3

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Van de penningmeester 05 Van de beheerder 07 Kinderboerderij ontvangt cheque van € 2.400 08 Wesley en Vyenne nemen afscheid 10 Nieuwe assistent beheerder Kinderboerderij Uden 11 Vervolg pag. 10 / Jaarlijks uitstapje met de jeugdvrijwilligers 12 We zoeken nieuwe collega’s 13 Advertenties 14 Voor de kids 16 Lampionnenoptocht 17 Levende kerststal 18 Activiteiten op de Kinderboerderij rondom Kerst 19 Ezelsveulentjes verlaten de Kinderboerderij 20 Bezoek van Make-A-Wish aan de Kinderboerderij 21 Baby’s gezocht voor levende kerststal 22 Uitstapje Sint Jan naar Kinderboerderij Uden 23 Advertenties 24 Editorial Carrousel Groen 25 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 35e jaargang - nummer 3 - 2019 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 500 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden 1

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication