32

Visie Coaching in diverse sectoren: de zorg Je op professioneel en persoonlijk gebied ontwikkelen en je eigen identiteit – in elke levensfase weer – ontdekken. Veel mensen uit verschillende sectoren maken hiervoor inmiddels gebruik van een coach. Coaches werken met en voor bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het onderwijs of de zorg. In deze serie belichten we de vraagstukken die in de diverse sectoren spelen, en spreken professionals, bestuurders en toezichthouders over hun visie op hoe coaches kunnen bijdragen aan de oplossing hiervan. Dit keer: coaching in de zorg. Met als gesprekspartner Ton Horn, voorzitter Raad van Toezicht BrabantZorg en lid van de Raad van Toezicht van NOBCO. Tekst: Rebecca Wolf “Het zorgvak verandert in een hoog tempo,” vertelt Horn als hij gevraagd wordt naar alle veranderingen die de zorg op dit moment ondergaat. “Met grote vraagstukken hebben we voldoende te maken: aan de ene kant is dat de toenemende vergrijzing en de extra behoefte aan zorg. Dat die eraan zat de komen wisten we, maar daar is lange tijd niet veel aan gedaan.” Hij vervolgt: “Hiermee samenhangend hebben we te maken met een grote vraag naar zorgpersoneel en tegelijkertijd een korte verblijfsduur van en een relatief hoge uitstroom aan personeel.” En dit allemaal volgens Horn in combinatie met een zeer hoog ziekteverzuim, dat na corona nooit meer naar beneden is gegaan. “Voor corona was het ziekteverzuim altijd rond de 5%. Inmiddels is het met 10% twee keer zo groot.” Vergroten van veerkracht Als zorgorganisatie heb je daarom op dit moment met – deels nieuwe – en grote HR-vraagstukken te maken. “HR zit natuurlijk met het vraagstuk van binnenhalen en binden en boeien van personeel. Ook is er – vanuit het management – de vraag om begeleiding bij het implementeren van zelforganiserende en zelfsturende teams.” Coaches worden door steeds meer zorgorganisaties als onderdeel van een antwoord op deze vraagstukken gezien, zo weet Horn. “Dan heb je het over het leren omgaan met de hoge werkdruk en stress of, positief geformuleerd, het vergroten van de veerkracht en over het beter toerusten van mensen voor het vak. Welke vaardigheden hebben werknemers nodig om goed te kunnen functioneren? Ik heb het dan niet over formele opleidingen maar over het kunnen reflecteren, zich nieuwe inzichten eigen kunnen maken en deze ook in de praktijk kunnen brengen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van coaching.” Maar niet alleen het zorgpersoneel heeft volgens Horn baat bij coaching. Ook zorgmanagers zouden er wat hem betreft nog meer gebruik van kunnen maken. “Managers in de zorg zijn er nog betrekkelijk weinig voor toegerust om het goede gesprek met hun medewerkers aan te gaan en ze voldoende te begeleiden voor wat betreft al deze uitdagingen. Coaching zou ook hier soelaas kunnen bieden.” Persoonsgericht werken Naast een hoge werkdruk, stress en een groot ziekteverzuim is er nog een belangrijke transformatie in de zorg waarbij Horn coaches een rol ziet spelen. De transformatie naar meer integraal en persoonsgericht werken. “Dat betekent dat de zorgprofessional zelf meer coachend aan de slag gaat en kijkt welke oplossing het beste is voor de individuele cliënt of patiënt. Veel gehoorde bewegingen hierbij zijn Positieve Gezondheid

33 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication