28

Wat opviel is dat deelnemers een zekere mate van relatie ervaarden met de coaching chatbot Dergelijke coaching chatbots kunnen verschillende voordelen hebben. Met behulp van coaching chatbots wordt coaching bijvoorbeeld voor veel meer mensen beschikbaar dan met menselijke coaching. Dat heeft vooral te maken met de hoge kosten die vaak gepaard gaan met coaching door een menselijke coach. Maar ook de beschikbaarheid van coaches speelt een rol. Hoewel in Nederland de coaches welig tieren, is het aanbod in bijvoorbeeld Afrika heel schaars. Coaching met behulp van AI zou dan een uitkomst kunnen zijn, en leiden tot een zogenaamde ‘democratisering’ van coaching. Daardoor is coaching niet meer alleen beschikbaar voor rijke samenlevingen. Coaching wordt op die manier niet alleen toegankelijk voor Sanne uit Nederland, die ondersteuning nodig heeft in haar nieuwe rol als leidinggevende, maar ook voor Safiya uit Zuid-Afrika, die twijfelt welke opleiding ze moet gaan volgen. Een doelgerichte coaching chatbot Er is dus wat te zeggen voor de inzet van coaching chatbots. Maar zijn ze inderdaad een goed alternatief voor een menselijke coach? Er is tot nu toe maar één onderzoek uitgevoerd dat daar een voorzichtig antwoord op lijkt te kunnen geven, namelijk het onderzoek van Nicky Terblanche en zijn collega’s. Zij vergeleken de resultaten van twee studies, waarbij in één studie gebruik was gemaakt van coaching via Skype (met een menselijke coach), en in de andere van een coaching chatbot, namelijk Vici (zie kader). Bij elke studie was er ook telkens een groep deelnemers die geen coaching ontving, deze groep was de zogenaamde controlegroep. De studies werden in verschillende jaren uitgevoerd. Maar omdat de opzet en manier van meten identiek was, konden de onderzoekers de resultaten naast elkaar leggen om daaruit voorzichtige conclusies te trekken. Wat bleek: bij alle deelnemers uit beide studies was er sprake van vooruitgang in het nastreven van doelen, ook in de controlegroepen. Bij de controlegroep stagneerde de vooruitgang echter bij vier maanden, bij coaching met behulp van de coaching chatbot of Skype bleef de vooruitgang doorzetten. Na vier maanden bleken deelnemers die coaching kregen, of dat nu met coach Vici of een menselijke coach was, beter in het bereiken van hun doelen dan de deelnemers die geen coaching ontvingen. Maar de onderzoekers vonden geen noemenswaardige verschillen in het bereiken van doelen tussen de menselijke coach en het kunstmatige alternatief. Coach Vici deed in dat opzicht dus niet onder voor menselijke coaching via Skype. De coaching chatbot uit het bovenstaande onderzoek maakte gebruik van een strak protocol waarin het formuleren en nastreven van doelen centraal stond. Bij de menselijke

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication