33

“ MENSEN WILLEN HET VOLLEDIGE PLAATJE ZIEN. DÁT IS DE GROTE VERANDERING” “Het gaat om het denkproces. Wat is de toegevoegde waarde die ik wil bereiken op korte, middellange en lange termijn? Wat kan ik operationeel en qua dienstverlening (anders) doen? Hoe maak ik de veranderingen concreet?” Ze stelt dat het mkb en de mkbaccountant op twee manieren moeten leren denken, zowel in kansen als in risico’s. “De eerste stap die je zet, is dat je inzicht krijgt in je eigen organisatie, door vast te leggen wat je nu al doet. Je maakt je bedrijfsmodel en de status quo inzichtelijk. De volgende stap is kijken wat er gaat veranderen en wat voor impact dat op je organisatie heeft, zowel positief als negatief. Daardoor kun je qua input, processen en output veel beter bepalen waar je allemaal invloed op hebt.” MAINSTREAM Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat over economische, milieu- en sociale aspecten van ondernemen en is steeds meer ‘mainstream’, ook in het mkb. Het maakt de vraag wat de toegevoegde rol is van de accountant relevant. “Er komt zoveel op ondernemers af. De behoefte van het bedrijfsleven aan een sparringpartner neemt enorm toe. Een account ziet veel, komt bij veel ondernemingen over de vloer. Hij of zij kan bij uitstek een meer strategische rol aannemen, in plaats van dat hij alleen maar de man of vrouw van de cijfers is.” Duurzaamheid is zowel context als cijfers, benadrukt Kamp. “Het gaat om de combinatie. Je wilt de verandering laten zien. Het is veel meer naar de toekomst gericht adviseren, waarbij je de maatschappelijke behoeften en strategische doelen op lange termijn terugvertaalt naar kansen en risico’s in het nu.” Duurzaamheid is een ander actueel onderwerp: “’Wat vraagt de ketenpartner van mij? Welke informatie vraagt hij van mij, wil ik een relevante toeleverancier blijven?’. Banken zullen meer gaan vragen over je beleid met betrekking tot duurzaamheid, zoals over milieu, veiligheid en welzijn. De rol van de mkb-accountant is om de bredere context te laten zien en zijn klanten te waarschuwen dat dit eraan komt. Dan ben je sparringpartner. Als accountant kun je helpen om scenario’s uit te werken en de alternatieven door te rekenen.” MULTIDISCIPLINAIR Tijdens de trainingen die Kamp aan mkb-accountants geeft, gaat het veel over de sparringrol. “Ondernemers hebben behoefte aan iemand die meerdere bedrijven ziet en ervaringen daarvan kan delen. De expertise die de mkb-accountant op financieel gebied heeft, kun je gaan inzetten op niet-financieel gebied. Als accountant kom je heel ver.” Je hoeft niet alle expertise zelf in huis te hebben, benadrukt ze. “Je bent altijd geneigd om te denken dat andere mensen denken zoals jij. Als je multidisciplinair de samenwerking zoekt, kom je erachter dat dat helemaal niet zo is.” NOAB.NL 33 IN GESPREK

34 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication