8

Elke organisatie beweegt zich in de context van de maatschappij en de wereldwijde geopolitiek waarin economische en culturele veranderingen elkaar snel opvolgen. Ook daarvan dient de coach op de hoogte te blijven. Verder zijn de executives krachtige persoonlijkheden, de executive coach moet daarmee kunnen omgaan, stevig staan en weerwoord kunnen geven indien gewenst. Dit is geen gebied voor beginnende coaches. Dat is nogal wat, vanuit deze eisen die gesteld worden aan executive coaches is de VEC opgericht, een groep van nu ruim 100 mensen die zich gespecialiseerd heeft in deze niche, het begeleiden van leiders. De aangesloten coaches zijn vakmensen die ruime kennis en ervaring hebben op dit vlak. Vanuit de Vakgroep Executive Coaching (VEC) van NOBCO dragen we uit dat ons vak een belangrijke maatschappelijke functie heeft. De vraag naar duurzaamheid en mensgericht leidinggeven neemt toe en daarin zijn de executive coaches als professionals belangrijke sparringpartners. Het gedrag van de executive heeft invloed op een grotere groep mensen, de organisatie en de maatschappij. Daarmee rust er een belangrijke verantwoordelijkheid op schouders van de coach om de executives hierin gedegen te kunnen begeleiden. Maar hoe dienen (kunnen?) deze executive coaches zich dan verder te professionaliseren? Naast de reguliere jaarlijkse eisen die NOBCO stelt aan al zijn aangesloten coaches zijn er extra aandachtspunten voor de executive coaches. De hiervoor genoemde vijf aspecten die voor executives gelden zijn eveneens van toepassing voor de coach, daarnaast noemt Yvonne Burgers (2013) ook een aantal andere aspecten die voor de executive coaches belangrijk zijn: • Ontwikkel een eigen stijl en geloof hierin • Zorg dat je wendbaar bent en blijft • Ontwikkel jezelf op mentaal, emotioneel, fysiek en spiritueel niveau • Neem je vak serieus en zoek voortdurend professionele ontwikkeling op vlak van ethiek, gedragsregels en reflectie • Kijk naar je gedragspatronen en begrens jezelf. Executive coaching vraag stevigheid, wendbaarheid vitaliteit en rust in je hoofd en je hart • Bedenk en reflecteer op de vraag waarom je in de top van organisaties wilt werken ‘Dat executive coaching een positief effect heeft is inmiddels wetenschappelijk bewezen’

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication