30

DOOR: HANS PIETERS Door de coronamaatregelen – het hybride werken – en de opkomst van nieuwe mobiliteitsproducten lijkt de auto van de zaak op z’n retour. Bedrijven staan onder toenemende druk om het wagenpark te vergroenen. Leasemaatschappijen en mobiliteitsplatforms spelen hierop in met een persoonlijk mobiliteitsbudget en slimme apps. De coronapandemie blijft het leven ontregelen, maar heeft zeker ook positieve veranderingen in gang gezet. Bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit. Luchtvaartmaatschappijen constateren dat de zakenreiziger in groten getale wegblijft, ook nu er weer wordt gevlogen. Online vergaderen en hybride werken zijn een volwaardig alternatief voor de kantooromgeving. Roger Demkes van De Verkeersonderneming is overtuigd dat corona de mobiliteit blijvend verandert. “Het zorgt hoe dan ook voor een omslag in ons denken. Waar thuiswerken als laatste in de keten stond, omdat bedrijven dat ingewikkeld vonden, wordt het opeens de eerste optie.” DEELPLATFORMS Naast corona is er ook druk van bovenaf. De klimaatimpact van zakelijk rijden is enorm: woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit veroorzaken samen bijna de helft van de CO2-uitstoot van personenauto’s in Nederland. Bedrijven met meer dan 100 medewerkers moeten vanaf 1 januari 2022 jaarlijks de CO2-uitstoot van het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van de medewerkers verplicht rapporteren en verkleinen. Ze krijgen vier jaar de tijd om te voldoen aan de maximumnorm. En dan is de jongere generatie in de stad nog niet eens benoemd. Voor hen is het bezit voor een eigen auto minder vanzelfsprekend, vooral ook omdat ze zijn opgegroeid met deelplatforms in alle maten en soorten. Ze grijpen naar het vervoermiddel dat op dat moment het makkelijkst is, variërend van Uber, de deelauto, de deelscooter, het OV tot gewoon de fiets. MOBILITY AS A SERVICE (MAAS) Deelplatforms kunnen een alternatief voor de auto bieden, maar het nadeel is dat ieder platform z’n eigen app heeft. Het Rijk, regionale overheden en marktpartijen experimenteren in zeven regio’s met Mobility as a Service (MaaS). Kern van het concept is een gebruiksvriendelijke app waarmee je de afzonderlijke 30 &GO magazine MOBILITEITSMIX ALS ALTERNATIEF VOOR DE AUTO VAN DE ZAAK

31 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication