18

Andere gebruikte termen Biologisch geslacht Dit gaat over de visueel waarneembare seksuele geslachtskenmerken die je van geboorte hebt meegekregen. Voorheen was dat alleen gericht op mannelijk en vrouwelijk. Dat stond in je paspoort, tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden. Er is meer aandacht gekomen voor nuanceringen, bijvoorbeeld een persoon die met een penis is geboren en ook een baarmoeder heeft of kenmerken van een vagina. Dit noemt men intersekse. Een intersekse persoon heeft een lichaam dat niet overeenkomt met de traditionele man/vrouw opvattingen. Genderexpressie Dit is de manier waarop je je naar buiten toe toont. Datgene wat de buitenwereld van jou ziet in kleding, gedrag, lichaamstaal, hoe je spreekt, make-upgebruik etc. Deze expressie kan wisselen per context en moment, ook wordt hier vaak mee geëxperimenteerd. Genderidentiteit Genderidentiteit is de innerlijke beleving van hoe je jezelf ziet en identificeert. Dit is een innerlijk proces en naar buiten toe onzichtbaar. Bijvoorbeeld als je met de uiterlijke lichamelijke kenmerken van een man geboren bent maar je je een vrouw voelt. Als je jezelf dan als man blijft kleden, gedraag je je als cisgender maar je ‘bent’ het niet. Genderkoek Met deze kennis kunnen we gaan kijken naar de Genderkoekafbeelding waarin verschillen samengevat zijn (Transgender Info, z.d.). De verschillende onderdelen: genderidentiteit, genderexpressie, biologisch geslacht, seksuele aantrekking en romantische aantrekking kunnen voor iedereen een unieke mix vormen. Holebi Afkorting voor homo, lesbisch en biseksueel. Non-binair Iemand die zich zowel geen man als geen vrouw voelt. Man en vrouw zijn binaire posities (binair betekent: aan of uit/0 of 1) Binaire duiding is te beperkend, deze mensen kiezen een eigen positie ergens ertussenin of helemaal buiten het bekende binaire gendermodel met termen als: genderfluïde, genderqueer, gender non-conform, gender, bigender, genderneutraal. Onderling zitten hier wel weer genuanceerde verschillen tussen. Panseksualiteit ‘Pan’ betekent ‘alle’. Wordt gebruikt als een persoon valt op ‘mensen’ en het niet echt uitmaakt welke genderexpressie/geslacht etc. deze mensen hebben. Romantische aantrekking De seksuele aantrekking kan daarbij ook nog verschillen van de romantische aantrekking. Maar ook dit wordt alleen zichtbaar in de voorkeur die de persoon heeft in een relatie. Seksuele aantrekking Aantrekking tot anderen wordt zichtbaar in de voorkeur die mensen hebben. Dat kan ook wisselen. De seksuele aantrekking heeft specifiek te maken met tot welke groep je je seksueel aangetrokken voelt. Hierbij geldt ook dat dat uniek is en blijft. Bij transgenderpersonen die zelf van geslacht veranderen wil het niet automatisch zeggen dat de seksuele voorkeur mee verandert. De buitenwereld ziet alleen dat iemand die eerst aan mannelijke normen voldeed en zich nu als vrouw toont, van hetero naar homo is veranderd terwijl er voor de persoon zelf qua seksueel of romantische aantrekking niets is veranderd.

19 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication