3

Familie De accountancymarkt kraakt in zijn voegen. Eigenaren van administratie- en accountantskantoren klagen steen en been. Ze komen om in het werk, maar hebben niet de mensen om het te verzetten. Het lager gekwalificeerde personeel is inmiddels voor een groot deel weggeautomatiseerd en komt niet meer terug. Maar daar ligt niet het grootste probleem. Het gaat met name om mensen op HBO-niveau die op dit moment nog niet zijn te vervangen door algoritmes. De instroom vanuit de scholen is mager omdat het vak bij jonge mensen niet erg hoog staat in de categorie ‘volg je roeping’. Nieuwe mensen krijgen is slechts één kant van het probleem. Goede mensen behouden is de andere. Worden ze niet weggekaapt door een ander kantoor, dan beginnen ze gewoon voor zichzelf. Ze vestigen zich als zelfstandig administratie- en/of belastingadvieskantoor. Als we het CBS mogen geloven (en dat mogen we) dan valt het grote aantal starters in onze sector op. Twee daarvan hebben zich onlangs bij NOAB aangemeld en we hebben ze gevraagd naar hun beweegredenen om te kiezen voor het zelfstandig ondernemerschap. Dat is natuurlijk geen marktonderzoek, maar een paar zaken vallen op: geld en eigen invulling van het werk. Wat betreft de financiële beloning zullen veel starters nog van de koude kermis thuiskomen. Lange werkweken met niet-gehaalde deadlines staan hen te wachten. En onder de streep blijft toch minder over dan gedacht. Het doet me denken aan de lotgevallen van de deelnemers aan het tv-programma ‘Ik vertrek’. Kom je uiteindelijk om in het werk, worden de investeringen in software te hoog, is de verlangde kennis te veel en roept je bedrijf dus om schaalvergroting, dan staat je op dit moment niets anders te doen dan te gaan samenwerken met lotgenoten. Immers, personeel is niet te krijgen. Willen kantoren met personeel hun goede mensen behouden, dan zullen zij in beweging moeten komen. En dan heb ik het niet alleen over een goed salaris, maar vooral ook over zaken die in onze sector nog geen gemeengoed zijn. Denk daarbij aan het werken aan de vitaliteit van de mensen, aan gemeenschappelijke binding door bijvoorbeeld uitjes en het hebben van een prettige en sfeervolle werkomgeving. Ik ben bij te veel kantoren op bezoek geweest waarbij menig begraafplaats meer leven uitstraalde. Creëer een familie waarbinnen men zich geborgd voelt en voeg de daad bij het woord. De tijden dat mensen vervangbaar kapitaal waren liggen achter ons. Mensen laten hun familie echt niet snel in de steek. Ed de Vlam, directeur NOAB NOAB.NL 3 VOORWOORD

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication