14

Coach Chris Laarman: ‘Loslaten wordt zó gemakkelijk als raad meegegeven’ Waarom vinden we het zo lastig om te veranderen? En is transformatie altijd nodig om verder te komen in het leven? Master Practitioner Coach Chris Laarman legt in dit interview uit wat hij in de praktijk en in zijn eigen leven tegenkomt over transformatieprocessen. Tekst: Lisa Petersen Wat versta je onder het woord ‘transformatie’? “Transformatie is voor mij de uitkomst van een doelbewust proces van leren en ontwikkelen. Dat kan geleidelijk gaan, maar de sterkste vorm van ontwikkelen zie je meestal na iets plotselings en heftigs in het leven. Zodra de vragen worden gesteld: wat moet ik nou of is dit het nou, dan is dat het moment waarop een nieuwe levensfase bij mensen zich aandient. Met vaak als gevolg letterlijk ‘een gedaanteverandering’. In een organisatiecultuur is het overigens niet anders. Transformatie moeten we overigens niet verwarren met transitie, wat een structurele verandering is als resultaat van verschillende op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen binnen of buiten de mens.” Wanneer is een verandering zinvol en wanneer niet? “Een verandering wordt zinvol als je cliënt op het niveau is beland dat ik ‘interne cohesie’ noem. Met andere woorden: je snapt als cliënt weer wat je aan het doen bent, je plaats kent in leven en werk, en doorgrondt hoe verleden heden en toekomst weer in balans zijn. Ik denk dat we in principe niet zozeer bang zijn voor het onbekende, maar dat we eerder in beslag worden genomen door onze gedachten over wat er allemaal zou kúnnen gebeuren.” In hoeverre zijn coaching en transformatie/verandering met elkaar verbonden? Is transformatie niet altijd het doel van een coach? “Coaching is het voertuig bij uitstek om die balans en levensgeluk te laten hervinden. Fantastisch als je daaraan een bijdrage mag leveren. Als coach doe je eigenlijk niets meer dan vragen stellen, de cliënt is aan het werk. Je moet wel eerlijk zijn om te erkennen dat er een grens is aan jouw eigen vermogens en dat doorverwijzen de enige weg nog lijkt.”

15 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication