28

‘Een interessante vraag is wat je als coach met je gedrag kunt doen om een sterke werkalliantie te bevorderen’ “Je hoeft je geen zorgen te maken dat coach en coachee geen perfect matchende persoonlijkheden hebben. Dat blijkt niet van invloed te zijn. Het matchen van gedrag kan wel helpen. Wetenschap heeft aangetoond dat het bevorderlijk kan zijn voor de relatie als je het gedrag van de ander spiegelt. Wat niet betekent dat je je gedrag moet faken. Je hebt een bereik, een spectrum van gedragingen, binnen wat voor jou authentiek is. Dat kun je uitproberen. Als introvert bent, kun je wat meer letten op ‘jezelf niet klein maken’ of ‘geïntimideerd voelen’ bijvoorbeeld.” Wat voor onderzoek naar de werkalliantie staat nog op stapel? “Het is nog steeds een interessante vraag wat je als coach met je gedrag kunt doen om sterke werkallianties te bevorderen. We hebben wel een beetje een idee. Maar dit onderzoeksterrein staat behoorlijk in de kinderschoenen. Er is dus een heel veld te verkennen. Ik denk dat we de meest bruikbare resultaten krijgen van observationeel onderzoek. Dan kunnen we echt zien wat mensen in een coachrelatie doen, niet alleen wat wij vragen dat ze doen.” “Een ander nieuw onderwerp dat zich aandient, is hoe dit zich vertaalt naar de virtuele wereld. Steeds meer coachsessies vinden plaats in een virtuele setting, de bekende zoom-calls. De vraag is wat nou precies de verschillen zijn en hoe die impact hebben op je coachaanpak.” Een sterke werkalliantie via de computer, kan dat? “Nog een stap verder is de vraag is een goede werkverhouding mogelijk met kunstmatige intelligentie? Er is al wat onderzoek dat aantoont dat je zelfs met een chatbot een professionele werkrelatie kunt opbouwen. Werken met AI (Artificial Intelligence – red.) lijkt misschien vreemd, maar je kunt je voorstellen dat als er geen persoon tegenover je zit, je alles kunt vertellen wat je wilt. Je kunt in complete openheid zeggen wat er op dit moment in je omgaat. Het kan zijn dat je dat bij een persoon niet doet, omdat er bijvoorbeeld schaamte of beleefdheid in de weg zit. Die virtuele werkverhoudingen vind ik zeer interessant.” Wat kan onderzoek betekenen voor coaches? “Onderzoek is van groot belang om het vakgebied als geheel en de coaches in het bijzonder te professionaliseren. Ik denk dat het voor coaches belangrijk is om onderzoeken te lezen, ook al ben je niet gewend aan academische literatuur. Het is goed, of laten we zeggen, beter om op de hoogte te zijn van de evidence-based practice. Je krijgt meer inzicht in wat werkt en wat niet. En nog belangrijker, waaróm iets werkt. Bovendien zijn er ook praktijken die je coachee kunnen schaden, als je die kent, kun je ze vermijden.” “Een ander punt is dat je als coach in een tamelijk geïsoleerde setting opereert. Je werkruimte is tussen jou en je coachee. Je ziet nooit of zelden wat je collega’s aan het doen zijn. Naast intervisie, is je verdiepen in onderzoek een mooi middel om van anderen te leren en nieuwe ideeën op te doen. Het helpt je om te groeien in je vak.” Wat kunnen coaches betekenen voor onderzoek? “Coaches dragen heel veel bij aan onderzoek, we zijn volledig afhankelijk van hun inbreng. Aan het begin van een onderzoeksthema interviewen we ervaren en beginnende coaches. Zij geven hun meningen en komen met ideeën over wat precies de vraag is waar het om draait. ‘Wat ís werkalliantie?’ bijvoorbeeld. Wat wij onderzoeken wordt mede bepaald door coaches. Ook in kwantitatief onderzoek zijn coaches nodig om data te verzamelen en bijvoorbeeld gestandaardiseerde enquêtes op te zetten. We gebruiken in het beste geval coachervaringen van over de hele wereld.” Welke onderzoeken kun je aanraden om te lezen? “Er zijn enorm veel artikelen over coaching. Dat is geweldig, maar het is lastig om te vinden want interessant en nuttig is voor jou. Dus mijn advies zou zijn om te zoeken naar systematische literatuurreviews en meta-analyses. Dat zijn samenvattingen van alle studies die gedaan zijn naar een onderwerp. Zo vermijd je een eenzijdig perspectief. Over hot topics, zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie in coaching, zijn vanzelfsprekend nog geen meta-studies beschikbaar. Zoek op datum, dan vind je de meest recente publicaties. En als je meer wil weten over de ‘strong working alliance’ en je hebt specifieke vragen, kun je contact opnemen met mij via ‘research gate’.”

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication