11

Wijziging Klachten reglement NOBCO-coaches committeren zich bij hun aansluiting aan de Internationale Ethische Code, en daarmee ook aan het Klachtenreglement. NOBCO-klachtenprocedure Dit Klachtenreglement is met ingang van 1 juni gewijzigd. De belangrijkste aanpassing is dat een NOBCO-coach voortaan in beroep kan gaan bij de Commissie van Beroep, als hij of zij het niet eens is met de uitspraak van de Commissie Klachtbehandeling. Ook krijgen beide commissies meer bevoegdheden: zij kunnen niet alleen een berisping opleggen, maar ook verdergaande maatregelen, zoals een tijdelijke schorsing. Met de wijzigingen van het Klachtenreglement kunnen we zowel onze coaches als hun klanten nog beter beschermen. Lees hier meer over de klachtenprocedure 11 We proudly present: de NOBCO-studio In coronatijd heeft digitaal leren en ontmoeten een vlucht genomen. Waar daarvoor symposia, congressen en workshops nog voornamelijk op locatie plaatsvonden, namen de webinars en andere online sessies het over. En hoewel we natuurlijk, zodra het weer kan, elkaar vaker live gaan ontmoeten, is het online alternatief niet meer weg te denken. Met onze blik op de toekomst gericht hebben we daarom een heuse NOBCO-studio gerealiseerd. In deze studio kunnen we onze eigen webinars, podcasts en alles met betrekking tot de NOBCO-academy opnemen. En daarmee faciliteren we NOBCO-coaches om zich blijvend te ontwikkelen in het coachvak. 1 2 3 4 5 Klacht ontvangen Coach ontvangt de Klacht (per e-mail) en Klager ontvangt een bevestiging van ontvangst. Alle communicatie wordt naar beide partijen gezonden. Reactieronde 1 Coach reageert op de Klacht binnen 14 dagen (per e-mail) en Klager mag hier weer (per e-mail) op reageren. Reactieronde 2 Als de Commissie Klachtbehandeling dit nodig acht, zal ze met aanvullende vragen nog een ronde reacties vragen, eerst aan Coach, dan aan Klager. Hoorzitting Mocht de Commissie Klachtbehandeling meer toelichting wensen, wordt een hoorzitting gepland. Partijen mogen zich laten bijstaan door een jurist of vertrouwenspersoon. Uitspraak Binnen 14 dagen na de hoorzitting, doet de Commissie Klachtbehandeling schriftelijk uitspraak. Hiertegen kunnen partijen eventueel in beroep gaan. Ook kan men de uitspraak accepteren en de eventuele maatregelen zijn in dat geval direct van kracht.

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication