het bureau van de toekomstige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt de blauwdruk klaar voor de hervorming van de arbeidsmarkt. In hoofdlijnen is het beleid erop gericht om vast werk de norm te maken. Zelfs in het zzp-dossier lijkt beweging te komen. val van een kabinet. Tenzij een Kamermeerderheid bepaalt dat het voorstel zo urgent is dat het wél kan worden behandeld. Bij de plannen voor de arbeidsmarkt is de kans groot dat dit zal gebeuren. Uitgangspunt vormt de brief die minister Karien van Gennip (SZW) op 3 april jl. naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De brief bevat voorstellen om de flexibilisering van de arbeidsmarkt te beteugelen en maakt werk van het al meer dan tien jaar doorsudderende zzp-dossier. Bij de uitwerking is aangehaakt op de conclusies van de commissie Borstlap en het SER-advies op het terrein van arbeidsmarkt en inkomensbeleid. Een samenvatting van de hoofdpunten. 8 &GO magazine

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication