0

nieuws voor onze vrienden 35e jaargang 3e nummer 2019

Inhoudsopgave Nieuwsblad Kinderboerderij Uden 01 Inhoudsopgave 02 Van de bestuurstafel 04 Van de penningmeester 05 Van de beheerder 07 Kinderboerderij ontvangt cheque van € 2.400 08 Wesley en Vyenne nemen afscheid 10 Nieuwe assistent beheerder Kinderboerderij Uden 11 Vervolg pag. 10 / Jaarlijks uitstapje met de jeugdvrijwilligers 12 We zoeken nieuwe collega’s 13 Advertenties 14 Voor de kids 16 Lampionnenoptocht 17 Levende kerststal 18 Activiteiten op de Kinderboerderij rondom Kerst 19 Ezelsveulentjes verlaten de Kinderboerderij 20 Bezoek van Make-A-Wish aan de Kinderboerderij 21 Baby’s gezocht voor levende kerststal 22 Uitstapje Sint Jan naar Kinderboerderij Uden 23 Advertenties 24 Editorial Carrousel Groen 25 Advertenties 28 Informatiepagina Kinderboerderij Uden Colofon 35e jaargang - nummer 3 - 2019 Het nieuwsblad van Kinderboerderij Uden verschijnt driemaal per jaar in een oplage van 500 stuks en is bestemd voor donateurs, sponsors, adverteerders, adoptanten, Udense basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, evenals de medewerkers van de Stichting Kinderboerderij Uden. Redactie en kopij: Diny Rotteveel (e-mail: secretaris@kbuden.nl ) Drukwerk en omslag: Graphiset B.V. Uden 1

Van de bestuurstafel We zijn intussen weer toe aan het 3e nummer van 2019. Daarmee luiden we de laatste activiteiten van het 37e bestaansjaar van de Kinderboerderij in. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Op 14 december wordt de kerststal officieel geopend met de lampionnenoptocht. We hopen hierbij op goed weer en veel deelnemers. De kerstman, Maria, Jozef en de ezel staan al in de startblokken. Op 26 december komt de kerststal helemaal tot leven. De poppen worden op die dag vervangen en in de stal staan dan jonge trotse ouders met hun baby. Maar voor het zo ver is moet er nog veel gebeuren. De hele boerderij moet in kerstsfeer omgebouwd worden. De serre wordt speciaal aangekleed. Het is elk jaar weer fijn dat Corry Verwegen daar het voortouw in neemt. Ook de entree en de wei naast de serre worden weer volledig omgebouwd tot een winters kerstlandschap. Dat is veel werk en we kunnen daarbij erg goed hulp gebruiken. Schroom niet je hulp aan te bieden. Het is dankbaar en gezellig werk waarbij Gerrit Kuijpers hopelijk weer de regie in handen neemt. Ook voor tweede kerstdag zijn we nog op zoek naar stellen met een baby, die een uurtje in de stal willen verblijven. Het is, volgens eerdere stellen, een onvergetelijke gebeurtenis, dus als je tot de doelgroep behoort hebben we graag dat je je aanmeldt. Als je mij een mailtje stuurt (lucvandenbrule@kpnmail.nl), dan neem ik contact met je op. De voorbije periode hebben we weer gemerkt dat men ons een goed hart toe draagt. Al een aantal jaren op rij scoren we goed bij de Rabobank. De actie, die sinds dit jaar Rabo ClubSupport heet, heeft voor ons € 2400,74 opgeleverd. Een pracht resultaat waarvoor wij de stemmers dankbaar zijn. We willen onder andere dit geld gebruiken voor het broodnodig opknappen van het voerhok. Dit moet een verantwoorde voerkeuken worden, waarin het hygiënisch en prettig werken is aan de voorbereiding van het eten voor onze dieren. Ook Vanderlande uit Veghel heeft aan ons gedacht. De jubileumcommissie, belast met de organisatie van het feest ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het bedrijf, heeft via onze secretaris Diny, oud-werknemer van het bedrijf, een bedrag van € 824 aan de Kinderboerderij geschonken. In het vorige nummer en in diverse publicaties hebben jullie kunnen lezen dat we op zoek waren naar een assistent beheerder. We hebben inmiddels Sanne Knoop benoemd. Zij is op de boerderij als stagiaire gestart en is na haar studie vrijwilliger gebleven. Zij heeft naast haar werk nog tijd en ambitie om bij ons door te groeien. We hebben er veel vertrouwen in dat zij deze extra verantwoordelijkheid waar zal maken. 2

Niet iedereen heeft na de studie nog tijd om als vrijwilliger op de boerderij te blijven. Tijdens de najaarsbijeenkomst voor onze vrijwilligers hebben we daarom afscheid moeten nemen van Nicole, Vyenne en Wesley. Steeds vaker merken we in de kantine dat bezoekers geen contant geld meer bij zich hebben. Omdat we vaak te maken hebben met kleine bedragen leken pinbetalingen duur en omslachtig. Toch hopen we binnenkort een systeem te kunnen introduceren waaraan deze nadelen niet kleven. Dan kan de omzet stijgen en ontstaat ook de mogelijkheid voor een pinfooienpot en een pin-melkbus. Onze contacten met de bezoekers en “onze vrienden” gaat meestal via dit boekje en een praatje op de boerderij. In deze tijd komt een dergelijke beperkte communicatie niet veel meer voor. Peter Noy wil daar graag wat aan doen. Iets waarin het bestuur hem van harte ondersteunt. Het heet: ”Wij willen jullie graag leren kennen.” Het wordt de bedoeling dat we naast, of wellicht in plaats van ons boekje, ook per mail gaan communiceren. In een nieuwsbrief kunnen we jullie dan eerder en actueler op de hoogte houden. We moeten dan wel jullie mailadres kennen. Daar zullen wij jullie ook naar vragen. Ik hoop dat het lukt dit al in dit boekje, of als losse bijlage, te kunnen doen. Bij het schrijven van het voorwoord merk ik steeds dat er erg veel gebeurt op de boerderij. Maar ook merk ik dat ik nog lang niet volledig ben. Daarom raad ik jullie aan de Kinderboerderij vaak te bezoeken en daar de ontwikkelingen persoonlijk mee te maken. Daarnaast wens ik jullie fijne feestdagen toe en een mooie start van 2020. Luc van den Brule, Voorzitter 3

Van de penningmeester Ook het afgelopen jaar hebben velen van jullie weer een financiële bijdrage geleverd met een donatie of door sponsoring waarmee de Kinderboerderij weer veel dingen gedaan heeft. Wij zijn jullie daar zeer erkentelijk en dankbaar voor! In het voorwoord heeft de voorzitter al vermeld dat wij de communicatie willen verbeteren door het sneller op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen. Hiertoe hebben wij jullie e-mailadres nodig om digitaal te kunnen communiceren. Daarom hebben wij bij dit Kerstnummer een antwoordformulier gevoegd. Wij vragen jullie om dit formulier ingevuld per post terug te sturen naar Kinderboerderij Uden, t.a.v. Thom Beuker (penningmeester), Artillerieweg 3, 5403 PB Uden of per e-mail naar secretariaat@kbuden.nl. Het antwoordformulier kan ook worden afgegeven op de Kinderboerderij of worden gedownload van de website (www.kbuden.nl). De persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt en/of aan derden overhandigd. Sinds 1 januari 2017 hebben wij de ANBI-status. Dat wil zeggen, dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Jullie financiële bijdrage over 2019 is fiscaal aftrekbaar op je aangiftebiljet van de Belastingdienst dat je volgend jaar moet invullen. Dat kan dus een fiscaal voordeel bieden! Het RSIN-nummer is: 8001 23 153. Wij willen jullie weer vragen om je donatie voor 2020 over te maken op bankrekening NL30INGB 0000 5408 37 ten name van de Kinderboerderij Uden. Een acceptgirokaart is bijgesloten. Vermeld ook je naam en adres, zodat je ervan verzekerd bent dat je ook het blad “Nieuws voor onze Vrienden” blijft krijgen. De minimale donatie bedraagt slechts € 10 per jaar. Voor donateurs van buiten Uden vragen wij minimaal € 15 per jaar in verband met de hoge portokosten. Wij danken jullie voor jullie steun in het afgelopen jaar en wensen jullie een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Thom Beuker, Penningmeester 4

Van de beheerder Een cavia of konijn lenen Wil jij al heel lang een lief en schattig konijntje of caviaatje thuis? En is het je nog niet gelukt om je ouders te overtuigen? Dan hebben wij bij de kinderboerderij misschien wel de oplossing om toch een cavia of konijn te mogen hebben. Bij de kinderboerderij is het namelijk mogelijk om een cavia of konijn te lenen. Je mag dan uit een aantal dieren jouw favoriet uitkiezen en deze mag je dan voor 6 weken mee naar huis nemen. Dan mag jij hem iedere dag voeren en vers water geven. Daarnaast moet je er ook voor zorgen dat zijn hok schoon blijft en dat hij natuurlijk genoeg aandacht krijgt. Je krijgt er van ons ook een informatieboekje bij waarin alles over jouw dier staat uitgelegd. Als jij deze 6 weken goed voor je cavia of konijn hebt gezorgd, krijg je van ons een diploma. Wat voor jouw ouders nog belangrijk is om te weten is dat het lenen van een cavia of konijn € 2,50 per week per dier kost en dat wij een borg van € 35,- vragen voor de kooi. Is het je gelukt om je ouders te overtuigen of wil je nog meer weten over het lenen van een dier, dan mogen jullie altijd contact met mij opnemen. 5

Zwarte Piet op bezoek Op woensdag middag 4 december brengt Zwarte Piet weer een bezoek aan onze kinderboerderij. Als alle kindjes zich goed gedragen op de kinderboerderij zal Zwarte Piet om 15.00 uur op de kinderboerderij arriveren. Tijdens deze middag kunnen jullie samen met Zwarte Piet een pietenmuts knutselen en een heus pieten-parcours afleggen, waarbij je zelf kunt oefenen om een Pietje te worden. Iedereen is van harte welkom deze middag en deelname aan de activiteiten is geheel gratis. Zien wij jullie ook op woensdag 4 december? Knutselmiddag voor jong en oud Dit jaar willen wij op woensdagmiddag 18 december een knutselmiddag organiseren. Deze middag zijn zowel jong als oud welkom om onder leiding van onze vrijwilligers een kerststukje te knutselen. Deelname aan deze knutselactiviteit kost € 3,50 en dit is inclusief een kop warme chocomel (of koffie/thee) met iets lekkers. Verdere informatie zullen wij bekend maken via posters die wij op de kinderboerderij ophangen en onze FaceBookpagina. Om deel te nemen aan de knutselactiviteit vragen wij jullie om je aan te melden, zodat wij voldoende materialen kunnen verzorgen. Hopen zien wij jullie op woensdag 18 december en gaan we er gezamenlijk een leuke middag van maken. Silvie Theunissen, Beheerder. 6

Kinderboerderij ontvangt cheque van € 2.400 Maandagavond 21 oktober jl. heeft de Udense Kinderboerderij een cheque van € 2.400,74 in ontvangst mogen nemen. In een bomvol Theater Markant werd in het kader van de Rabo ClubSupport campagne een gedeelte van de winst aan ruim 330 verenigingen en stichtingen uit Uden, Veghel en Boekel uitgekeerd. “We zijn erg blij met deze donatie en bedanken iedereen die op de Kinderboerderij Uden heeft gestemd”, vertellen de bestuursleden Paula Kuypers en Diny Rotteveel. Het bedrag wordt binnenkort aangewend om het voerhok te moderniseren. Het voerhok voldoet niet meer aan de hygiëne- en veiligheidseisen. Met het geld wordt een nieuwe tegelvloer aangelegd, worden de voeropslagbakken vervangen en ook een wasbak met afvoer geplaatst. De afgelopen jaren heeft de Kinderboerderij met de opbrengst van deze campagne diverse projecten gerealiseerd waaronder de inrichting van de serre, een nieuwe beregeningsinstallatie, kleding voor de vrijwilligers, nieuw hekwerk en medefinanciering ten behoeve van het nieuwe volièreplein. Volgens Diny Rotteveel, secretaris van de Kinderboerderij, is het van belang dat er ook de komende jaren geen entree wordt gevraagd. “We willen graag laagdrempelig zijn, maar zijn daardoor wel afhankelijk van donaties van particulieren en bedrijven maar ook van subsidie van de gemeente Uden”, aldus Diny Rotteveel. Visitekaartje Erik Jansen, directievoorzitter van de Rabobank Uden Veghel, vindt dat de Udense Kinderboerderij ieder jaar goed scoort bij de Rabo ClubSupport actie. Na afloop van het officiële gedeelte gaf de directievoorzitter aan dat de Kinderboerderij een van de visitekaartjes van de gemeente Uden is. Veel bezoekers brengen een bezoekje aan de Kinderboerderij en beleven daar veel plezier aan. Ook prees hij dat er goede opvangmogelijkheden zijn voor mensen met een beperking of achterstand tot de arbeidsmarkt. Peter Noy 7

Wesley en Vyenne nemen afscheid Hallo allemaal. Mijn naam is Wesley Cornelissen, ik ben 22 jaar oud en woon in het dorpje Zeeland. Ik ben vrijwilliger geweest op de Kinderboerderij in Uden. Hoe het begon: Mijn eerste kennismaking met de Kinderboerderij Uden is in het jaar 2013 geweest. Ik zat toen op het VMBO laatste leerjaar op Den Bongerd in Oss. Hier volgde ik het vak dier en groen dat ik heb gedaan in samenwerking met Het Hooghuis, locatie zuid in Oss. Op het VMBO begin je kennis te maken met stage lopen. Ik moest in dit schooljaar een stage lopen van een paar weken en heb gekozen om mijn stage te doen bij de Kinderboerderij in Uden omdat ik bezig was met een studie voor dierenverzorging. Zo heb ik dus ongeveer vijf weken stage gelopen op de Kinderboerderij in Uden. Dit was een leerzame maar helaas een te korte stage om echt alles goed mee te maken. Ik moest na mijn stage terug naar school en dus eindigde mijn kennismaking met de Kinderboerderij. Terug naar de kinderboerderij: In de jaren na de Kinderboerderij heb ik nog verschillende andere stages gelopen om ervaring op te doen. In het jaar 2016 zat ik in het examenjaar van mijn nieuwe opleiding; dit was de opleiding dierenverzorging niveau 2 MBO op het Helicon in Den Bosch. Voor dit examenjaar moest ik een examenstage doen. Dit houdt in dat de stage mijn overgang naar een nieuw niveau was of mijn niveau 2 diploma. Ik had dus twee keuzes die ik moest maken: kies ik voor een hele nieuwe ervaring of ga ik terug naar een oudere leuke stage. Ik heb dus gekozen om weer terug te gaan naar de Kinderboerderij. Hier heb ik met goede hulp en een leuke tweede stage mijn niveau 2 diploma gehaald. Sinds 2016 ben ik hier dus ook definitief gebleven als vrijwilliger en heb ik in mijn vrije tijd heel veel geholpen op de Kinderboerderij, zo ook heel veel feestdagen. Liefde op het eerste gezicht: Bij mijn examenstage in 2016 gebeurde er iets wat ik niet zo snel verwacht had. Ik werd meteen verliefd in mijn eerste week en nee, niet op de Kinderboerderij en de dieren maar op een heel leuk en lief meisje dat daar ook stage aan het lopen was. Haar naam is Vyenne Schonenberg. Sinds die eerste week zijn we nooit meer uit elkaar geweest en nu in 2019 zijn we nog steeds heel gelukkig met elkaar. 8

Einde van een leuk tijdperk: Ik heb helaas een moeilijk besluit moeten nemen en ik ben sinds maandag 28 oktober 2019 officieel gestopt als vrijwilliger op de Kinderboerderij. Dit heeft te maken met de vaste baan die ik tegenwoordig heb en daardoor heb ik te weinig tijd om de Kinderboerderij te kunnen helpen. Ik wil zeker de Kinderboerderij bedanken voor al die leuke jaren. Mijn naam is Vyenne Schonenberg ik ben 21 jaar kom uit Volkel. In 2016 begonnen als stagiaire op de Kinderboerderij voor de opleiding medewerker dierverzorging. In mijn stage vond ik het zo gezellig dat ik heb besloten om vrijwilligster te worden. Ik heb een hele leuke tijd achter de rug op de Kinderboerderij. In mijn jaren als vrijwilligster/stagiaire heb ik super veel geleerd en leuke mensen leren kennen. In het bijzonder mijn vriend, die ik tijdens mijn stage heb leren kennen en waar ik nog steeds super gelukkig mee ben. Ik heb besloten om te stoppen als vrijwilligster omdat ik een vaste baan heb in een dierenwinkel en dan weinig tijd overhoudt. Wesley en Vyenne 9

Nieuwe assistent beheerder Kinderboerderij Uden Afgelopen maand is Sanne Knoop (23) uit Volkel als assistent beheerder op de Udense Kinderboerderij begonnen. Zij is gemiddeld twintig uur per week beschikbaar om de huidige beheerder Silvie Theunissen te ontlasten. Deze extra ondersteuning is noodzakelijk om de Kinderboerderij draaiende te kunnen houden. De openingstijden in de winter zijn op doordeweekse dagen van 10.00 tot 16.30 uur en in het weekend van 13.00 tot 16.30 uur. Sanne Knoop heeft recent een driejarige MBOopleiding Dier en Gedrag aan het Helicon in Nijmegen met succes afgerond. “Daarvoor heb ik via het VMBO enkele weken een snuffelstage gehad bij de Kinderboerderij. Toen wist ik al dat ik daar wilde gaan werken”, vertelt Sanne enthousiast. “Nadat ik het MBO praktijkexamen op de Kinderboerderij heb gedaan ben ik er als vrijwilliger voor drie dagen in de week begonnen. Daarnaast werk ik nog parttime bij een geitenboerderij. Het werk op de Kinderboerderij vind ik erg leuk. Werk verdelen en het maken van een grapje, dat ligt mij wel”, lacht Sanne. Naast het voeren en verzorgen van de dieren is het contact met de mensen erg belangrijk. Zo gaan de vrijwilligers regelmatig naar het naastgelegen Orgelhuis, een beschermde woonomgeving. “We nemen dan enkele konijnen en cavia’s mee. De bewoners vinden het erg fijn om de beestjes te kunnen aaien.” Complexere taken De assistent beheerder werkt zelfstandig wanneer de beheerder er niet is. Ook overlappen ze elkaar gedeeltelijk om de meer complexere taken gezamenlijk te kunnen uitvoeren zoals het enten en ontwormen. “Het kappen van de hoeven doe ik zelfstandig, hoewel ik dat geen leuk klusje vind. Ik wil graag wat meer te weten komen op medisch gebied. Denk daarbij aan het herkennen van bepaalde dierziektes, voortplanting maar ook voeding, huisvesting en dierengedrag”, aldus Sanne Knoop. 10

Op dit moment is er plaats voor extra vrijwilligers. Voor informatie of aanmelden kan men contact opnemen met de Kinderboerderij Uden, telefoon 0413-250047, per e-mail: info@kbuden.nl of kijk op onze website: www.kbuden.nl. Peter Noy Jaarlijkse uitstapje met de jeugdvrijwilligers Ik ben al een tijdje vrijwilliger bij de kinderboerderij. Ik ga hier met heel veel plezier elke keer naar toe. Ik vind het super leuk dat er een uitje wordt georganiseerd voor de jeugdvrijwilligers. Zo leren wij ook de andere vrijwilligers kennen. Wij moesten ons allemaal verzamelen bij de kinderboerderij en toen zijn wij samen naar de Vrije Teugel gegaan. Daar zijn wij gaan bowlen. Het ging mij die dag heel goed af. Ook hebben wij wat lekkers gedronken en chips gesnoept. Na het bowlen zijn wij weer terug gegaan naar de kinderboerderij. En daar was Luc heerlijke pannenkoeken aan het bakken. Daar hebben wij met z'n allen van gesmuld. Daarna mochten wij met volle buikjes weer naar huis. Het was een super leuke dag. Dank je wel allemaal !!!!!! Heel veel groetjes, Naomi Versteeg 11

12

13

14

15

16

17

Activiteiten op de Kinderboerderij rondom Kerst Zoals op voorgaande posters te zien is en elders in dit boekje te lezen is, vinden er op de Kinderboerderij weer allerlei activiteiten plaats rondom kerst. We beginnen met onze welhaast traditionele lampionnenoptocht op 14 december. De lampionnen kunnen ter plekke worden gekocht voor € 2,50 per stuk. Er vindt ook dit jaar weer een optreden plaats van Gitarando om 17.30 uur in de serre. Na dit optreden zal de stoet, vooraf gegaan door de kerstman en kerstengeltjes, om 18.00 uur vertrekken voor een wandeling rondom de Kinderboerderij. Uiteindelijke bestemming is de sfeervol ingerichte kerststal, waar de lichtjes zullen worden ontstoken; hiermee is de kerststal geopend. 18

Ezelsveulentjes verlaten de Kinderboerderij Wat gaat de tijd toch snel. In de vroege ochtend van 2 april kwam er een telefoontje: er is een ezelsveulentje geboren op de Kinderboerderij! Dat was natuurlijk niet onverwacht maar bij ezels is een draagtijd van twaalf tot dertien maanden niet ongebruikelijk. Dan begint je dag goed. Een paar uur later springt het veulen van Saartje al vrolijk door de wei. Enkele weken later, op 26 april, was het weer feest: dit keer geen roze maar blauwe muisjes. Ook Fleur was mama geworden. Fleur is al enige tijd geadopteerd door twee bekende Udenaren en zij wilden heel graag ook dit veulen adopteren. De adoptieperiode voor de veulentjes is slechts voor een half jaar: dan zijn de veulens oud genoeg om zonder moeder te kunnen leven en blijven ze niet langer op de Kinderboerderij wonen. We zouden dan namelijk veel te veel ezels hebben. Een goede gewoonte op de Kinderboerderij is dat de eerste adoptanten het desbetreffende dier ook zelf een naam mogen geven. De mooie jongen werd Rolex genoemd. De medewerkers bedachten de naam voor de jonge merrie en dat werd Zinzi. En dat de tijd snel gaat blijkt dan wel weer: na een mooie zomer met Rolex en Zinzi hebben we toch wel met enige pijn in ons hart afscheid moeten nemen van dit mooie jonge koppel. Lieve Zinzi en Rolex: fijn dat jullie samen naar een nieuw stalletje zijn gegaan. Alle medewerkers van de Kinderboerderij wensen jullie een mooi leven op de Zorgboerderij in Drenthe. Paula Kuypers 19

Bezoek van Make-A-Wish aan de Kinderboerderij op 31 augustus 2019 Op 28 augustus jl. kreeg de Kinderboerderij het verzoek om mee te werken aan de vervulling van een wens van Kevin, een jongen van 8 jaar met een spierziekte. Hij wilde namelijk heel graag een bezoek brengen aan een kinderboerderij. Natuurlijk hebben wij onze medewerking toegezegd en zo kwam het dat wij op zaterdag 31 augustus Kevin met zijn familie (ouders, broertje en zusje) en begeleiders van Make-A-Wish mochten ontvangen op Kinderboerderij. Het was een zonnige en heel warme dag. Om 13.10 uur arriveerde de “Kevin” limousine bij de boerderij. Helaas had het gezelschap slechts een half uur de tijd om alles te bekijken maar dat is toch aardig gelukt. Er volgde een uitgebreide rondleiding over de hele boerderij, waarbij de diverse dieren royaal werden verwend met door de bekers voer, die Kevin en zijn broertje en zusje kwistig leeg strooiden. Dit werd vooral door de kippen zeer gewaardeerd! Hierna was het al weer snel tijd voor het gezelschap om te vertrekken. Nadat we Kevin en zijn broertje en zusje een echte “boerderijmok” met snoepzak hadden gegeven is het gezelschap weer vertrokken, op weg naar het volgende onderdeel van een onvergetelijke dag voor Kevin en zijn familie. Diny Rotteveel 20

Baby’s gezocht voor levende kerststal Na het grote succes van de afgelopen jaren bouwt Kinderboerderij Uden weer de jaarlijkse kerststal met levende dieren. De ezels, geiten, schapen, kippen en konijnen zijn al aanwezig op de kinderboerderij maar nu zijn we nog op zoek naar figuranten voor de rollen van Jozef, Maria en natuurlijk kindje Jezus. Wie heeft of kent een baby die op 2e Kerstdag een uurtje kan figureren als het kerstkindje? Moeder en vader zijn van harte welkom om te figureren als Maria en Jozef, oudere broertjes en zusjes mogen als engeltje of herder mee in de stal. We zijn op zoek naar een kerstkindje voor 2e Kerstdag, donderdag 26december, als de kerststal op de Kinderboerderij geopend is van 11.00 – 17.00 uur en de stal per toerbeurt gevuld wordt met ieder uur een nieuwe Jozef, Maria en een kerstkindje. Alle kleding is op de kinderboerderij aanwezig. De ervaring leert dat een uurtje zo voorbij is, de reacties van de vele bezoekers maken dat het heel gezellig is in de stal. Het is een onvergetelijke gebeurtenis. Wil je zelf, of ken je iemand die mogelijk wil, geef het dan door op de Kinderboerderij. Daar kunnen we je meer informatie geven. Aanmelden kan telefonisch: 0413-250047 of per email: info@kbuden.nl. Adres: Kinderboerderij Uden, Artillerieweg 3, 5403 PB Uden 21

Uitstapje Sint Jan naar de Kinderboerderij Uden Op woensdagmiddag 25 september zijn een aantal bewoners van Sint Jan Uden met de uitstapjesbus naar de Kinderboerderij geweest. De senioren hebben daar een rondleiding van ruim 1 uur gehad en keken hun ogen uit! De maandag daarna is een tweede groep op visite geweest bij de Kinderboerderij. Met dank aan de deskundige toelichting en begeleiding door Luc van den Brule en Diny Rotteveel. Tekst en foto’s Peter Noy 22

23

CARROUSEL GROEN RICHT ZICH OP DE TALENTEN EN MOGELIJKHEDEN VAN VERSCILLENDE MENSEN Carrousel Groen, onderdeel van Brabantzorg, heeft (werk)plaatsen waar mensen met een ondersteuningsvraag, op basis van talenten en mogelijkheden, een zinvolle dagbesteding kunnen hebben, in de rol van assistent-medewerker en zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het vormgeven hiervan. Hier werkt een team assistent-medewerkers, vakvrijwilligers en professionele krachten samen aan een maatschappelijk doel. Wilt U meer informatie, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een persoonlijk gesprek. Tel. 0486-461751 carrousel.groen@brabantzorg.eu www.carrouselgroen.nl 24

Voor al uw aan- en verbouwingen Klussenbedrijf BiBu Barry Kuypers Sterappel 39 5401 LV Uden 06-22512000 25

26

Oudedijk 54 5409 AD Odiliapeel tel. 0413 - 274 351 info@decountrystore.nl www.decountrystore.nl www.facebook.com/decountrystore 27

Kinderboerderij Uden Artillerieweg 3, 5403 PB Uden Telefoon: 0413-250047 E-mail: info@kbuden.nl Informatiepagina Bankrekening: NL30 INGB 0000 5408 37 en NL26 RABO 0111 3972 00 Stichting Kinderboerderij Uden p/a: Orgellaan 51, 5402 PE Uden Bestuur: Voorzitter: Secretaris: Bestuurslid: Beheerder: Website: Luc van den Brule - telefoon 06 – 27 01 31 62 Diny Rotteveel Penningmeester: Thom Beuker Bestuurslid: Paula Kuypers Josta Augenbroe Silvie Theunissen www.kbuden.nl Domeinnaam, website en webhosting wordt verzorgd door Ronald Bevers. PR wordt mede verzorgd door Peter Noy. Volg ons op FaceBook Openingstijden Kinderboerderij Uden: Maandag t/m vrijdag Zaterdag en zondag Tevens geopend op: 2e Paasdag (vanaf 11.00 uur) Hemelvaartsdag (vanaf 13.00 uur) 1e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Pinksterdag (vanaf 13.00 uur) 2e Kerstdag (vanaf 11.00 uur) Gesloten op: 1 januari (Nieuwjaarsdag) Carnaval (zondag en maandag) 27 april (Koningsdag) 1e Paasdag 25 december (1e Kerstdag) 28 - zomertijd: 10.00 tot 17.00 uur wintertijd: 10.00 tot 16.30 uur - zomertijd: 13.00 tot 17.00 uur wintertijd: 13.00 tot 16.30 uur - telefoon 06 – 17 13 45 69 - telefoon 0413-331 410 - telefoon 06 – 46 46 17 55 - telefoon 06 – 22 31 95 78

30

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
Home


You need flash player to view this online publication