31

chatbots kent AI overigens nog veel meer potentiële toepassingen binnen coaching. Onderzoekers denken dan bijvoorbeeld aan een rol voor AI bij het checken of een coachee klaar is om gecoacht te worden. Ook bij supervisie zou AI van pas kunnen komen, waarbij AI bijvoorbeeld helpt bij de reflectie. Onderzoekers voorzien ook meer spectaculaire ontwikkelingen. Wat dacht je bijvoorbeeld van gecoacht worden door een avatar van je persoonlijke held, zoals Nelson Mandela of Adele? AI zal ongetwijfeld een rol blijven spelen binnen coaching. Zowel coaches als beroepsorganisaties staan daarom voor de uitdagende opgave om zowel mogelijkheden te verkennen als (ethische) richtlijnen te bepalen met betrekking tot AI in coaching. Gebruikte bronnen: Graßmann, C., & Schermuly, C. C. (2021). Coaching with artificial intelligence: concepts and capabilities. Human Resource Development Review, 20(1), 106126. Mai, V., Neef, C., & Richert, A. (2022). “Clicking vs. writing”—The impact of a chatbot’s interaction method on the working alliance in AI-based coaching. Coaching: Theorie & Praxis, 8(1), 15-31. 31 Passmore, J., & David, T. (2023). Can Chatbots replace human coaches? Issues and dilemmas for the coaching profession, coaching clients and for organisations. The Coaching Psychologist, 19(1), 47-54. Terblanche, N., Molyn, J., de Haan, E., & Nilsson, V. O. (2022). Comparing artificial intelligence and human coaching goal attainment efficacy. Plos one, 17(6), e0270255. Over Eefje Rondeel Dr. Eefje Rondeel (1982) werkt als zelfstandig docent voor verschillende onderwijsinstellingen en is als gastdocent verbonden aan de Radboud Universiteit. Vanuit NOBCO is ze redactielid van het e-magazine en tevens betrokken als co-promotor bij het dissertatieonderzoek naar effectieve bestanddelen van coaching. Samen met sociaal psycholoog Pieternel Dijkstra schreef ze het boek Evidence-based Coachen. Terblanche, N., & Kidd, M. (2022). Adoption factors and moderating effects of age and gender that influence the intention to use a non-directive reflective coaching chatbot. SAGE Open, 12(2), 21582440221096136.

32 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication