6

Van de penningmeester Ook het afgelopen jaar hebben velen van jullie weer een financiële bijdrage geleverd met een donatie of door sponsoring waarmee de Kinderboerderij weer veel dingen gedaan heeft. Wij zijn jullie daar zeer erkentelijk en dankbaar voor! In het voorwoord heeft de voorzitter al vermeld dat wij de communicatie willen verbeteren door het sneller op de hoogte brengen van nieuwe ontwikkelingen. Hiertoe hebben wij jullie e-mailadres nodig om digitaal te kunnen communiceren. Daarom hebben wij bij dit Kerstnummer een antwoordformulier gevoegd. Wij vragen jullie om dit formulier ingevuld per post terug te sturen naar Kinderboerderij Uden, t.a.v. Thom Beuker (penningmeester), Artillerieweg 3, 5403 PB Uden of per e-mail naar secretariaat@kbuden.nl. Het antwoordformulier kan ook worden afgegeven op de Kinderboerderij of worden gedownload van de website (www.kbuden.nl). De persoonsgegevens worden niet openbaar gemaakt en/of aan derden overhandigd. Sinds 1 januari 2017 hebben wij de ANBI-status. Dat wil zeggen, dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Jullie financiële bijdrage over 2019 is fiscaal aftrekbaar op je aangiftebiljet van de Belastingdienst dat je volgend jaar moet invullen. Dat kan dus een fiscaal voordeel bieden! Het RSIN-nummer is: 8001 23 153. Wij willen jullie weer vragen om je donatie voor 2020 over te maken op bankrekening NL30INGB 0000 5408 37 ten name van de Kinderboerderij Uden. Een acceptgirokaart is bijgesloten. Vermeld ook je naam en adres, zodat je ervan verzekerd bent dat je ook het blad “Nieuws voor onze Vrienden” blijft krijgen. De minimale donatie bedraagt slechts € 10 per jaar. Voor donateurs van buiten Uden vragen wij minimaal € 15 per jaar in verband met de hoge portokosten. Wij danken jullie voor jullie steun in het afgelopen jaar en wensen jullie een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! Thom Beuker, Penningmeester 4

7 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication