0

DIT NUMMER SAMEN 22 04 Interview Marianne Eussen ‘Als coach heb je maatschappelijke impact’ 06Dr. Danielle Braun over Deep Democracy Haak aan bij de NOBCO-events Coach. Hét magazine over coaching JAARGANG 12 NUMMER 2 2021

Inhoud 03 Voorwoord Marieke Jellema 04 ‘Als coach heb je maatschappelijke impact’ - interview met Marianne Eussen 06 Deep Democracy - alle stemmen horen - Danielle Braun en Sandra Bouckaert 10 NOBCO nieuws 12 ‘Sociale steun is een belangrijke voorspeller van veerkracht’ - interview met Marianne Simons 14 Blijf op de hoogte met Coachlink 16 ‘Actieonderzoek bleek een manier om mijn coaching te verbeteren’ - interview met Rima Slim 20 ‘Wij hebben als coaches een belangrijke rol in deze uitdagende tijden’ - Riza Kadilar 22 Agenda - haak aan bij de NOBCO-events 24 NOBCO-bloggers Interview drs. Marianne Eussen ‘Als coach heb je maatschappelijke impact’ Pagina 04 Dr. Danielle Braun over Deep Democracy Pagina 06 Interview dr. Rima Slim over actie onderzoek Pagina 16 Coach. Hét e-magazine over coaching verschijnt vier keer per jaar, Jaargang 12, nummer 2 NOBCO, Colofon Redactie: Edith Koetsier, Miriam Oude Wolbers, Eefje Rondeel, Mariska Verduijn. Grafische vormgeving: Vincent Stolk – Concept & Ontwerp, IJmuiden Coverfoto: Aldo Alessi Het eerstvolgende nummer verschijnt in september 2021. Het thema voor dat nummer is: Contact. Heb je tips of kopij voor de redactie? Aanleveren kan tot en met 26 juli 2021 via redactie@mos-net.nl. Overname van artikelen is toegestaan na voorafgaande toestemming van de hoofdredacteur en met bronvermelding. De meningen in dit blad zijn niet vanzelfsprekend gelijk aan de opvattingen van de uitgever. De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie voor professionele coaching in Nederland. Wij zijn het platform voor professionele coaching in Nederland. Onze visie is dat professionele coaching een wezenlijke bijdrage levert aan het welzijn en de ontwikkeling van mensen en organisaties. Nederlandse Orde van Beroepscoaches Postbus 1167 3860 BD Nijkerk 033-247 34 28 info@nobco.nl www.nobco.nl

voorwoord Beste lezer, In april was het een jaar geleden dat ik als voorzitter bij NOBCO kwam. Als ik terugkijk, zijn verrassing en trots de woorden die het best mijn gevoel uitdrukken. Een jaar lang op afstand werken, met een bestuur dat vol ambitie is en de gezamenlijke wens heeft om coaching als professie op de kaart te zetten. Misschien heb je ook gereflecteerd op het afgelopen jaar en heb je mooie dingen kunnen ontdekken. Ik ben benieuwd hoe het jou is vergaan. Voor mij bij NOBCO is ‘Samen’ het sleutelwoord gebleken. Samen leren en ontwikkelen. Samen het maatschappelijk perspectief verkennen. Samenwerken met universiteiten om onderzoek te stimuleren en mogelijk te maken. Samen met opleiders de pilot voor studentaansluitingen introduceren. Samen met coaches KNAP (Knowlegde Accelaration Projects) opzetten met een internationaal bereik. Samen een nieuwe NOBCOstudio bouwen en in gebruik nemen. En samen met de overheid kijken hoe we coachees kunnen helpen met subsidies, zodat zij zich kunnen ontwikkelen en van baan wisselen als dat nodig is. Met deze activiteiten ambiëren we twee dingen: dat coaching gewoon wordt én dat het bijzonder blijft. Met gewoon bedoel ik: geaccepteerd als unieke manier om te leren, onderdeel van elke organisatiecultuur, op het netvlies bij HR en bij de leiding, en toegankelijk voor iedereen die een professionele coach zoekt. En met bijzonder bedoel ik: dat coaches zich bewust zijn van hun persoonlijke en professionele verantwoordelijkheid. Dat jezelf coach noemen iets impliceert. Een professionele coach staat voor zijn vak en beroepsuitoefening. Is dat overdreven, vraag je je misschien af? Ik denk het niet. Coaching vindt plaats van mens tot mens. Als je coacht, heb je invloed op het leven van mensen. Dat vraagt zorgvuldigheid. Zowel voor coaches als voor coachees is een beroepsstandaard en de actieve naleving ervan van belang. Wil je meer weten over het vak coaching? De NOBCOwebsite zit boordevol informatie. Denk je erover coach te worden? Bekijk dan de pagina’s over geaccrediteerde coachopleidingen. Een goede keuze is daarmee een stuk eenvoudiger. Wil je je aansluiten bij NOBCO? Je gaat dan mee op reis; zie jouw aansluiting als een uitnodiging op je professionele coachpad. Bij NOBCO zul je jezelf ontwikkelen, je coachkennis verdiepen en werk je samen aan de ontwikkeling van dit mooie vak. In deze editie van Coach. lees je meer over de samenwerkingen van NOBCO. Veel inspiratie en leesplezier gewenst! Met hartelijke groet, Marieke Jellema 3 ‘Een professionele coach staat voor zijn vak en beroepsuitoefening’

‘Als coach heb je maatschappelijke impact’ Marianne Eussen vindt dat je als coach maatschappelijke impact moet hebben. Een coach is in staat managers bewust te maken van de noodzaak van een duurzame strategie en ethische vraagstukken, ook wanneer zij er zelf niet mee bezig zijn. ‘Je bent als coach deskundig in het helpen veranderen, en dat is precies wat de maatschappij nodig heeft.’ Door Sam Dekkers Voor de tegenwoordige manager is het heel gewoon om medewerkers te vragen naar wat zij belangrijk vinden in hun werk en wat hen drijft, maar toen drs. Marianne Eussen daar 30 jaar geleden mee begon was dat nieuw. “Ik moest toen wel. Ik gaf leiding aan een team van hoogopgeleide professionals. Mensen die over veel kennis beschikken. Het was onmogelijk om van al hun verschillende vakgebieden verstand te hebben, dus ik moest wel op een andere manier managen en kijken hoe ik hen kon ondersteunen.” Die manier van leidinggeven sprak Marianne zo aan, dat ze zich daar verder in verdiepte. “Vervolgens ben ik organisatieadviseur geworden en kon in allerlei keukens kijken. Zo heb ik het vak geleerd: naast de manager staan, kennis overdragen en meedenken. Ik kreeg toen nog veel meer het idee dat het belangrijk is om te weten wat mensen drijft, zodat organisatieveranderingen beklijven. Ik ben me gaan verdiepen in psychologie en heb NLPopleidingen gedaan. Ik merkte dat ik het geweldig vind om mensen te begeleiden, alleen paste dat niet goed bij het adviesvak. Toen ben ik voor mezelf begonnen als executive (team)coach en organisatieadviseur.” Tijdgeest In haar bedrijf Palet komt alles bij elkaar: organisaties begeleiden, de ontwikkeling van het individu, en ook: wat maakt dat een verandering daadwerkelijk kan plaatsvinden, zowel bij het individu als de organisatie? Naast haar bedrijf zette Marianne een platform op voor persoonlijke ontwikkeling, Empowerbox. Het is een plek waar kennisprofessionals, trainers en coaches online trainingen kunnen maken en aanbieden. “Empowerbox past in de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Er is nu veel aandacht voor, het onderwerp is breed omarmd. Je permanent blijven ontwikkelen is goed voor het individu, maar ook voor de organisatie. De maatschappij is enorm complex. Veranderingen gaan heel snel; er spelen zoveel factoren een rol, je weet nooit precies welke kant het opgaat. In Amerika noemen ze dat VUCA: wat staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous. Het is de tijdgeest waarin we zitten.” Maatschappelijke rol In die veranderende, complexe wereld moet de rol van de coach mee veranderen, vindt Marianne.

‘Ik probeer als coach het perspectief van de coachee te verruimen richting een duurzame toekomst’ “We staan voor enorme opgaven en transities. Als coach kun je mensen bewust maken van de noodzaak van die transitie wanneer zij er zelf niet mee bezig zijn. Directeuren komen meestal niet met ethische vragen naar me toe, maar omdat er ‘gedoe’ is in het team. Dan ga ik dus verder dan de vraag van de klant en breng ook een agenda in. Je probeert als coach het perspectief van de coachee, of het team te verruimen richting een duurzame toekomst. Hierdoor lever ik een grotere bijdrage aan veranderingen die nodig zijn in de maatschappij. Je bent als coach deskundig in het helpen veranderen, en dat is precies wat de maatschappij nodig heeft. Afgelopen jaar heb ik de eerste EMCC gecertificeerde teamcoachopleiding wereldwijd gevolgd. Ik deed die opleiding samen met hoogleraren en vooraanstaande leiderschapscoaches en ook bij hen zie je dat ze de kant op gaan om als coach maatschappelijke impact te hebben en als gids te fungeren.” Samen Om veranderingen teweeg te kunnen brengen, is het belangrijk om ook de context mee te nemen vindt Marianne. “Teams staan in de frontlinie, zij zien wat er nodig is, wat klanten vragen, wat er gebeurt bij leveranciers. Zij krijgen de eerste signalen waar een organisatie naar toe moet. Zij zouden de koers van de organisatie moeten bepalen en niet het managementteam na een dag op de hei. Als je maar één persoon coacht, verandert er niets. Je neemt dan de context niet mee. Dat schuurt steeds vaker, want je merkt dat je dan maar één kant van het verhaal hoort. Je helpt die persoon wel om van binnen te groeien, maar de impact is dan toch te beperkt.” “Ik leerde tijdens de opleiding als teamcoach onderdeel te zijn van het team. Je gaat met elkaar een traject aan, je doet mee in de dagelijkse praktijk. Mijn rol is om het team te helpen zelf gestelde doelen te realiseren, het proces te begeleiden én de teamleden vaardigheden te leren. Ik vind ook dat je meer moet weten van de sector waarin je werkt, zodat je ook de inhoudelijke vragen kunt stellen die het team zelf laat liggen. Daar moet je als teamcoach wel verstand van hebben.” “Wat tijdens de opleiding ook aan bod kwam: neem de vrijheid om tussentijds je contract met de klant aan te passen. Normaalgesproken leg je vast hoelang het traject duurt en hoe je het aanpakt. Als blijkt dat ik een team coach en merk dat de het bij de laag erboven niet goed zit, moet ik vrijheid hebben om ook daar in te grijpen. Je moet je vrij kunnen bewegen door de organisatie, naar boven en naar beneden kunnen opereren en iedere keer je coachcontract kunnen aanpassen als de situatie daarom vraagt. Anders zit je gevangen en verander je niets.” Over Marianne Eussen Drs. Marianne Eussen is coach en organisatieadviseur bij PALET-coaching en werkt voor de gezondheidszorg en het onderwijs. Daarnaast is zij een van de initiatiefnemers van Empowerbox, een platform voor kennisprofessionals. Artikelen van haar hand: - Eussen, M.V., Windvaantjes in de storm, Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO), nr.4, 12-2020, 25-30 - Eussen, M.V., Van controle naar aandacht, Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO), nr.4, 12-2019, 100-104 5 Doorgroei naar EIA Master Practitioner coach “Sinds 2006 ben ik Senior Practitioner. Inmiddels ben ik met zulke complexe zaken bezig, en zo breed, dat ik nu een aanvraag ga doen op masterniveau. Daarin komt alles wat ik kan en geleerd heb samen. Ik denk dat er wel meer Senior Practitioner binnen NOBCO zijn die een Master Practitioner kunnen halen. Je laat daarmee zien dat je binnen NOBCO coaches hebt van hoge kwaliteit. Als master heb je meer impact, je moet alles uit de kast halen wat je bij je hebt.”

Deep Democracy - alle stemmen horen Stel dat we aan het begin van een bijeenkomst nu eens niet zouden zeggen: ‘ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar: ‘wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zoveel mensen, met zoveel meningen en netwerken. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.’ Wat zouden we dan een grootse dingen met elkaar kunnen doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Dat alle standpunten volledig aan bod komen. Dat het geheel belangrijker is dan ego’s? Door Daniëlle Braun en Sandra Bouckaert Fotobijschift: Daniëlle Braun

‘Overal waar Het grootste deel van werken in een organisatie bestaat uit het nemen van beslissingen, en zorgen dat mensen daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt, is niet altijd even effectief, waardoor we gaan vertragen, zuchten en saboteren. We creëren verliezers. Je herkent vast wel de situatie dat mensen in een vergadering hun mond houden, maar zich vervolgens wel uiten bij het koffieapparaat. Of de situatie dat mensen in een groep toezeggingen doen, maar die vervolgens niet nakomen. Wandelgangengedoe. sabotage is, wordt iets of iemand niet gehoord’ Deep Democracy is van waarde bij het durven uiten van alles wat gezegd moet worden en het goed luisteren naar elkaar, zodat alle wijsheid werkelijk kan worden benut en je tot gedragen besluitvorming komt. Het biedt een rijke toolbox aan manieren om ‘onder water te duiken’ en de onderstroom zichtbaar te maken. Daar waar onderstroom aanwezig is en niet alles wordt geuit, helpt de methode om deze naar boven te halen en in een veilige setting op te lossen zodat het individu of de groep weer verder kan. In Deep Democracy hanteren wij de zogenaamde ‘sabotagelijn’. Een diagnose-instrument om beter te luisteren naar de tegenstem. Want overal waar sabotage is, wordt iets of iemand niet gehoord. Individuele sabotage In individuele setting wordt ook vaak gesaboteerd. Ken je dat, dat jijzelf of je coachee zich hebben voorgenomen om een beleidsstuk te schrijven en daar een hele dag de agenda voor blokken? Telefoon op stil, mail uit, rustig plekje opgezocht. Maar dan is het twee uur ‘s middags en staat er nog geen letter op papier. Wel heb je de was gedaan, je schoonmoeder gebeld, de hond extra lang uitgelaten en drie keer cappuccino gezet met zo’n leuk hartje erop getekend. Je saboteert jezelf met de techniek ‘vertragen’. In plaats van nog drie uur zuchten, 7 loont het de moeite om eens naar de tegenstem in jezelf te luisteren: wat wordt er niet benoemd en gehoord? Misschien vind je eigenlijk dat jij altijd degene bent die dit soort saaie stukken moet schrijven en krijgt je collega de leuke klussen. Misschien baal je van je bullshit job en weet je dat het stuk toch in een ambtelijke la gaat verdwijnen. Wellicht ben je onzeker omdat je kennisniveau tekortschiet. Sabotagegedrag geeft veel informatie als je de coachee de vraag stelt: waarom doe je dit? Wat hebben we niet gehoord dat maakt dat je uit de communicatie stapt? Wat maakt dat je weg wilt uit je huidige baan of huwelijk? Het is de eerste stap tot écht luisteren en ‘moeilijk’ gedrag omzetten in een moedig gesprek. Patroonmatig denken De methode van Deep Democracy komt uit Zuid Afrika. Na afschaffing van de apartheid was er grote behoefte aan een dialoogvorm die bestand was tegen de grote conflicten en emoties in het land. Deep Democracy draagt de roots van Afrika in zich: de gedachte van Ubuntu. Van de kracht van het collectief. Van er samen uit willen komen. Van denken in rollen en patronen

in plaats van in ego’s en functies. Patroonmatig en systemisch denken is de bodem onder het Deep Democracy gedachtengoed. Het idee is dat datgene wat je in een individu ziet, of in de relatie tussen twee mensen, vaak een spiegeling is van een patroon in een heel team, een familiegeschiedenis, een organisatie of een heel land. Je kunt dan ook overal met je coachingsinterventie beginnen: op individueel niveau, in de relatie, in de groepsdynamiek of in de systemen van de hele organisatie. Met behulp van de technieken en het gedachtengoed van Deep Democracy zet je patronen in beweging. Het is daarbij van groot belang dat je je als (team) coach bewust bent van jouw eígen patronen. In trainingen Deep Democracy wordt bijzonder veel aandacht besteed aan de vaardigheden van de coach. Om een goede Deep Democratische interventie te kunnen doen of gesprek te begeleiden, is het belangrijk om neutraal, of liever gezegd, meervoudig partijdig te zijn. Zodat je zelf kunt luisteren naar álle stemmen in een team of in jouw coachee; ook naar die geluiden die jij zelf misschien onhandig, onaardig, destructief vindt. Want alleen die stemmen die boven water komen en ‘zendtijd’ krijgen, zijn materiaal om mee te werken. Alles onder de waterlijn gaat broeien en veroorzaakt onrust en energieverlies. Alle stemmen horen Wij krijgen dikwijls de vraag wat Deep Democracy nu precies is. Een methodiek, gedachtengoed, filosofie, praktische toolkit vol gespreksvormen? Eigenlijk is het dat allemaal. In trainingen leer je handige snelle tools om te zorgen dat besluitvorming in een team én in een individu makkelijk verloopt, waarbij álle stemmen gehoord worden. Een handig ‘aftikmodel’. Maar Deep Democracy is ook een mindchanging gedachtengoed. Zodra je in rollen en patronen gaat denken in plaats van in gedrag en individuele mindset, gaat er een nieuwe wereld voor je open. Het is of je met andere ogen naar dezelfde vraagstukken kijkt. Als coach ga je andere interventies plegen. Deze interventies kun je op alle niveaus doen: zowel ‘wat’ vragen (inhoud en organisationele vraagstukken) als ‘hoe’ vragen (vaardigheden) als ‘wie’ vragen (relationele- en persoonlijke groei vragen) Deep Democracy heeft een lange reis gemaakt. Vanuit Zuid-Afrika via therapeutische setting en in conflictgebieden overal ter wereld naar de wereld van boardrooms, werkvloeren én individuele coaching. Wanneer je je in de methodiek gaat verdiepen, is het aan te raden om goed te kiezen bij wie je in de leer gaat. Sommige aanbieders zijn meer activistisch, andere meer corporate en weer andere meer therapeutisch van karakter. Deep Democracy kan je in de basis snel onder de knie krijgen. Het vervolmaken van je faciliterende vaardigheden en werken aan je eigen neutraliteit is – zoals überhaupt in coaching – levenswerk. Deep Democracy leert je dat alle gedachten, stemmen, gevoelens en geluiden er mogen zijn. Door de wijsheid van de minderheidsstem, ook die in jezelf, toe te voegen aan je uiteindelijke beslissing, neem je een verrijkt besluit en kun je nieuw gedrag beter volhouden.

‘Zodra je in rollen en patronen gaat denken in plaats van in gedrag en individuele mindset, gaat er een nieuwe wereld voor je open’ Dr. Danielle Braun is corporate antropoloog, directeur van de Academie voor Organisatiecultuur, auteur van de boeken de Corporate Tribe, Building Tribes, Patronen en Da’s Gek, columnist en trainer en facilitator Deep Democracy. Deep Democracy is een dialoog- en besluitvormingstool die tegenstellingen en botsende meningen in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. Tegenstemmen worden op respectvolle wijze met elkaar onderzocht op hun waarde, zodat iedereen aan boord blijft. Sandra Bouckaert is executive coach voor teams en individuen, eigenaar van bureau Bouckaert Deep Democracy Mediation & Coaching, associate partner en trainer Deep Democracy bij de Academie voor Organisatiecultuur. Ze schrijft veelvuldig over dit onderwerp. Meer informatie op avorganisatiecultuur.nl Deep Democracy wordt veelal toegepast in groepsinterventies, maar leent zich daarnaast heel goed voor individuele coaching of in tweegesprekken. Alle tools en methodieken zijn één op één toepasbaar. Het gaat altijd over de vraag: hoor je alle stemmen? Hoor je wat er niet gezegd wordt? Is er ruimte voor de tegenstem? En dat kan ook de tegenstem in jezelf zijn... De vraag: ‘hoe saboteer jij jezelf’, is uiterst effectief in een coachingstraject. 9

NOBCO-nieuws Oproep NOBCO Thesisprijs 2021 NOBCO looft in 2021 weer de tweejaarlijkse NOBCO Thesisprijs uit voor de beste afstudeerscriptie over coaching. Heb jij in de studieperiode van september 2019 tot september 2021 een afstudeerscriptie over coaching, mentoring of dergelijke begeleidingsvormen geschreven aan een Nederlandse of Belgische Universiteit, Hogeschool of post-HBO instelling of als Nederlandse student aan een buitenlandse universiteit? Meld je dan aan en maak kans op een geldprijs tussen de 250 en 1000 euro, een certificaat én publieke bekendheid bij beroepscoaches, inkopers van coachdiensten, uitgeverijen van coachboeken en onderzoekers. De thesis dient voor 1 oktober 2021 digitaal te zijn ingezonden. Check hier de criteria voor aanmelding Alles op orde in het NOBCO-portal Sinds vorige maand hebben onze NOBCO-coaches de beschikking over een wel heel handige tool: het NOBCO-portal. Het portal is ontwikkeld om het voor coaches makkelijk te maken hun verzamelde PE-punten op één plek op te slaan en het proces van intervisie inzichtelijk te maken. Daarnaast is het ontwikkeld als hostingtool, zodat de intervisiecoördinatoren hun taken makkelijker en sneller kunnen uitvoeren. Zo houden NOBCO-coaches voortaan hun coachpraktijk op orde. Nomineer een coachprofessional voor de NOBCO Quality Award NOBCO vindt het belangrijk om personen of organisaties te eren die op een buitengewone manier bijdragen aan de professionalisering van het coachvak. Daarom is sinds 2016 een Award ingesteld: de ‘NOBCO Quality Award’ (NQA). Ken jij een betrokken, bevlogen professional die een berg tijd, energie en ideeën stopt in onderzoek, in coaching meer zichtbaar te laten zijn en/of kwaliteit inzichtelijker te maken? Nomineer deze coachprofessional voor de NOBCO Quality Award! Stuur voor 30 november 2021 een aanbevelingsbrief naar info@nobco.nl Hierin staat een zorgvuldige motivatie, aan de hand van vijf criteria, die de kandidatuur ondersteunt. Meer informatie over de NQA, criteria en aanmelden

Wijziging Klachten reglement NOBCO-coaches committeren zich bij hun aansluiting aan de Internationale Ethische Code, en daarmee ook aan het Klachtenreglement. NOBCO-klachtenprocedure Dit Klachtenreglement is met ingang van 1 juni gewijzigd. De belangrijkste aanpassing is dat een NOBCO-coach voortaan in beroep kan gaan bij de Commissie van Beroep, als hij of zij het niet eens is met de uitspraak van de Commissie Klachtbehandeling. Ook krijgen beide commissies meer bevoegdheden: zij kunnen niet alleen een berisping opleggen, maar ook verdergaande maatregelen, zoals een tijdelijke schorsing. Met de wijzigingen van het Klachtenreglement kunnen we zowel onze coaches als hun klanten nog beter beschermen. Lees hier meer over de klachtenprocedure 11 We proudly present: de NOBCO-studio In coronatijd heeft digitaal leren en ontmoeten een vlucht genomen. Waar daarvoor symposia, congressen en workshops nog voornamelijk op locatie plaatsvonden, namen de webinars en andere online sessies het over. En hoewel we natuurlijk, zodra het weer kan, elkaar vaker live gaan ontmoeten, is het online alternatief niet meer weg te denken. Met onze blik op de toekomst gericht hebben we daarom een heuse NOBCO-studio gerealiseerd. In deze studio kunnen we onze eigen webinars, podcasts en alles met betrekking tot de NOBCO-academy opnemen. En daarmee faciliteren we NOBCO-coaches om zich blijvend te ontwikkelen in het coachvak. 1 2 3 4 5 Klacht ontvangen Coach ontvangt de Klacht (per e-mail) en Klager ontvangt een bevestiging van ontvangst. Alle communicatie wordt naar beide partijen gezonden. Reactieronde 1 Coach reageert op de Klacht binnen 14 dagen (per e-mail) en Klager mag hier weer (per e-mail) op reageren. Reactieronde 2 Als de Commissie Klachtbehandeling dit nodig acht, zal ze met aanvullende vragen nog een ronde reacties vragen, eerst aan Coach, dan aan Klager. Hoorzitting Mocht de Commissie Klachtbehandeling meer toelichting wensen, wordt een hoorzitting gepland. Partijen mogen zich laten bijstaan door een jurist of vertrouwenspersoon. Uitspraak Binnen 14 dagen na de hoorzitting, doet de Commissie Klachtbehandeling schriftelijk uitspraak. Hiertegen kunnen partijen eventueel in beroep gaan. Ook kan men de uitspraak accepteren en de eventuele maatregelen zijn in dat geval direct van kracht.

‘Sociale steun is een belangrijke voorspeller van veerkracht’ Dr. Marianne Simons doet onderzoek naar sociaal kapitaal en levensloop. ‘Mensen realiseren zich soms niet eens waar hun sociale netwerk of hun sociale kapitaal eigenlijk uit bestaat en wat ze er mee zouden kunnen doen. Je sociale netwerk opnieuw bekijken en leren het daadwerkelijk te benutten, is een effectieve manier om je eigen welbevinden te vergroten.’ Door Sam Dekkers Wat is sociaal kapitaal? “Sociaal kapitaal zijn de sociale relaties die je onderhoudt, de mensen in je netwerk waar je een beroep op kunt doen. Het zijn intieme hechte relaties maar ook de lossere contacten. Die twee soorten sociaal kapitaal noemen we verbindend (bonding) sociaal kapitaal en overbruggend (bridging) sociaal kapitaal. Tot verbindend kapitaal behoren de meer intieme, sociaal-emotionele relaties, de mensen die je steunen als je dat nodig hebt. Overbruggend kapitaal gaat meer over de grotere netwerken en contacten. De contacten die je verder kunnen helpen in je professionele leven. Wat deze verschillende soorten kapitaal gemeen hebben, is dat beiden verwijzen naar interpersoonlijke relaties, en dat er is sprake van een bepaalde wederkerigheid.” Hoe belangrijk is sociaal kapitaal? “Sociale steun is een belangrijke voorspeller van veerkracht. Als je te weinig sociale contacten hebt en je geen mogelijkheid hebt om die aan te vullen of er een beroep op te doen, wordt het wel heel lastig voor je.” Hebben de coronamaatregelen ook impact op onze bestaande sociale netwerken? “Je ziet dat het door de coronamaatregelen niet alleen moeilijker is om sociaal kapitaal op te bouwen, ook is de toegang tot het bestaande sociaal kapitaal beperkt. Ineens konden mensen geen beroep meer doen op hun sociale vangnet. Ouders stonden voor de taak om zowel de kinderen op te vangen en te helpen bij hun schoolwerk, als het doen van werk op afstand. Ouderen misten hun (klein) kinderen en jongeren hun vriendengroepen. Het netwerk is er wel, maar je kunt er geen gebruik meer van maken.” Voor wie is dat, gezien de huidige maatregelen, extra lastig? “Deze tijd is extra lastig voor mensen die op een moment in hun levensloop zitten waarin het opbouwen van sociaal kapitaal belangrijk is, zoals bij adolescenten en jongvolwassenen. Het is voor de ontwikkeling van adolescenten heel belangrijk om sociale interactie te hebben en nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. Ook de jongvolwassenen die aan

‘Je sociale netwerk benutten is een effectieve manier om je welbevinden te vergroten’ het begin van hun werkend bestaan staan en daarmee ook aan de start van de ontwikkeling van hun overbruggend sociaal kapitaal. En de mensen die een eigen bedrijf willen opstarten of een switch willen maken.” Kun je al iets zeggen over wat deze tijd met onze sociale netwerken heeft gedaan? “Het blijkt dat de meeste mensen veerkrachtiger zijn dan de berichten in de media doen geloven. De kwetsbaardere groepen, zoals de ouderen en de jongeren en mensen die financieel hard geraakt zijn, hebben het echt wel te verduren. Maar de meerderheid van de Nederlanders lijkt zich goed te redden.” Hoe kun je verklaren dat het eigenlijk wel goed gaat met ons? “Mensen zijn, zodra er beperkingen komen, misschien in eerste instantie gericht op wat er allemaal niet meer kan, maar blijken toch ook in staat te zijn om hun mindset zodanig te veranderen. Ze leggen de focus naar dingen die nog wel kunnen of eerst niet en nu wel kunnen. Daarnaast: je sociale netwerk onderhouden geeft ook verplichtingen of druk, en die vielen ineens weg. Dat gaf mensen ook weer lucht. Het is vooral de groep die gesetteld is en zich geen zorgen hoeft te maken over werk, die deze periode wel kan overzien.” Hoe kan dat? “Als jij niet aan het begin van je carrière staat, een redelijk normaal dagritme hebt door werk of zorg voor kinderen en al beschikt over een voldoende solide sociaal kapitaal, kun je wel een stootje hebben. De beperkte fysieke toegang tot dit sociaal kapitaal kun je deels ondervangen door digitale toegang. Daarbij weten de mensen dat het toch tijdelijk is. Zeker de groep in de middelste levensfasen kunnen het goed relativeren. Hun perspectief op tijd is anders dan dat van de jongeren, die veel meer in het nu leven en die zes of twaalf maanden thuisonderwijs en beperkte maatregelen als een veel langere periode ervaren, dan voor zeg veertigers, die gesetteld zijn en het meer als een tijdelijke onderbreking van de normale gang van zaken kunnen beschouwen. Voor ouderen is het anders, want zij hebben slechts nog beperkte tijd. Als jij nog gedacht had zo’n tien jaar prettig te leven en van je kleinkinderen te genieten en je ziet ze een half jaar niet, dan is die impact veel groter.” Wat kun je als coach doen om sociaal kapitaal van coachees te helpen verbeteren of te vergroten? “Mensen realiseren zich soms niet eens waar hun sociale netwerk of hun sociale kapitaal eigenlijk uit bestaat en wat ze er mee zouden kunnen doen. Een eerste stap is denk ik, om je eigen sociale omgeving eens in kaart te brengen. Hoe ziet dit eruit? Waar zit mijn verbindend sociaal kapitaal en wat brengt mij dit? Investeer ik er voldoende in en wat gebeurt er met mij als ik dat doe? Vanuit de in onderzoek gevonden positieve relaties tussen sociaal kapitaal en allerlei aan welbevinden gerelateerde concepten, is het opnieuw bekijken van je sociale netwerk en te leren het daadwerkelijk te benutten, een effectieve manier om de eigen welbevinden te vergroten. Met wellicht allerlei bijproducten, als nieuwe ideeën, mogelijkheden en kansen. Deze vragen zijn met name voor life coaching van belang.” En als je het hebt over overbruggend kapitaal? “Een coach zou vragen kunnen stellen als: hoe is je loopbaan tot dusver gelopen en met welke type organisaties ben je in aanraking gekomen, en wie ken je daar nog? Welke contacten had je toen en welke nu? Zijn er contacten die je opnieuw zou kunnen aanhalen en hoe doe je dat dan?” 13 Over Marianne Simons Marianne doet onderzoek naar de levensloop van ouderen en mensen in hun midlife aan de Open Universiteit. Daarnaast is ze examinator module adolescentiepsychologie. Ze studeerde communicatiewetenschappen en psychologie.

Artikelen over Samen in Een selectie op het thema ‘Samen’, het onderwerp van dit e-magazine. Deze artikelen zijn tijdelijk voor alle lezers van dit e-magazine opengezet. Je kwetsbaar opstellen en elkaar beter leren kennen Watze Hepkema De basis van teamontwikkeling is dat teamleden zich kwetsbaar durven op te stellen. In dit artikel worden manieren besproken waarop dit gestimuleerd en versneld kan worden. Lees meer De driehoek van aandacht Renske van Berkel Dit artikel biedt oefeningen en meditaties voor een goede balans tussen het denken, het voelen en het fysiek ervaren, die worden aangestuurd vanuit het hoofd-, hart- en buikcentrum. Lees meer Een eerste verkenning Jan Remmerswaal en Bertus Leijenhorst Groepsdynamica is voor veel mensen een ongewoon woord. Dit artikel biedt inzicht in de essenties van de groepsdynamica en hoe het werkt met gedrag in groepen. Lees meer Lees meer Collectieve verhalen: wat teamleden bindt Peter Zomer In dit artikel wordt uitgelegd hoe collectieve verhalen een cruciale rol spelen in het gedrag van teams en hun teamleden. Met voorbeelden uit allerlei soorten teams. Lees meer Via Coachlink zijn er meer dan 2.500 artikelen beschikbaar over coaching en persoonlijke ontwikkeling en kun je gebruik maken van werkvormen die via MyMethods beschikbaar zijn. Als coach kun je ook gevonden worden via Coachlink. Coachlink is gratis beschikbaar voor NOBCO-coaches (niet-leden betalen € 18,50 per maand). De hechtingsnoodzaak: de kus van de egel Manfred Kets de Vries Hoe kunnen mensen met elkaar opschieten? Hoeveel nabijheid kunnen we aan? Ontdek in dit artikel wat hechting is en welke hechtingsscenario’s er zijn. Lees meer Drie soorten verbinding die leiden tot een succesvol coachtraject Martijn Meima Het is de basis van waaruit je elke coachmethode succesvol kunt toepassen: verbinding met jezelf, met het grotere geheel en met de ander. Lees meer hierover in dit artikel. Lees meer Van binding naar verbinding Marijke Leys, Anouk en Tim Dit artikel gaat over Tim en Anouk, een koppel dat steeds vaker ruziemaakt en er moedeloos van wordt. Ervaar de kwetsbaarheid van beiden en oefen met het uitwerken van een bindingspatroon.

15 Maak je eigen reader in Coachlink! Hoe werkt het? Ga naar Coachlink en log in! Naast elk artikel in de kennisbank zie je de button ‘naar reader’. Als abonnee kun je in mijn readers maximaal 5 gepersonaliseerde readers maken met artikelen uit de kennisbank. Elke reader kan maximaal 30 artikelen bevatten. Download de reader als pdf en deel het met je coachee. Je vindt deze functie onder extra’s > reader samenstellen.

‘Actieonderzoek bleek een manier om mijn coaching te verbeteren’ NOBCO vindt wetenschappelijk onderzoek naar coaching belangrijk voor de verdere ontwikkeling en kwaliteit van het vak. Actieonderzoek is een vorm van wetenschappelijk onderzoek waarbij je als coach in je eigen praktijk onderzoek kunt doen. Eddy de Waart, voorzitter van de commissie wetenschappelijk onderzoek, interviewde executive coach dr. Rima Slim over hoe zo’n onderzoek eruitziet en wat het op kan leveren. Door Eddy de Waart

Irvin Yalom: ‘It is extraordinarily hard, even terrifying, to own the insight that you and only you construct your own life design’ Wat is de reden dat je onderzoek bent gaan doen naar coaching? “Het grootste deel van mijn carrière heb ik in leiderschapsrollen gewerkt. In 2018 startte ik mijn Master in Executive Coaching in aanvulling op mijn werk. Ik ben geïntrigeerd hoe mensen omgaan met hun angsten, worstelingen, ambities en dromen. Eerder had ik psychologie willen studeren maar koos voor computerwetenschappen vanwege baanzekerheid hier in Libanon. Nu ben ik gaan doen wat ik altijd al graag wilde.” “Aanvankelijk was onderzoek een programmavereiste van de Master. Bij aanvang van mijn studie was ik beginnend coach en vond ik het belangrijk om mezelf goed te leren kennen met een persoonlijk onderzoek en mijzelf vragen te stellen als: wat kenmerkt mijzelf als persoon? En welke invloed heeft dit op mijn coachpraktijk?” Wat was je onderzoeksvraag? “Terugkijkend bestond mijn onderzoek uit een lange periode van zelfreflectie waarin ik meer van mijzelf wilde begrijpen. Voor mij was mijn actieonderzoek een manier om mijn coaching te verbeteren. Vanuit het werk van Professor De Haan en de beschrijving van relationele coaching van Cavicchia en Gilbert (2019), was ik erg geïnteresseerd geraakt in hoe kritische momenten in de coachrelatie mijn coaching beïnvloedden. Mijn hoofdvraag was dan ook: ‘Hoe kan ik meer van mijzelf in de coaching laten zien, ten gunste van mijn cliënten’. En dat leidde tot sub-vragen als: ‘Hoe kan ik de werkalliantie tussen mij en de coachee verbeteren?’.” Op welke manier heb je dat onderzocht? “Ik volgde de methodologie van ‘first-person action research’. Daarbij doe je onderzoek naar je eigen acties. Waarbij je bewust aandacht geeft aan intenties en gedrag en het effect daarvan op de situatie. Daarnaast werkte ik met collega’s om inzichten rondom mijn thema te vergroten, de zogenoemde second-person collaborative inquiry. Mijn onderzoek volgde meerdere cycli. Dat betekent dat ik een experiment uitvoerde met de kennis die ik tot op dat moment had, bijvoorbeeld ‘Wat gebeurt er als ik meer empathie laat zien?’ met de theorie van Carl Rogers als uitgangspunt. Het is misschien verrassend, maar in dit deel van de wereld tonen we niet snel empathie, we springen liever direct in actie. In zo’n cyclus observeerde ik mijzelf in mijn coaching en wat ik leerde nam ik weer mee in de volgende cyclus waarin ik een nieuw gedurfder experiment uitvoerde. Een belangrijke cyclus betrof een diepe duik in hoe mijn identiteiten mijn coaching beïnvloedde. Ik zeg bewust identiteiten omdat mijn nationale, culturele, persoonlijke en organisatie identiteit allemaal een rol speelden.” Kun je iets meer vertellen over die identiteiten? “Het masters programma was letterlijk een buitenaardse ervaring. Voor mij was het belangrijk om sterk te blijven, mezelf te beschermen en naar resultaten te streven, in sommige gevallen zelfs agressief. Mijn onderzoek ging over reflecteren, kwetsbaar opstellen, het ontdekken van emoties, empathie en diepe verbindingen aangaan met anderen. Nieuw en spannend voor mij. Het leven in Libanon is leven in een regio met onrust. Recent alleen al hebben we een financiële en economische crisis gehad, maatschappelijke onrust, een ontploffing, met daarbij de COVID-19 pandemie natuurlijk. Het omgaan met onrust heeft ons het vermogen gegeven om stress en onzekerheid te verdragen. Wij noemen dat de ‘Libanese veerkracht’. Vanwege deze culturele aspecten ontdekte ik dat ik als coach aanvankelijk minder aandacht besteedde aan emoties dan coaches uit andere regio’s. Met als risico dat ik impliciet de zorg van de coachee veroordeelde: ‘Hoezo is dat een strijd voor jou?’. Mijn zoektocht was om met de ander mee te voelen en te 17

respecteren in hun eigen strijd en er te zijn om hen te ondersteunen. Door mijn onderzoek werd ik mij bewust van mijn culturele invloed op mij als mens en coach. Ik was verrast hoe krachtig culturele impact is en hoe waardevol.” Wat betekende dat voor de uitkomsten van je onderzoek? “Als coach was ik nog steeds een ‘corporate executive’, geconditioneerd om voornamelijk mijn cognitieve capaciteiten te gebruiken. Het heeft een tijd geduurd voordat ik meer mijn zintuigen kon gebruiken en aandacht kon geven aan gevoelens van mijzelf en die van mijn coachees. Een belangrijke uitkomst van mijn onderzoek was dat het belangrijk is om mijn polariteiten te leren kennen en te integreren. Om mijn sterke punten in het dagelijks leven te integreren in mijn coaching en tegelijkertijd meer ontspannen te zijn.” “Ook heb ik geleerd nieuwsgierig te zijn naar hoe mijn opvoeding en jeugd mijn karakter hebben beïnvloed. Hoe levensscript, familiedynamiek, cultuur en de sociale context, impact hebben op mij als mens en als coach. Deze bewustwording heeft een grote invloed op hoe ik nu mijn leven leid. Ik ben in staat geweest om mijn zachtere aspecten, zoals openheid en kwetsbaarheid, aan de oppervlakte te brengen en te integreren in mijn leven en coaching.” Wat betekent dat voor jou als coach? “Ik stel mij meer open om beïnvloed te worden door mijn coachees en van hen te leren. Uit mijn onderzoek blijkt dat zij zich hierdoor meer door mij ‘omarmd’ voelen. En doordat ik mijn eigen wereld en context beter begrijp, ben ik nu beter in staat om mijn coachees in hun eigen termen en wereld te begrijpen. Zo kan ik dieper in contact komen en aansluiting vinden bij hun gevoelens en worsteling. Kort gezegd; doordat ik meer van mijzelf laat zien, doen mijn coachees dat ook. Dit leidt tot een coachrelatie waarin meer wordt gedeeld en coachees meer in staat zijn om zichzelf, hun pijn en behoeften te leren kennen. Ik heb veel geleerd maar het was ook een hobbelige weg.” Wat kunnen coaches nog meer leren uit jouw onderzoek? “Nadenken over culturele elementen maakt volgens mij deel uit van de reis naar een dieper zelf- en contextbewustzijn. In relationele coaching is dat wat mij betreft essentieel. Ik hoop dat dit nuttig is voor anderen in het vak. Dat het belangrijk is om een licht te laten schijnen op de impact van cultuur op jou als coach, de coachee en de context. En ik hoop dat mijn onderzoek inspireert om je in je coachpraktijk voortdurend te verdiepen in nieuwe leerervaringen over jezelf en je coaching’.” Op basis van jouw werk, waar zou je graag willen dat verder onderzoek naar wordt gedaan? “Zoals je merkt ben ik erg gepassioneerd over de impact van cultuur op de coachrelatie. Maar wat zijn de culturele ingrediënten die een succesvolle coachingsrelatie voorspellen? En nu ik door het programma in aanraking ben gekomen met theorieën over executive coaching en psychologie ben ik nog nieuwsgieriger naar leiderschap: wat kenmerkt een empathische leider? Naar mijn mening zijn er meer empathische leiders nodig om de dunne lijn te bewandelen tussen de belangen van de medewerkers, de belangen van aandeelhouders en de samenleving als geheel. Vooral nu in de huidige wereldcrisis. Wat is de rol van executive coaching hierin?” Heb je nog tips voor coaches die ook actieonderzoek willen doen? “Ik zou iedereen willen uitnodigen zichzelf te zijn, open en moedig. En blijf vertrouwen in dat je je reis zult voltooien als betere coach en meer geïntegreerd mens, ook al is het ongemakkelijk onderweg. Een citaat van Irvin Yalom die ik zou willen meegegeven en die met mij is meegereisd: ‘It is extraordinarily hard, even terrifying, to own the insight that you and only you construct your own life design’.”

‘Ik was verrast hoe krachtig culturele impact is en hoe waardevol’ Wetenschappelijke onderzoeksmethodieken naar coaching kunnen kwantitatief of kwalitatief van aard zijn. Bij het eerste onderzoek je een grote hoeveelheid aan data of kwantificeerbare informatie om statistisch betrouwbare uitspraken te doen. Bij kwalitatief onderzoek daarentegen kun je verdiepend (vervolg) onderzoek doen naar fenomenen binnen de coaching zelf. Een vorm van kwalitatief onderzoek is actieonderzoek (action research) waarbij je dicht bij het coachgesprek zelf blijft. Als coach formuleer je een onderzoeksvraag en bestudeer je deze in je eigen praktijk, eventueel betrek je anderen daarin. Actieonderzoek kan generaliseerbare en toetsbare observaties opleveren en nieuwe kennis en theorie waarmee andere coaches hun voordeel kunnen doen. Meer informatie over kwalitatief- en actieonderzoek kun je terugvinden in o.a.: Spannende momenten in coaching (De Haan, 2019) en You and your action research project (McNiff & Whitehead, 2010). Eddy de Waart, MSc is binnen NOBCO voorzitter van de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO) en assessor (EIA- en EQAkeurmerk). Hij is executive coach voor internationale teams en individuen vanuit zijn organisatie Groeimaker. Daarnaast heeft hij een kleine psychosociale therapiepraktijk. Eerder werkte hij in financieel eindverantwoordelijke rollen voor verschillende organisaties. Hij is Ashridge geaccrediteerd en NOBCO gecertificeerd. 19 Over Rima Slim Rima Slim, MBA, MSc komt uit Beiroet, Libanon, is internationaal executive coach en werkt in Global IT Technologie en Transformatie leiderschapsrollen. In 2018 startte zij haar Masters (MSc) in Executive Coaching bij Hult Ashridge Executive Education in Engeland. Voor haar opleiding deed zij een kwalitatief onderzoek naar coaching. In 2020 is zij Ashridge geaccrediteerd en dit jaar rondde zij haar studie af.

‘Wij hebben als coaches een belangrijke rol in deze uitdagende tijden’ Het EMCC is erop gericht om ‘good coaching practice’ op het gebied van mentoring, coaching en supervisie te ontwikkelen en te bevorderen. Binnen dit kader is een van onze prioriteiten: bijdragen aan de ontwikkeling van een inclusieve samenleving die klaar is voor digitale transformatie en de klimaatuitdaging. Inclusie is één van de basisprincipes van EMCC, en we leggen daar graag de nadruk op. Door Riza Kadilar Inclusie is het gevoel gerespecteerd, gewaardeerd, veilig en vertrouwd te worden, het gevoel te hebben erbij te horen, het beste uit jezelf te kunnen halen en het beste werk te kunnen doen. Vooral wanneer dit gepaard gaat met rechtvaardigheid en diversiteit, biedt inclusie een unieke oplossing voor veel existentiële kwesties in de hedendaagse sociaaleconomische omgeving. Programma’s EMCC Global ondersteunt verschillende initiatieven. Een actueel voorbeeld is het Professional Women’s Network (PWN) Virtual Entrepreneurship Program (VEP). PWN Global biedt een wereldwijd onderwijs- en opleidingsinitiatief dat erop gericht is om vrouwen te ondersteunen en te inspireren bij het starten van hun bedrijf of om hun bedrijf te laten groeien. Via dit initiatief ondersteunen wij en dragen wij actief bij aan de ontwikkeling van PWN Global Entrepreneurship Academy door pro bono coaching (en supervisie van de coaches) te bieden. En ik ben er trots op te kunnen zeggen dat we al een geweldige respons hebben ontvangen uit onze gemeenschap. Een ander project is het Women Leadership Mentoring Programme. Dit project wordt georganiseerd door de European Innovation Council, en heeft tot doel het speelveld op het gebied van schaalbare bedrijven en mindsets gelijk te trekken door het potentieel te ontsluiten en barrières weg te nemen voor vrouwen om succesvol te kunnen zijn, met name in het deep-tech domein. Onze steun zal zich ontwikkelen rond het adviseren van een ontwerp van het programma door benchmarking van de ISMCP (International Standards for Mentoring and Coaching Programs), en kan ook betrekking hebben op het identificeren van mentoren uit onze gemeenschap. Wij geloven in de buitengewone waarde van dergelijke programma’s. Het ‘Impact B4 Income’-project in Afrika, het programma voor vrouwelijk leiderschap in samenwerking met Amcham (American Chamber of Commerce) Turkije, het ‘4x4 Global Online Solidarity Coaching’-initiatief en de ‘Solidarity in Solitude’-videoreeks zijn voorbeelden van projecten die wij met trots hebben gesteund.

‘We zullen nieuwe psychologische strategieën moeten ontwikkelen om met grote veranderingen in ons leven om te gaan’ Nieuwe psychologische strategieën We leven in interessante tijden: vandaag de dag zien we dat de mensheid steeds meer te maken krijgt met stress als gevolg van de veranderende sociaaleconomische omgeving in combinatie met uitdagende kwesties zoals klimaatverandering en digitale transformatie. Ik geloof dat wij als coaches het geluk hebben dat we goed zijn toegerust om met dergelijke uitdagingen om te gaan. En onze wijsheid brengt een belangrijke verantwoordelijkheid met zich mee, omdat we moeten optreden als vertegenwoordigers van verandering om mensen beter te leren omgaan met problemen in hun leven. Al deze ontwikkelingen geven betekenis aan onze rol als coach om de normen en het verwachtingsniveau van onze praktijk te verhogen ten gunste van de samenleving. Het is moeilijk voor te stellen wat historici over de huidige wereldwijde pandemie zullen schrijven. Hoogstwaarschijnlijk zal de manier waarop we reageren op wat er tot nu toe is gebeurd, het lot van deze crisis bepalen. Ik ben er zeker van dat de mensheid deze strijd zal winnen ondanks alle collaterale schade, waaronder verloren levens, verstoring van ons economisch model en veranderingen in onze routines. Maar tegelijkertijd zullen we nieuwe psychologische strategieën moeten ontwikkelen om met deze grote veranderingen in ons leven om te gaan. De nooit eindigende cycli van aanpassing: ‘skilling, upskilling, reskilling’ enz. Daarom kan ik stellen dat wij als coaches een belangrijke rol hebben in deze uitdagende tijden. Onze gemeenschappen verwachten van ons dat we zorg, steun, medeleven, vriendelijkheid, realiteitschecks en aanmoediging bieden aan hen die dat nodig hebben. Wij moeten voor onszelf zorgen en de meest geschikte manieren vinden om onze competenties in te zetten ten gunste van de samenleving. Wij dragen bij tot een betere toekomst voor onze gemeenschappen door ons te concentreren op onze inclusieve aanpak, door een niet- oordelend dialoog aan te gaan die gevoed wordt door empathie, mededogen, moed en nieuwsgierigheid, en door in alle aspecten van ons leven de beste normen na te leven. Ik geloof dat de uitdagingen van vandaag vragen om ruimdenkend, meelevend, nieuwsgierig, moedig, transparant, niet-oordelend en emotioneel verbonden leiderschap. Het lijkt erop dat de tijd voor coaching om te schitteren is aangebroken. Het is aan ons om deze unieke kans te grijpen of niet... EMCC Global President Amstelveen, mei 2021 21 Over EMCC en Riza Kadilar NOBCO is sinds 2008 onderdeel van European Mentoring & Coaching Council (EMCC). EMCC bevordert in ruim 20 landen in Europa een ‘good coaching practice’, een hoge standaard die door opdrachtgevers en gebruikers van coaches verwacht mag worden. EMCC bevordert hiermee de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van coaching & mentoring. Dit doet EMCC met 4 Europese kwaliteitskeurmerken. NOBCO heeft een licentie voor 2 van deze 4 keurmerken: het EIAkeurmerk voor coaches en het EQA-keurmerk voor coachopleidingen. Meer over EMCC Binnen EMCC is dr. Riza Kadilar Global President and Global Executive Board Member.

Agenda De zomerperiode staat in het teken van Contact maken. Verbinden, samenkomen – online en offline. In een gecombineerde vorm: hybride. En daar waar we mogelijkheden zien, zullen we elkaar zeker ook live ontmoeten! We delen graag ons aanbod voor de komende periode met je: 24 juni 2021 NOBCO in het land ‘Veerkracht in natuur’ in samenwerking met VNC NOBCO in het land is hét hybride buitenevenement van NOBCO. Want iedereen is toch een buitenmens? Hoe gebruik je de natuur om goed voor jezelf te zorgen op sociaal, psychisch en fysiek niveau, zodat je er ook voor de ander kunt zijn? Want de natuur is immers sterker dan de mens. We behandelen deze dag drie aspecten: het sociale aspect, het psychische aspect en het fysieke aspect. Voor ieder aspect hebben we een keynotespreker uitgenodigd. Als deelnemer van die onlinebijeenkomst, ontvang je een opdracht, waarmee je direct aan de slag gaat. Aan het eind van de dag komen we weer bij elkaar en krijg je een interactieve terugkoppeling van één van de keynotesprekers. Wil je graag online deelnemen klik dan hier: online deelnemen. We hebben voor dit congres een aantal fysieke plekken beschikbaar, zodat je dit live kunt bijwonen, klik hier: fysiek deelnemen om je daarvoor aan te melden. Er volgt hiervoor nog een inhoudelijk en informatief programma met een lezing en praktische ervaringsworkshops binnen een van de drie genoemde aspecten. De keynotesprekers zijn: Prof. dr. Michaéla Schippers (Professor in Behaviour and Performance Management, Erasmus University Rotterdam), Bram Bakker (psychiater, publicist), Honoré Hoedt (Master coach Atletiekunie). 1 juli 2021 Coachcirkel event ‘contact met jezelf’ NOBCO organiseert op jaarbasis meerdere events, van kleine kennissessies en webinars tot grote NOBCO-events. Bij al deze events staat overdracht van kennis over coaching, mentoring en het inspireren van coaches centraal. En ieder kwartaal vormt een nieuw thema de rode draad. Meld je hier aan of lees nog even wat meer achtergrondinformatie over dit event.

9 september 2021 Intervisie VNC Leden van Vaksectie NatuurCoaching kunnen deelnemen aan regionale intervisiegroepen. Dit event vindt plaats op locatie in Ede. De intervisiegroepen kenmerken zich door praktisch te doen van wat we willen implementeren in het coachvak. Intervisie in- en in samenwerking met de natuur. Ruimte is er voor het ervaren- en leren van verschillende (nieuwe) werkvormen. Voor meer informatie of aanmelden, klik dan hier. 21 september 2021 Coachcirkel event ‘contact voor contract’ NOBCO organiseert op jaarbasis meerdere events. Van kleine kennissessies en webinars tot grote NOBCO-events. Bij al deze events staat overdracht van kennis over coaching, mentoring en het inspireren van coaches centraal. Ieder kwartaal vormt een nieuw thema de rode draad. In kwartaal drie staat het thema ‘Contact’ centraal. Meld je hier aan. 23 23 25 november 2021 NOBCO Symposium Coaching & Onderzoek Het thema van deze 12e editie is ‘Evidence-based practice in coaching’.Reserveer deze datum alvast in je agenda. Binnenkort volgt meer informatie. Je vindt deze en meer bijeenkomsten op de NOBCO-website. Een plek reserveren, meld je dan snel aan

NOBCO-bloggers Diverse NOBCO-coaches hebben zich aangemeld om een blog te schrijven, dit keer over het thema Verbinden. Op deze manier wordt het thema belicht vanuit verschillende invalshoeken en vanuit eigen ervaringen. Hoe hou je online verbinding met elkaar? Wat een zegen dat we elkaar in deze tijden toch kunnen spreken, zij het meestal via een beeldscherm. Niet iedereen vindt dit prettig. Het vraagt om andere manieren van verbinding omdat er fysieke afstand tussen zit. Drie zaken die belangrijk zijn om online in verbinding te blijven: 1. Zorg dat je zoveel mogelijk recht in de camera kijkt. Voor jou een klein zwart gaatje, voor jouw gesprekspartner de poort naar jouw ogen. Ga dicht bij de camera zitten met je hoofd en schouders in beeld. 2. Goede verlichting is belangrijk zodat jouw gezicht goed zichtbaar is. Zorg dat er geen licht achter jou is, zoals een raam. 3. Net zoals in een fysiek gesprek richt je je lichaam naar jouw gesprekspartner toe, spiegel je zijn of haar lichaamstaal en noem je af en toe iemands naam. Let goed op signalen wanneer iemand dreigt af te haken. Lisette Brattinga-Haker - online business coach

Samen. Hoe doe je dat? Al ruim een jaar wordt er aan alle kanten beknibbeld op ‘samen’. Er mag steeds minder. En als er meer mag, dan is dat beperkt. Dat heeft invloed. Zowel privé als zakelijk. Ook ik merk dat. Wat ik zie is dat er een collectieve vertraging ontstaan is in de maatschappij. En dat confronteert. Want wat doe je als er nauwelijks afleidingen meer zijn in de buitenwereld? Als je het uit jezelf mag gaan halen in plaats van daar buiten? Een kwestie van mindset Het dwingt reflectie af. En dat betekent dat er voor ons coaches werk te doen is. Ook nu. Juist nu. En nee, omstandigheden zijn in mijn ogen geen excuus. Ook nu niet. Mijn persoonlijke omstandigheden in 2020 waarin ik met ziekte, verlies en rouw te maken kreeg, hebben me dat opnieuw gespiegeld. Veranderende omstandigheden dwingen je om opnieuw vragen te stellen. Wat mij daarbij helpt is dat ik al langere tijd geoefend heb met ‘focus op dat wat wél mogelijk is’. Ik weet het. Makkelijk gezegd, niet altijd makkelijk gedaan. Veranderende omstandigheden dwingen ons tot creatieve oplossingen. Of het nu gaat om persoonlijke of zakelijke vraagstukken. Een krachtige vraag die mij daarbij helpt, is bijvoorbeeld: ‘hoe bereik ik wat belangrijk is mij, ook nu?’ En er komen antwoorden. Altijd. Carolien Roodzant - Sr. adviseur, trainer en coach. 25

Ben je coach en wil jij je verder professionaliseren? Sluit je dan aan bij NOBCO! dé organisatie voor professionele coaches met kennis en ervaring • Voor iedereen die beroepsmatig met coaching bezig is. • € 295,- per jaar – basisaansluiting. • Toegang tot alle reguliere NOBCO-activiteiten. • Mogelijkheid tot het behalen van het keurmerk voor coaches: EIA. • Begeleiding bij het halen van een EIA-keurmerk (European Individual Accreditation). • Automatische aansluiting bij de Europese koepelorganisatie EMCC | European Mentoring & Coaching Council. • Aanzienlijke korting op een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering. • Een persoonlijk coachprofiel via ‘Vind een coach’ met meer dan 240.000 bezoekers per jaar. • Kosteloos gebruikmaken van het online evaluatie-instrument Coaching Monitor. • Kosteloos toegang en gebruik van Coachlink (tijdschrift en online database met ruim 140 boeken over coaching). • Gebruikmaken van de door de Belastingdienst goedgekeurde DBA-verklaring voor coachingsgerelateerde diensten. Wil je meer weten over alle voordelen van een aansluiting als NOBCO-coach? Klik hier

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
Home


You need flash player to view this online publication