21

Donatie 2021 Helaas hebben wij moeten vaststellen dat enkelen van u de (vrijwillige) donatie voor 2021 nog niet hebben betaald. Dat kan natuurlijk zijn omdat u dit bedrag niet kunt missen vanwege corona of dat u het simpelweg vergeten bent. Wij willen u vriendelijk vragen – als u het bedrag kunt missen – om uw donatie voor 2021 alsnog over te maken op ING rekeningnummer NL30INGB 0000 5408 37 ten name van de Kinderboerderij Uden. Vermeld s.v.p. ook uw naam en adres, zodat u verzekerd bent dat u (indien u zich daarvoor heeft opgegeven) ook het blad ‘Nieuws voor onze Vrienden’ krijgt. De minimale donatie bedraagt slechts € 10 per jaar. Voor donateurs van buiten Uden vragen wij minimaal € 15 per jaar in verband met de steeds hogere portokosten Sinds 1 januari 2017 hebben wij de ANBI-status. Dat wil zeggen dat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn. Uw financiële bijdrage over 2021 is fiscaal aftrekbaar op uw aangiftebiljet van de Belastingdienst. Dat kan dus een fiscaal voordeel bieden voor u! Het RSIN-nummer is: 8001 23 153. De Kinderboerderij Uden bedankt alle donateurs voor hun financiële steun in deze moeilijke Coronatijd! Thom Beuker 19

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication