27

Door de inzet van coaching chatbots wordt coaching voor veel meer mensen beschikbaar Als we het hebben over kunstmatige intelligentie of AI dan hebben we het over een verzameling van technologieën die de menselijke cognitie nabootsen. Er wordt bij AI vaak onderscheid gemaakt tussen twee soorten: een hele specifieke vorm van AI, waarbij de AI in staat is om één hele specifieke taak uit te voeren, en een hele brede vorm van AI, die in functioneren vergelijkbaar is met een mens. Soms wordt er nog een derde vorm genoemd: een soort super AI, die qua functioneren de mens voorbijstreeft. Dat is de vorm die we vaak terugzien in sciencefictionfilms en series. De huidige vormen van AI zijn voornamelijk heel specifiek. Denk aan een tool die kan helpen bij het selecteren van de juiste kandidaten bij een sollicitatie of een tool die artsen ondersteunt bij het stellen van een diagnose. Het zijn AI technologieën die ontworpen zijn om één ding heel goed te kunnen. Voor iedereen toegankelijk Ook binnen coaching heeft AI zijn intrede gedaan. Daarmee heeft coaching veel verschillende verschijningsvormen gekregen, variërend van het meer traditionele face to face gesprek tot online coaching en nu dus ook coaching met een zogenaamde chatbot. Zo zijn tegenwoordig de chatbots Vici en Evoach beschikbaar, maar ook de spraakgestuurde virtuele coach Aimy (zie kader). 27 Coaching chatbots Vici, Evoach en Aimy Vici (www.coachvici.com) Vici werd ontwikkeld door onderzoeker Nicky Terblanche. Een gesprek met Coach Vici kun je vergelijken met een whatsapp gesprek met een chatbot. Coach Vici is gespecialiseerd in één specifiek aspect van coaching: mensen begeleiden bij het formuleren en bereiken van doelen. In de eerste fase van de coaching richt Coach Vici zich op het duidelijk krijgen van het doel, vervolgens staat het monitoren van de vooruitgang centraal. Coach Vici stelt dan vragen als: “Ik ben heel nieuwsgierig naar je vooruitgang. Hoe gaat het sinds de laatste keer dat we elkaar spraken?” Evoach (www.evoach.com) Evoach biedt verschillende modules en kan gebruikt worden als vervanging van een menselijke coach maar ook als aanvulling op een coachtraject met een coach. De modules variëren van het identificeren van een onderwerp tot het ontdekken van waarden en het omgaan met stress en overbelasting. Evoach werkt vergelijkbaar als Vici, waarin je interacteert met een chatbot die je vragen stelt en waarbij je soms opties te zien krijgt (bijvoorbeeld op basis van je eigen input) om aan te klikken. Het Evoach platform lijkt uitgebreider dan de functionaliteit van coach Vici. Evoach biedt ook de mogelijkheid voor integratie van ChatGPT. Aimy (www.coachhub.com/nl/aimy/) Aimy is een spraakgestuurde coach die eenvoudige coachgesprekken kan voeren over een bepaald onderwerp. Aimy is beperkt tot gesproken taal en maakt geen gebruik van visuele communicatie. De interactie met Aimy is vergelijkbaar met het voeren van een gesprek via Skype, waarbij Aimy in beeld is als een (niet bewegende) avatar. Ze vraagt in eerste instantie naar wat achtergrondinformatie. Helaas was mijn kennismaking met Aimy van korte duur, zij leek mijn input namelijk niet te horen of daarop te reageren.

28 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication