12

‘Sociale steun is een belangrijke voorspeller van veerkracht’ Dr. Marianne Simons doet onderzoek naar sociaal kapitaal en levensloop. ‘Mensen realiseren zich soms niet eens waar hun sociale netwerk of hun sociale kapitaal eigenlijk uit bestaat en wat ze er mee zouden kunnen doen. Je sociale netwerk opnieuw bekijken en leren het daadwerkelijk te benutten, is een effectieve manier om je eigen welbevinden te vergroten.’ Door Sam Dekkers Wat is sociaal kapitaal? “Sociaal kapitaal zijn de sociale relaties die je onderhoudt, de mensen in je netwerk waar je een beroep op kunt doen. Het zijn intieme hechte relaties maar ook de lossere contacten. Die twee soorten sociaal kapitaal noemen we verbindend (bonding) sociaal kapitaal en overbruggend (bridging) sociaal kapitaal. Tot verbindend kapitaal behoren de meer intieme, sociaal-emotionele relaties, de mensen die je steunen als je dat nodig hebt. Overbruggend kapitaal gaat meer over de grotere netwerken en contacten. De contacten die je verder kunnen helpen in je professionele leven. Wat deze verschillende soorten kapitaal gemeen hebben, is dat beiden verwijzen naar interpersoonlijke relaties, en dat er is sprake van een bepaalde wederkerigheid.” Hoe belangrijk is sociaal kapitaal? “Sociale steun is een belangrijke voorspeller van veerkracht. Als je te weinig sociale contacten hebt en je geen mogelijkheid hebt om die aan te vullen of er een beroep op te doen, wordt het wel heel lastig voor je.” Hebben de coronamaatregelen ook impact op onze bestaande sociale netwerken? “Je ziet dat het door de coronamaatregelen niet alleen moeilijker is om sociaal kapitaal op te bouwen, ook is de toegang tot het bestaande sociaal kapitaal beperkt. Ineens konden mensen geen beroep meer doen op hun sociale vangnet. Ouders stonden voor de taak om zowel de kinderen op te vangen en te helpen bij hun schoolwerk, als het doen van werk op afstand. Ouderen misten hun (klein) kinderen en jongeren hun vriendengroepen. Het netwerk is er wel, maar je kunt er geen gebruik meer van maken.” Voor wie is dat, gezien de huidige maatregelen, extra lastig? “Deze tijd is extra lastig voor mensen die op een moment in hun levensloop zitten waarin het opbouwen van sociaal kapitaal belangrijk is, zoals bij adolescenten en jongvolwassenen. Het is voor de ontwikkeling van adolescenten heel belangrijk om sociale interactie te hebben en nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe ervaringen op te doen. Ook de jongvolwassenen die aan

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication