19

mensen, dan ontwikkelt de organisatie’ ‘Ontwikkel je de 19 Hoe ben jij in het vak van belangenbehartiger voor Leven Lang Ontwikkelen terecht gekomen? “Vanuit mijn ervaring met en visie op bedrijven. Mensen vormen samen een organisatie. Ontwikkel je de mensen, dan ontwikkelt de organisatie. Ik kom uit de financiële hoek. Personeelskosten waren vaak de grootste kostenpost en aan mensen werd vaak het minste aandacht besteed. Dat deed mij afvragen: laten we hier geen resultaten liggen? Ik was actief in het bedrijfsleven en zag dat de regels, die meestal nog leidend zijn, vaak juist averechts werkten en besloot daar iets aan te willen doen. Onder andere door mij actief in te zetten voor de politieke lobby voor het Leven Lang Ontwikkelen.” Wat zag jij gebeuren in die organisaties? “Ik zag een topdownwerking die doorbroken moet worden, wil je mensen ruimte geven om meer verantwoordelijkheid te (kunnen) nemen en zichzelf te ontwikkelen. Daarnaast zag ik verloop van goede mensen in organisaties, die niet door de gevestigde orde heen wisten te komen met hun frisse ideeën. Organisaties weten ook vaak niet goed aan welke knoppen ze kunnen draaien om het anders te doen. Zeker met de nieuwe technologieën kunnen we ons vanaf 2000 anders organiseren, daar wilde ik aan meewerken. Ook zag ik dat jongeren en innovatieve mensen hulp nodig hebben om begrepen en aangenomen te worden met juist die talenten, die zo nodig zijn voor transformatie.” Kun je dit iets meer uitleggen en een voorbeeld geven over die (technologische) veranderingen? “Door de grote diversiteit aan generaties en culturen op de werkvloer, met allen hun eigen gedrag en communicatie(wijzen) en meer gebruik van in the cloud en open systemen, social media en ook whatsapp zijn organisatie- en communicatieprincipes behoorlijk veranderd. Macht en hiërarchie worden doorbroken, organisaties worden platter. Daardoor hebben organisaties mensen nodig die daarmee om kunnen gaan en anderen daarin mee kunnen nemen. Ik werk bijvoorbeeld voor not for profit consultancybedrijf Charistar, die naast strategie, bestuur, onderzoek en (relatie)ontwikkeling vooral praktische bruggen bouwt tussen mensen en organisaties. Wij brengen jongeren, die met innovatieve oplossingen meestal vrij makkelijk werken en ook nog veel te leren hebben, aan het werk in maatschappelijke organisaties vanuit een management traineeship. Daarin leren zij én hun managers Future Leadership principes en trekken

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication