13

‘Je sociale netwerk benutten is een effectieve manier om je welbevinden te vergroten’ het begin van hun werkend bestaan staan en daarmee ook aan de start van de ontwikkeling van hun overbruggend sociaal kapitaal. En de mensen die een eigen bedrijf willen opstarten of een switch willen maken.” Kun je al iets zeggen over wat deze tijd met onze sociale netwerken heeft gedaan? “Het blijkt dat de meeste mensen veerkrachtiger zijn dan de berichten in de media doen geloven. De kwetsbaardere groepen, zoals de ouderen en de jongeren en mensen die financieel hard geraakt zijn, hebben het echt wel te verduren. Maar de meerderheid van de Nederlanders lijkt zich goed te redden.” Hoe kun je verklaren dat het eigenlijk wel goed gaat met ons? “Mensen zijn, zodra er beperkingen komen, misschien in eerste instantie gericht op wat er allemaal niet meer kan, maar blijken toch ook in staat te zijn om hun mindset zodanig te veranderen. Ze leggen de focus naar dingen die nog wel kunnen of eerst niet en nu wel kunnen. Daarnaast: je sociale netwerk onderhouden geeft ook verplichtingen of druk, en die vielen ineens weg. Dat gaf mensen ook weer lucht. Het is vooral de groep die gesetteld is en zich geen zorgen hoeft te maken over werk, die deze periode wel kan overzien.” Hoe kan dat? “Als jij niet aan het begin van je carrière staat, een redelijk normaal dagritme hebt door werk of zorg voor kinderen en al beschikt over een voldoende solide sociaal kapitaal, kun je wel een stootje hebben. De beperkte fysieke toegang tot dit sociaal kapitaal kun je deels ondervangen door digitale toegang. Daarbij weten de mensen dat het toch tijdelijk is. Zeker de groep in de middelste levensfasen kunnen het goed relativeren. Hun perspectief op tijd is anders dan dat van de jongeren, die veel meer in het nu leven en die zes of twaalf maanden thuisonderwijs en beperkte maatregelen als een veel langere periode ervaren, dan voor zeg veertigers, die gesetteld zijn en het meer als een tijdelijke onderbreking van de normale gang van zaken kunnen beschouwen. Voor ouderen is het anders, want zij hebben slechts nog beperkte tijd. Als jij nog gedacht had zo’n tien jaar prettig te leven en van je kleinkinderen te genieten en je ziet ze een half jaar niet, dan is die impact veel groter.” Wat kun je als coach doen om sociaal kapitaal van coachees te helpen verbeteren of te vergroten? “Mensen realiseren zich soms niet eens waar hun sociale netwerk of hun sociale kapitaal eigenlijk uit bestaat en wat ze er mee zouden kunnen doen. Een eerste stap is denk ik, om je eigen sociale omgeving eens in kaart te brengen. Hoe ziet dit eruit? Waar zit mijn verbindend sociaal kapitaal en wat brengt mij dit? Investeer ik er voldoende in en wat gebeurt er met mij als ik dat doe? Vanuit de in onderzoek gevonden positieve relaties tussen sociaal kapitaal en allerlei aan welbevinden gerelateerde concepten, is het opnieuw bekijken van je sociale netwerk en te leren het daadwerkelijk te benutten, een effectieve manier om de eigen welbevinden te vergroten. Met wellicht allerlei bijproducten, als nieuwe ideeën, mogelijkheden en kansen. Deze vragen zijn met name voor life coaching van belang.” En als je het hebt over overbruggend kapitaal? “Een coach zou vragen kunnen stellen als: hoe is je loopbaan tot dusver gelopen en met welke type organisaties ben je in aanraking gekomen, en wie ken je daar nog? Welke contacten had je toen en welke nu? Zijn er contacten die je opnieuw zou kunnen aanhalen en hoe doe je dat dan?” 13 Over Marianne Simons Marianne doet onderzoek naar de levensloop van ouderen en mensen in hun midlife aan de Open Universiteit. Daarnaast is ze examinator module adolescentiepsychologie. Ze studeerde communicatiewetenschappen en psychologie.

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication